26.06.2015 - Ramazan: Kişisel reform ve sorumluluklarımız - Müslüman Ahmediye Cemaati

26.06.2015 – Ramazan: Kişisel reform ve sorumluluklarımız

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 26 Haziran 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) bir yazısını sundu:  Bizim Cemaatimiz boş sözlerle sınırlı kalmamalı, bu asıl maksad değildir. Nefsin temizlenmesi ve ıslah şarttır, Allah-u Teala bunun için beni Memur etmiştir. İman ve Allah’ın hükümlerine göre amel etmeyi, kendi nefsini ıslah etmeyi ve onu daima temiz tutmayı hayatınızın bir parçası yapın. Huzur-u Enver buyurdu ki, bir Ahmedinin, biatın hakkını vermek için Allah’ın hükümlerini dikkate alması ve ona göre amel etmesi gereklidir. Ramazanın bu özel ortamında, bizim, Allah’ın hükümlerini ne seviyeye kadar kendi hayatımızın parçası yaptığımızı incelememiz gerekir. Kuran-ı Kerim’in hükmüdür ki, Rahman Hüda’nın kulları yeryüzünde yumuşaklıkla ve vakar ile hareket ederler ve kibirlenmezler. İşte gerçek bir abdu’r Rahman’ın (Rahman’ın kulunun), tevazu sahibi olmaya da, vakarlı olmaya da, kibirden pak olmaya da özel dikkat göstermesi gerekir. Ramazanın bu günlerini Allah-u Teala bizim ıslahımız için lütfetmiştir. Çevremizde, evimizde, ortamımızda kavgaları ve fesadı bitirmek için çaba sarfederek emniyeti ve barışı yaymak gerekir. O kadar tevazu ve alçakgönüllülük benimseyin ki hiç kimse herhangi bir şeyle övünmesin. Resulüllahsav buyurdu ki, hiçbir Arap’ın Acem (Arap olmayan) üzerinde ve hiçbir Acem’in Arap üzerinde üstünlüğü yoktur. Asıl temel takvadır. Hazret-i Mesih-i Mevud (as) şöyle dedi: Kibirden kaçının, çünkü kibir, Zülcelal Hüda Teala’nın gözünde son derece mekruhtur. Çaba sarfedin, sizde kibirin hiçbir şekli olmasın ki helak olmayın ve yakınlarınızla birlikte necata kavuşun. Dünyada birini sevmek ne kadar mümkün ise o kadar Rabbinizi sevin, ve insan dünyada birinden ne kadar korkabilirse o kadar Rabbinizden korkun. Temiz kalpli, temiz niyetli, tevazu sahibi ve şersiz olun ki size merhamet edilsin.

Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur, dedi: Huzuruna tevazu ile kapananları, hüsran ve zillete düçar etmek kesinlikle Allah-u Teala’nın alışkanlığı değildir. O’nun tarafından gelen birisi asla zayi olmaz. Hüda Teala ile doğru alaka kuranlar asla muradına eremeyenlerden olmazlar. İhlaslı olarak Allah’ın huzuruna eğilene hiçbir sıkıntı olmaz ve her zorlukta kendiliğinden onun için bir yol açılır. Hüda Teala ile zerre kadar bile bağı olan asla zayi olmaz. İşte, Allah’ın lütfu ile pak değişiklikleri ortaya çıkaran ve Allah’ın bize duaların kabul edilişini müyesser kıldığı bu günlerde, bu konuya ilgi göstermek gerekir. Huzur-u Enver buyurdu ki, ramazan bir taraftan ibadetlere dikkati yoğunlaştırmanın ayıdır, diğer taraftan toplumun haklarını eda etmeye de dikkatlerin çekildiği aydır.  Bu yüzden bu günlerde bu hakların yerine getirilmesi de bir mümine farzdır. Resulüllah (sav) ile ilgili olarak şöyle rivayet edilir: Kulların haklarının eda edilmesinde gariplere ve çaresizlere yardım etmek için bu günlerde özel olarak, el açıklığı öyle bir seviyede olurdu ki Peygamber Efendimizin (sav) cömertliği kuvvetli fırtınadan bile fazla olurdu. İbadet, bir yandan Allah-u Teala’nın haklarını eda eden birisi haline getirir, öbür taraftan gerçek bir âbid ve abdu’r Rahman’ı kulların haklarına dikkat eden birisi yapar. Eğer bu her iki kısım hakları eda etmiyorsa öyle bir şahıs mümin değil, bilakis kibirli ve hava atan insanlara dahildir. İşte Yüce Allah her ibadet edenden o yüce ahlakları bekler. Ve bu hakların eda edilmesiyle ibadetler kabul olur.

Huzur-u Enver buyurdu ki, bu hakların arasında anne-babanın, akrabaların, yetimlerin, çaresizlerin, komşuların, alakalı olduklarının, yolcuların ve gözetimi altındaki insanların hakları vardır. Huzur (atba) bütün bu hakları tafsilatlı olarak açıkladıktan sonra şöyle buyurdu: bu önemli konuyu cemaat fertleri daima göz önünde tutmalıdır. Bu, muhabbet ve sevgiyi yayan, barış ve emniyetin temelini atan ve ortamda güven ve emniyet yaratan güzel talimattır. Hüda Teala bu günlerde bizzat, O’nun ve ibadetin hakkını verenlere ve O’nun kullarının haklarını eda edenlere yaklaşır ve ödüllendirmek ister. Hazreti Mesih-i Mevud (as) buyurur ki, eğer siz gökte Allah’ın sizden razı olmasını istiyorsanız, birbirinizle bir karından doğan iki kardeş gibi olun. Siz emriniz altındakilere, eşlerinize ve fakir kardeşlerinize merhamet edin ki gökte size de merhamet edilsin.

Huzur-u Enver son olarak, Kadiyan dervişlerinden merhum Ömer Ahmed Sahibin hanımı sayın Hidayet Bibi hanımefendinin vefatından, ayrıca eski Camia Ahmadiya öğretmenlerinden vakfe zindigi Mevlana Muhammed Ahmed Sakip Sahib’in vefatından dolayı merhumların hayırlı amellerinden bahsetti ve gaip cenaze namazlarını kıldıracağını duyurdu.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

19.06.2015 Ramazan’ın bereketinden istifade etmek

Bir Sonrakini Oku

29.05.2015 – Hilafet nimeti