19.02.2016 - Muslih Mevud'un gaybi haberleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

19.02.2016 – Muslih Mevud’un gaybi haberleri

Muslih Mevud gaybi haberi, bu çağda gerçekleşen çok yüce bir İlahî mucizedir.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 19 şubat2016’da Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: 20 şubat tarihi, cemaatimizde “Muslih Mevud gaybi haberi” olarak bilinir. Allah-u Teala hazreti Mesih-i Mevud’a (as) öyle bir çocuğun doğacağını haber vermişti ki o, dinin hizmetçisi, uzun ömürlü ve daha bir çok özelliklere sahip olacaktı. Bu sadece bir gaybi haber değil, görkemli bir ilahî mucize idi. Bu mucize, bir ölüyü diriltmekten daha yüce, daha faziletli ve daha mükemmeldi. Çünkü Allah-u Teala duayı kabul ederek öyle bir ruh göndereceğini vadetti ki onun sayesinde İslam’ın bereketleri bütün dünyaya yayılacaktır.

Bu gaybi haber şanlı bir şekilde gerçekleşti ve zaman gösterdi ki hazreti Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed (ra) bu gaybi haberde bildirilen kişi idi. Gaybi haberde bildirilen alametlerin gerçekleşmesinden, bahsedilen kişinin hazreti Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed (ra) olduğuna, Ahmediyetin ulemaları kesin olarak inanırlardı. Ancak, bir rüya vasıtasıyla Allah-u Teala bizzat Kendisi ona haber verinceye kadar hazreti Muslih Mevud (ra) bunu açıklamadı. 1944’de İlahî haberler alarak hilafetinden otuz yıl sonra bu gaybi haberde zikredilenin kendisi olduğunu bildirdi. Hazreti Muslih Mevud (ra) 28 ocak 1944 hutbesinde kendi rüyası ve o gaybi haberin belirttiği alametlerin gerçekleşmesi ile ilgili çok detaylı açıklamalar yaptı. Kendisi şöyle buyurdu: Nefsim beni aldatmasın ve onun benimle alakalı olduğunu düşünmeye başlamayayım diye ben bu gaybi haberi etraflıca ve dikkatlice okumazdım. Huzur-i Enver şöyle buyurdu: Asıl ilgili kişi bu kadar temkinli davranıyor, ancak bazı kimseler hiçbir sebep yokken onun gerçekleşmesini kendileriyle ilişkilendirirler. Huzur-i Enver bu gaybi haberde bildirilen bazı alametlerin gerçekleşmesine dair, hazreti Muslih Mevud’un (ra) yazılarından ve hutbelerinden açıklamalar yaptı.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: “Doşenbe mübarek doşenbe” alameti şöyle gerçekleşti: Pazartesi, haftanın üçüncü günüdür ve o çağda hak mesajı yayanlar arasında o üçüncü olacaktır. İkincisi de Tahrik-e Cedid’in ikinci devrinin başlangıcı 1944’de doşenbe yani pazartesi günü olacak. Demek ki bu devir de mübarek olacak. Bugün bu hareket, bir çok on yılı tamamlamıştır ve Ahmediyet’in olduğu her ülkede bu hareket yerleşmiştir. “O hızlı hızlı ilerleyecek” gaybi haberi de gerçekleşti. Hazreti Muslih Mevud’un (ra) muhalifleri önce kendisine “çocuk, çocuk” derlerdi ve çocuk yüzünden fesat çıkarılıyor derlerdi. Fakat sonradan birkaç yıl sonra, çok aceleci ve tecrübeli diyerek kötülük yapmaya başladılar. Böylece Allah-u Teala onların ağzından söyletti ki gaybî haberin misdakı olan zat hızlı hızlı ilerleyecek.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: Hazreti Muslih Mevud’un hükümeti maddi değil manevi bir hükümetti. Hazreti Muslih Mevud şöyle buyurdu: cemaatin şimdiki durumu benim hilafete geldiğim zamanki durumundan çok daha iyidir. O zaman ne kadar üye varsa şuanda ondan yüzlerce kat fazladır. O günlerdekinden onlarca kat daha fazla ülkede Ahmediyet vardır. Hilafetin başlarında varolandan kat kat fazla, Cemaati destekleyen kitaplar arkamda bırakacağım. Sonra birçok bilgiler bırakacağım. Bütün bunlardan kesin olarak anlaşılıyor ki Allah’ın rahmetinin gölgesi onun başının üzerindeydi.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: Allah-u Teala, Hazreti Muslih- Mevud’a (ra) bazı rüyalar, keşifler ve haber vasıtasıyla o gaybi haberin misdakı olduğunu bildirmişti. Huzur-i Enver bazı rüyalardan bahsetti ve onların gerçekleştiğini anlatarak şöyle dedi: Bununla birlikte Allah-u Teala bazı Ahmedilere de, hazret Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’in o gaybi haberde bildirilen zat olduğunu anlatan rüyalar göstermişti. Huzur-i Enver onlardan bazılarını anlattı.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: O gaybi haberde müjdelenen kişi olduğunun hazreti Muslih Mevud’a (ra) sonradan bildirilmesinde hikmetler vardı. Bu hikmetlerden birisini hazreti Muslih Mevud (ra) bizzat kendisi şöyle açıkladı: Allah-u Teala Cemaat üyelerini ibtila ve denemeye sokmak istemiyordu. Önce, gaybi haberde bildirilen alametlerin apaçık bir şekilde gerçekleştiği bir çok olaylar ortaya çıkardı ve sonra ilan ettirdi ki cemaat üyeleri şüpheye düşmesinler. Huzur-i Enver şöyle dedi: Allah-u Teala kendi lütfuyla her Ahmediyi inkar lekesinden korusun. Her Ahmedinin hazreti Muslih Mevud’un (ra) ilim ve marifetinden istifade etmesi gerekir. Allah herkesi buna muvaffak kılsın.

Huzur-i Enver hutbenin sonunda, Sufi Nezir Ahmed sahibin vefatı üzerine kendisini hayırla yadetti ve gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi.

Kaynak: Roznama Alfazl, 23 Şubat 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

12.02.2016 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Bir Sonrakini Oku

04.03.2016 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri