25.12.2015 - Jalsa Salana Kadiyan 2015 - Müslüman Ahmediye Cemaati

25.12.2015 – Jalsa Salana Kadiyan 2015

Tanıdıklarının kendilerini terk ettiği insanların duaları, ilerlemenin tohumu oldu.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 25 Aralık2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, Kadiyan’ın yıllık toplantısının başlamasından bahsederek şöyle buyurdu: Avustralya ve Amerika’nın Batı Yakasında da calsa başladı veya başlıyor ve bugünlerde diğer bazı ülkelerde de calsa yapılıyor yahut yapılmak üzeredir. Hazreti Muslih Mevud (ra), Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) zamanındaki calsalardan ve bazı gaybi haberlerden bahsederek, Ahmedilere, Allah’ın yardım ve desteği ile ilgili olayları anlattı ve bu nizamı kökleştirmek için nasihatlerde de bulundu.

Hazreti Muslih Mevud (ra) ilk calsaları şöyle anlattı: Küçük bir yerde bir veya iki halı serilerek, iki yüz yahut iki yüz elli Ahmedi arkadaş, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) etrafında toplanırdı. Onlar zayıf ve fakir tabakadan insanlardı. Dünya nüfusu bakımından onların hiçbir kıymeti yoktu, hatta dünya onlarla alay ederdi.  Tanıdıkları onları terk etti, evlerinden çıkarıldılar. Onlar sanki yetim ve kimsemiz oldular, ancak onların aşk coşkusu artmıştı. Onlar Allah’ın seçtiği memurun sesiyle toplanmış ve dünyada inkılap yaratmak niyetiyle bir araya gelmişti. Onların zayıf ve güçsüz zamanlarında yaptıkları dualar, o zayıf durumu öyle bir hale dönüştürdü ki Kadiyan’da geniş bir calsa alanı ve çok daha fazla kolaylıklar vardır.  Huzur-u Enver  buyurdu ki, Hazret Muslih Mevud’un (ra) anlattığı 1936 calsasıydı. Bugün, calsa daha da genişlemiştir. Kadiyan’da da daha fazla imkanlar vardır. Orada 20-25 ülkeden insanlar vardır ve diğer birçok ülkede de calsa düzenleniyor. Huzur-u Enver Avustralya’da yeni bir yer alındığından bahsetti.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Eğer tarih sayfalarına dikkatlice bakarsak, Cemaatin ilerlemesi ve genişlemesinde Allah-u Teala’nın lütufları yağmakta ve Cemaat sürekli ilerlemektedir. Huzur-u Enver, calsaların yayılmasından da bahsetti. Bugün, Rabvah ve Pakistanlılar üzgün olacaklar, onlara söyleyeceğim şudur ki, üzülmesinler, durumlar mutlaka değişecek, ama bunun için dua edin. İmanda zayıflık göstermeyin. İmanda sağlamlık ve dualara yüklenerek Allah’ın rahmetini cezbedin. Böyle yaparsanız durumlar mutlaka değişecek. Unutmayın ki İlahî Cemaatler ilerlediğinde onlara muhalefet de olur. Hasetçiler yaramazlıklar yaparlar. Ancak Allah-u Teala, kararlılıkla dik durarak istikamet gösterenleri ilerlettikçe ilerletir. Pakistan ve Endonezya’dan sonra şimdi muhalifler Kırgızistan’da bir Ahmedi’yi Allah yolunda öldürdüler. Ve bugün Cuma namazı sırasında Bangladeş’te bir camimizde patlama oldu ve Ahmediler yaralandılar. İlerlemeyle birlikte muhalefet de arttı. Ancak bizim, sabır ile, imanda ilerleyerek dualara da sarılmamız gerekir.

Huzur-u Enver, calsa salana ile ilgili olarak, Hazreti Muslih Mevud’un (ra) iki nasihatini de arkadaşların dikkatine sundu. Birincisi Cemaat üyelerinin calsaya mutlaka katılmaları lazım. Calsaya katılmayan insanların çocukları dinden uzaklaşırlar. Bu yüzden her ülkedeki Ahmediler kendi calsalarına mutlaka katılmaya çalışmalıdırlar. İkincisi, calsaya katılanların unutmamaları lazım ki misafirperverlik en iyi şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır, ancak yine de herhangi bir eksiklik kalır. Böyle durumlardan dolayı sendelememek, bilakis sabır ve tahammül ile karşılamak ve calsanın asıl maksadını göz önünde tutmak gerekir. Yani ilminizi artırın, dualar edin, ibadetler yapın ve Davet İlellah (tebliğ) için fedakarlıklarda bulunun ki bu mesaj yayılabilsin. Kalplerinizde, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) sahabelerinin kalbinde parıldayan iman, ihlas ve coşkuyu yaratın. Onların duaları ile bu ilerlemeler gerçekleşti. Bugün sizler o tohumu tekrar ekin ki sizin evlatlarınız da ilerlemenin manzaralarını görsünler ve bu mesajı yaymaya devam etsinler. Bizim hedefimiz çok büyüktür, hepimizin birleşerek ona ulaşmamız lazım.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Hazreti Muslih Mevud (ra) der ki, önce insanlar yürüyerek calsaya gelirdi, sonra at arabası ve kağnı ile gelirlerdi, sonra arabalar başladı, daha sonra trenler başladı ve bir zaman Kadiyan’a uçakların gelmesi de mümkündür. Bugün birçok ülkelerden insanlar uçaklarla oraya ulaştılar. Ancak, charter (kiralık) uçakların misafirleri Kadiyan’a getireceği günler de gelebilir. Bu, Hüda Teala için imkansız değildir. Huzur-u Enver hutbenin sonunda, Kırgızistanlı saygıdeğer Yunus Beyin Allah yolunda katledilmesinden ve onun hayırlı amellerinden bahsetti ve gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi.

Kaynak: Roznama Alfazl, 29 Aralık 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

18.12.2015 – Vadedilen Mesih: Peygamberimiz’in (sav) yüceliği

Bir Sonrakini Oku

01.01.2016 – 2016 Yılı ve sorumluluklarımız