20.05.2016 - Mehdi (a.s.)'ın öğretisi - Müslüman Ahmediye Cemaati

20.05.2016 – Mehdi (a.s.)’ın öğretisi

Bu çağ şeytana karşı son savaşın çağıdır ve biz şeytanı mağlup ederek hz. Mesih-i Mevud’un (as) yardımcıları olacağız.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 20 mayıs 2016’da İsveç Gutenberg’deki Nâsir camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver hutbenin başında Nur suresinin yirmi ikinci ayetini ve tercümesini okuduktan sonra şöyle dedi: Allah-u Teala bu ayette, şeytanın adımlarını takip etmemek konusunda müminleri uyarmıştır. Bir mümin bile şeytanın pençesine düşebilir. Bu yüzden, şeytanın saldırılarından korunmak için daima Yüce Allah’ı hatırlamak her mümine farzdır. Şeytan insanı kandırmak için, iyilik adına kötülüğe götürür. Mesela bu insanların gözünde kadınların tesettürü kötülüktür, bu yüzden kadınların hakları gasp edilirmiş. Bazı genç kızlar da ortama bakarak tesettür konusunda gevşek davranırlar.  Ancak, tesettürünü açan kız ve kadınlar, bundan Kuran-ı Kerim’de bahsedildiğine dikkat etmezler. Kadınların edebi, edepli elbiselerdir. Kadınların saygınlığı, onların yabancı erkeklerle gerekli olmadığı halde buluşup görüşmekten kaçınmalarındadır. Bu bozulmuş devirde istiğfar ederek Allah’ın sığınağına girmek için her Ahmedinin çabalaması lazım. Hz. Resulüllah (sav), kocası evde olmayan kadınların evine gitmekten de men ederdi. Resulüllah (sav) bu emrinde usulî bir tembihte bulundu: Namahremler hiçbir zaman özgürce bir araya gelmesinler. Çünkü bu sayede şeytan işini yapma fırsatı bulabilir. Velhasıl Ahmedilerin bu ortamda çok dikkatli davranmaları gerekir.

Huzur-i Enver şöyle dedi: Kötülükler arasında bu günlerde televizyon ve internet de vardır. Çoğu evde büyüklerden küçüklere kadar, sabah namazının vaktinde eda edilmemesinin sebebi, gece geç vakte kadar televizyon veya internet başında oturmaktır. Bunun sonucunda sabahleyin gözleri açılmaz, hatta böyle insanların sabah namazına kalkmaya bile ilgileri olmaz. Namazın eda edilmesi her durumda zorunludur, fakat şeytan, sırf dünyevî bir programı seyretme hırsıyla namazdan uzaklaştırır. Huzur-i Enver, internetin yanlış kullanılmasından kaçınmaya dikkat çekerek her ahmedi ev halkının bu kötülüklerden sakınmasını telkin etti. İnsan kulaklarına ve gözlerine bereket için dua ettiğinde, selamet elde etmek, karanlıklardan aydınlığa çıkmak, hanımların hakkını vermek, evlatların gözlerin süruru olması için dua ettiğinde, o zaman boş ve çirkin şeylerden kendiliğinden ilgisi alakası kesilecektir. Böylece bütün evi şeytandan uzak tutmanın vesilesi olan bir mümin olacaktır. Böyle durumlarda bizim, MTA televizyonumuzda Cemaatimizin manevi, ilmi programlarından ve cemaatin web sitesinden olabildiğince istifade etmemiz gerekir. Eğer eğlence için başka televizyon kanallarına bakılacaksa da onların saygın programlar olması gerekir.  Her nerede işe yaramazlık ve pis şeyler varsa ondan sakının, çünkü bundan dolayı Allah-u Teala’dan uzaklaşma ortaya çıkar. Her Ahmedi evin şunu gerekli ve zorunlu yapması lazım: Bütün ev halkı birleşerek her hafta Cuma hutbesini MTA’dan dinlesinler ve buna ilave olarak hergün en az bir saat MTA’nın diğer programlarını seyretsinler. Bu sayede bir taraftan dini fayda elde edilir diğer taraftan şeytandan bile uzaklaşma sağlanır. Bunun sayesinde evlerde sükunet ve bereket de meydana gelecektir.

Huzur-i Enver şöyle dedi: Çocuklara, evde onların  önemi olduğu hissiyatını yaratırsanız o takdirde onlar sükunet aramak için dışarı çıkmazlar ve beyhude şeylere dalmazlar. Anne babalar çocukları camilere alıştırsınlar, yan kuruluşların programlarına katılmalarını sağlasınlar. Ben, yan kuruluşlara da üyelerine sahip çıkmalarını söylüyorum. Velhasıl görevliler davranışlarını o hale getirsinler ki üyeler cemaate bağlansınlar, yanlışa sürüklemesinler. Biz hz. Mesih-i Mevud’a (as) inandıysak bu şu sebepledir ki bu çağ şeytana karşı son savaşın çağıdır ve biz şeytanı mağlup ederek hz. Mesih-i Mevud’un (as) yardımcıları olacağız. Allah-u Teala, işiten ve bilen olduğunu bildirir, işte siz dua edin ki şeytanın saldırılarından daima korunun. Cemaat görevlileri sözlerini ve davranışlarını Allah’ın rızasına uygun yapsınlar ve dua etsinler ki onların tavırları yüzünden  hiç kimse şeytanın kucağına düşenlerden olmasın. Şeytan son anda bile Allah’ın velilerini yanıltmaya çalışır. Bundan sakınmak için tövbe ve istiğfar yapmaya devam etmek gerekir. Şeytan fasık ve günahkarlara açık açık saldırır ancak takva sahiplerine bile saldırır. Velhasıl müminin her zaman Allah’a dua ve istiğfar etmesi gerekir ki şeytanın her şerrinden korunsun. Bu günlerde “Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin” duasını çok okumak lazım. Allah-u Teala lütfetsin ki bizler, şeytanın adımlarını takip etmekten korunan olalım ve Kuran-ı Kerim’in talimatlarına göre davrananlardan olalım. Amin

Kaynak: Roznama Alfazl, 24 Mayıs 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

13.05.2016 – Mahmud Camii açılışı (Malmö-İsveç)

Bir Sonrakini Oku

27.05.2015 – Hilafet-i Ahmediye