18.11.2016 - 2016 Kanada Turu - Müslüman Ahmediye Cemaati

18.11.2016 – 2016 Kanada Turu

Kanada’da 2 Barış Sempozyumu, 3 Cami açılışı, Parlamento’da konuşma gerçekleşti. Bunların hepsi Allah’ın lütfudur, bizim bunun değerini idrak etmemiz lazım.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 18 Kasım 2016’da Londra’daki Beyt-ül Futuh camiinde Cuma hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver, Kanada turu ile ilgili olarak Calsa Salanaya ilaveten diğer meşguliyetlerinden ve programlarından bahsederek şöyle dedi: Allah’ın lütfu ile Kanada Ahmediye Cemaati de dünyadaki diğer birçok Ahmediye Cemaatleri gibi ihlas ve vefa konusunda adımını ileri atan cemaatlerdendir. Genç erkekler ve genç kızlar bile cemaat işlerinde ileri atılma ruhu kazanmışlardır. Özellikle basın ve medya konusunda gençler çok iş yaptılar. Geniş ölçüdeki planlama ile tanıtım yaptılar ve Allah-u Teala onların bu çabasının meyvelerini de verdi. Ancak bu defa, medya ile ilişkide apaçık bir fark görüldü. Aslolan şu ki bu, Allah’ın özel ihsanı oldu, onların çabalarına Yüce Allah hesapsız bereket verdi. Basında bizimle ilgili herhangi bir haber çıksın da Cemaatin tanıtımı gerçekleşsin diye çaba sarfedilir; fakat medya titiz davranırdı. Bu defa durum şu oldu: Medya, Ahmediye Cemaati İmamı ile röportaj yapmak veya görüşmek için peşimize düşmüştü ama vakit darlığı yüzünden mecburen medya mensuplarına mazeret bildirmek zorunda kalındı. Şimdi oradaki bizim medya ekibimizin, mazeret bildirilenler ile görüşüp yazılı olarak mazeret sunmaları gerekir. Bu, gelecekteki irtibatlar için zorunlu bir şeydir.

Allah-u Teala’nın lütfu ile üç yeni cami yapıldı. Parlamentoda ve York Üniversitesinde konuşma yaptım. Toronto ve Kalgari’de barış sempozyumu yapıldı. Yüce Allah’ın lütfu ile insanlar her yerde İslam’ın gerçek talimatlarının güzelliğini itiraf ettiler. Toronto’da üç röportaj yapıldı, bir de global (dünya çapında) haber yayınlandı. Toronto’da üç yüz bin insan izledi ve yüz binden fazla insan da online olarak izledi. İkinci röportajı CBC ulusal televizyonunun baş muhabiri yaptı. Bunların hepsi ileri düzeyde gazetecilerdir. Bu sayede de 10 milyon Kanadalıya mesajımız ulaştı. Aynı şekilde ulusal gazete “The Golabal and Mail”de ayrıntılı haberler yayınlandı ve youtube’a da yüklendi, bununla da iki buçuk milyon insana mesaj ulaştı. Sonra konuşmalar vasıtasıyla da beş yüz bin insana ulaşıldı.  Ottawa’da Kanada Başbakanı ile ayrı görüşme oldu, çok güzel bir ortamda geçti ve yardımlarından dolayı teşekkür etti. Parlamentodaki programa Kanadalı altı bakan, elli yedi ulusal üye, on bir ülkenin büyükelçileri, Amerika ve Libya’nın temsilcileri, Ontario’nun başkanı ve daha birçok önemli kişi katıldı. Huzur-i Enver medyanın kapsamı ile ilgili olarak dedi ki, Başbakan kendi twiter hesabında şöyle yazdı: “Bugün Ahmediye Cemaatinin Halifesi Mirza Masrur Ahmed ile görüşmekten çok mutlu oldum.” Çeşitli vesilelerle dört buçuk milyon insana bu haber ulaştı. Toronto’da Tahir House’daki barış sempozyumuna, Cemaatimizden olmayan 614 kişi katıldı. Üçüncü program York Üniversitesinde oldu ve 53 bin öğrenci ve 7 bin öğretmen katıldı. Bu üniversite, Kanada’nın üçüncü büyük üniversitesidir. Sonra Siskaton’da da toplam olarak 1,78 milyon insana mesaj ulaştırıldı.  Regina’da Mahmud Camiinin açılış programına da 200 misafir katıldı. Çeşitli yollarla 1,97 milyon insana mesaj ulaştı. Lloydminster’de Beyt-ül Eman camiinin açılışı oldu. Kalgari’de Cuma namazından sonra barış sempozyumu gerçekleşti ve 644 misafir iştirak etti. Kalgari’de sekiz veya on TV kanalı haber yayınladı. Bu şekilde Kalgari’de toplam beş milyon insana mesaj ulaştı. Huzur-i Enver programlara katılanların intibalarını aktardı.

Huzur-i Enver toplam olarak medyanın kapsamındaki sayıları sunarak şöyle dedi: 32 televizyon 5 ayrı dilde haberler yayınladı, bunun sayesinde 40 milyon insana mesajımız ulaştı. 6 ayrı dilde 30 radyo istasyonu haberler yayınladı, bu sayede de sekiz yüz bin insana ulaşıldı. 227 gazetede 12 değişik dilde haberler ve röportajlar sayesinde 4,8 milyon ve sosyal medya vasıtasıyla 14,6 milyon insana mesajımız ulaştı. Bu şekilde toplam olarak bütün vesilelerle 60 milyondan fazla insana mesajımız ulaştı Elhamdülillah.  Bu, Allah-u Teala’nın lütfudur, bunun kadrini de bilmemiz lazım, bunu muhafaza etmek de lazım. Özellikle Kanada’daki Ahmedilerin buna dikkatlerini yoğunlaştırması gerekir ki böylece Yüce Allah’ın lütufları daha da artsın. Daima hatırımızda olmalı ki bizim her işimizde, Ahmediyet ve İslam’ın mesajını ulaştırmak, tevhidi yerleştirmek ve Allah-u Teala’nın bayrağını dünyada dalgalandırmak niyeti olmalı. Eğer bu olursa Yüce Allah bizim işlerimize bereket verecek, bizi buna da muvaffak kılsın. Amin

Ben, Peesviliç Ahmedilerine diyorum ki kendi Ahmedi ortamınızı yaratın ve doğru örnek ortaya koyanlar olun. Hilafete sevgi ve muhabbet göstermeye devam edin, daha sonra da bunu artıranlar olun. Ve kendi amacınızı asla unutmayın ki bu maksat Allah-u Teala ile bağ kurmaktır ve bu bağı korumak konusunda bizde asla tembellik olmamalı. Allah-u Teala onları da, sizi de beni de ve herkesi de buna muvaffak kılsın. Amin.

Kaynak: Daily Alfazl, 22 Kasım 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

11.11.2016 – Tahrik-e Cedit’in 83. yılı

Bir Sonrakini Oku

25.11.2016 – Eşitlik, adalet ve vicdan