19.06.2015 Ramazan'ın bereketinden istifade etmek - Müslüman Ahmediye Cemaati

19.06.2015 Ramazan’ın bereketinden istifade etmek

19 Haziran 2015 Cuma Hutbesi Özeti

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 19 Haziran 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu:  Bugün bereket dolu Cuma günü ve bereket dolu ramazan ayının ilk orucudur. Resulüllah (sav) şöyle haber vermiştir: Cuma günü öyle bir saat vardır ki o saatte mümin Rabbine ne dua ederse kabul olur. Sonra Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır ve cehennemin kapıları kapatılır. Allah-u Teala’nın rahmeti bu ayda özel olarak coşar ve müminler üzerine Allah’ın nimetlerinin ve rahmetinin yağmuru yağar. Resulüllah (sav) Allah’ın lütuflarını cezbetmek için bazı şartlar açıklamıştır: Ramazan günlerinde ne beyhude konuşmalar, ne gürültü patırtı yaramazlık, ne küfür etmek, ne kavga olmamalı. Allah-u Teala ramazanın bu mübarek günlerini, duaların kabulüyle birbirine bağlamıştır. Ramazanda ibadetler yaptıktan başka, kullarım Benim hakkımda sana soru sorduklarında sen de ki, Ben onlara çok yakınım ve yalvaranların yakarışlarını duyar ve kabul ederim. İşte ramazan ayı içindeki cumanın önemi iki mislidir. Gündüzler de duanın kabul edilişinin vaktidir, geceler de duanın kabuliyetinin vaktidir. Bu yüzden gündüzleri de geceleri de dualarla geçirin. İşte, bu günlerden olabildiğince çok faydalanmalıyız.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: İhlaslı olarak Allah-u Teala’nın önünde eğilmekle  bir mümin bir yandan duaların kabuliyetinin manzaralarını görürken, diğer taraftan iyilik ve takva üzerinde sebat ederek iman ve yakinde gitgide güçlenir. Ramazanın bereketlerini ancak Allah’ın hükümlerini kabul eden ve imanda ilerleyenler elde ederler. Gerçek bir müminin son derece acizlik ve tevazu ile, kendi zaaflarını ve hatalarını itiraf ederek bu günleri dua ile geçirmesi lazım. Cumalar ve namazlarda cemaate iştirak etmeler geçici olmamalı, bilakis ramazandan sonra da Hüda Teala’nın evleri bu şekilde ibadetlerle abad edilmeli. Bu günlerde, “aramızdan her birine Allah’ın takvası nasip olsun,” duası özellikle edilmeli. Takva, Allah-u Teala’nın korkusudur. Bizde Allah-u Teala’nın korkusu olduğu müddetçe, Hüda Teala bizim için örtücü olacak ve biz O’nun korumasında kalacağız. Korkunun anlamı Allah sevgisidir. İşte, biz Allah-u Teala’ya gerçek muhabbet gösterdiğimiz müddetçe mahvolmaktan korunacağız. Hüda Teala Kendi kullarının muhabbetine gayret gösterir (beğenir, değer verip kıskanır. (Çev.) Hazreti Mesih-i Mevud (as) da sık sık cemaat fertlerine takva üzerinde sebatla durmalarını nasihat etti. Kısacası, tam bir tevazu ile Hüda Teala’nın kulu olup O’nun yakınlığına erişmek için çabalamak gerekir.

Huzur-u Enver buyurdu ki, Hüda Teala kullarının tevbesinden çok hoşnut olur. İşte, anneden daha fazla sevecen olan Hüda Teala, tevbeleri kabul etmenin ve Kendi kullarından hoşnut olmanın çeşitli vasıtalarını sundu. Ramazan ayı da ancak bunun içindir ki, kullar kalbinde Allah sevgisini yerleştirerek, eğer bütün yıl boyunca hatalar ve zaaflar olsa bile, tövbesinin kabul olması niyetiyle Allah-u Teala’ya gelirse, Allah koşarak onu kucaklar. Eğer kullar yine de bunlardan istifade etmezse, artık bu, kulların şanssızlığı ve katı kalpliliğidir. Şeytan her yerde, bizi kendi hasedine düşürmek için çaba içindedir. Ancak biz onunla mücadele ederek onun her saldırısından korunmalı ve kendimizi Allah’ın gerçek kulu yapmalıyız. İşte biz ancak o zaman gerçek şekliyle ramazanın bereketlerinden feyiz bulan olabileceğiz. Bundan, bir taraftan biz kişisel faydalar elde ederken, diğer yandan cemaat meyveleri elde edeceğiz. Cemaat fertlerinin ıslahı, iyilikleri ve takvası  Cemaatin ilerlemesinde tam netice verendir.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Hazreti Mesih-i Mevud (as) buyurur ki, benim ilerlemem ve fetihlerim dualar vasıtasıyla olacak. İşte, Hüda Teala’dan Cemaatin ilerlemesi için dua ederek de bizim Allah’ın Huzuruna çokça kapanmamız lazım. Dualarınızı sadece kendi şahsınız veya yakınlarınızla sınırlı tutmayınız, bilakis dualarınızı çok geniş tutmanız gerekir. İslam’ın fethi ve galibiyeti için çok çok dua edin. Allah-u Teala bizim zayıflıklarımızı gidererek gözardı etsin. Kendi lütfu ile öyle imkanlar yaratsın ki biz maksadını elde edenler olalım. Dua edelim ki, Allah-u Teala’yı inkar etmekte olan dünya, Allah’ı tanıyanlar olsunlar. Allah-u Teala içimizde öyle bir güç ve kuvvet yaratsın ki biz o güç ve kuvvetle İslam’ı dünyanın bütün dinlerine galip kılabilelim. Allah-u Teala bizim amellerimizde ve kabiliyetlerimizde kuvvet yaratsın. İyilikler konusunda bizim içimizde sevgi yaratsın. Takva içimizde güçlü bir şekilde yerleşsin. Her amelimiz ve sözümüz Hüda Teala’nın rızasına uygun olsun. Allah lütfetsin ki, gerçekten ramazan bütün bunları elde etmemize vesile olsun. Amin

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

12.06.2015 – Jalsa Salana 2015 Almanya – Allah’ın nimetlerinin ilanı

Bir Sonrakini Oku

26.06.2015 – Ramazan: Kişisel reform ve sorumluluklarımız