27.03.2015 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

27.03.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Yüce Allah ne daha önce bizi terk etti ne de bundan sonra terk edecek, fakat şart şu ki biz O’na sımsıkı sarılmaya devam edelim.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 27 Mart 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle dedi: Hazret-i Mesih-i Mevud’unas, kendi gelişinin maksadı olarak söylediği beş maksattan biri de İslam’ın yayılması için broşürler yayınlamaktır. Kendisi, iddiasından vefatına kadar sayısız broşür yayınladı ve bunlar dinler dünyasının bir hazinesidir. Kendisi bu işi tek başına özel gayretle yapardı. Bu broşürler bile onun Allah’ın yarattıklarının derdini taşıdığını ve dünyanın ıslahı için üzüldüğünü ortaya koyar. Dünyanın ıslahı için böyle dert taşımak ve bu işi daha ileriye taşımak bugün onun cemaatinin fertlerine farzdır. Hazreti Mesih-i Mevud’unas zamanında broşürler vasıtasıyla Davet İlellah yapılırdı ve onlar çoklukla yayınlanırdı. O devirde iki bin adet yayınlamak bile çok büyüktü. Huzur buyurdu ki, şimdi iki yüz üç yüz bin adet yayınlandığında hareket meydana gelecek. Bazı cemaatler bunu yaptı ve çok müspet neticeleri oldu.

Huzur-u Enver, Hazreti Muslih Mevud’unra irşatlarını sundu. Hazreti Muslih Mevudra şöyle der: Hazreti Mesih-i Mevudas cemaate katılan üç kısım insandan bahsetti ve buyurdu ki, dünyada ilerleme elde etmenin yolları başkadır ve dinde ilerlemenin yolları kesinlikle başkadır. Dinin ilerlemesi için ahlakın düzeltilmesi, fedakarlık ve isar ruhu yaratılması, maneviyatta ilerlemek için namazlar kılınması, oruçlar tutulması, Allah-u Teala’ya tevekkül ruhu yaratılması, O’na itaat ve boyun eğme sözü verilmesi zorunludur. Mecbur kalınca yalan konuşacaksınız, aldatacaksınız, sahtekarlıkla iş yapacaksınız ve gıybet ve laf taşımakla menfaat elde edeceksiniz ve ondan sonra da size başarı nasip olacağını umacaksınız, öylemi? Böyle yaparak, Yüce Allah’ın Hazreti Mesih-i Mevud’aas söz verdiği başarılar size asla nasip olmayacak, bunu kafanıza sokun. Kısacası her Ahmedinin kendi iman ve maneviyatının seviyesini yükseltme zarureti vardır.

Huzur-u Enver, Hazreti Muslih Mevud’unra beyan ettiği, Hazreti Mesih-i Mevud’unas hayatı ve Cemaatin başlangıçtaki durumlarıyla alakalı bazı olayları sundu. Kendisi der ki, doğan her sabah yanısıra yeni sınanmalar ve sorumluluklar getirir ve her akşam yanısıra yeni sınanmalar ve yeni sorumluluklar getirirdi, fakat Hüda Teala’nın yardımının esintisi tüm endişeleri yabani otlar gibi uçurur ve cemaat binasının temellerini yıkacak gibi tehdit eden bulutlar kısa bir zamanda Allah’ın rahmet ve lütfunun bulutları oluverirdi.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Bugün de bazı ülkelerde Ahmedilerin durumu sıkıntılı olmasına rağmen yine de o çaresizlik durumu yoktur. Mali durum da başka konular da Allah’ın lütfu ile çok iyidir ve Allah’ın lütuflarını göstermektedir. Dünyanın kenarlarına kadar Ahmediyet ulaşmıştır ve Allah’ın lütfu ile daha da genişleme olmaktadır. Eğer bazı zorluklar ortaya çıkıyorsa da Allah’ın sesi bugün de bize çare olmaktadır. Kısacası Yüce Allah ne daha önce bizi terk etti ne de bundan sonra terk edecek, fakat şart şu ki biz O’na sımsıkı sarılmaya devam edelim. Her fedakarlık Allah’ın lütuflarını cezbeder ve bize yeni yollar gösterir.

Huzur-u Enver, Hazreti Muslih Mevud’unra anlattığı, Hazreti Mesih-i Mevud’unas hayatındaki İlahî korumayı ve Allah’ın kendisine sevgiyle davranmasını gösteren iki olay sundu. Hazreti Mesih-i Mevudas buyurdu ki, Hüda Teala’nın beni görevlendirip memur ettiği iş şudur: Allah ve O’nun mahlukatının ilişkilerinde oluşmuş olan mesafeyi ortadan kaldırıp muhabbet ve ihlas ilişkisini yeniden tesis etmek, parıldamış olan tevhidin fidanını daimi olarak bir kere daha kavimlerin içinde dikmektir.

Huzur-u Enver son olarak, muhterem Numan Ahmed Encüm sahibin Allah yolunda şehadeti ve Peşaver’in naib emiri muhterem Faruk Ahmed Han Sahibin vefatından dolayı merhumların hayırlı amellerinden bahsetti, cemaate hizmetlerini anlattı ve Cuma namazından sonra gaip cenaze namazlarını kıldıracağını duyurdu.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

20.03.2015 – Ay ve Güneş Tutulması

Bir Sonrakini Oku

03.04.2015 – Allah’ın (c.c.) sayısız nimetleri