27.05.2015 - Hilafet-i Ahmediye - Müslüman Ahmediye Cemaati

27.05.2015 – Hilafet-i Ahmediye

Gerçek Hilafet sadece kendi bağlılarının korkularını emniyete çevirmekle kalmaz, yabancıların korkularını bile emniyetli hale dönüştürür.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 27 Mayıs2016’da Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver şöyle dedi: Ahmediye Cemaatinde bugün, hz. Mesih-i Mevud (as) vefat etmiş ve hilafet başlamıştı ve bu vesileyle Cemaatte bugün “Yevm-i Hilafet” (Hilafet günü) olarak kutlanır. Hz. Mesih-i Mevud (as) gelişinin gayesini, insanları Allah’a yaklaştırmak ve Allah’ın bütün haklarını eda etmek ve birbirlerinin haklarını eda etmeye insanların dikkatini çekmek olarak anlattı. Kendisi der ki, eğer ihlas ile Allah’a eğilirseniz Allah’ın seçkin bir topluluğu olacaksınız. Allah’ın yüceliğini kalplerinize yerleştirin ve onun tevhidini fiilen söyleyin, kin ve garezden uzak durun ve insanoğluna karşı gerçek dert ortaklığı ile davranın, iyiliğin her yolunu benimseyin, kim bilir hangi yoldan kabul edileceksiniz.

Huzur-i Enver, İskandinav ülkelerine yaptığı turun ayrıntılarından bahsederek şöyle dedi: Danimarka’da medya ile birçok görüşme gerçekleşti, camilerin açılışına ilaveten iki resepsiyon da yapıldı. O resepsiyonlarda İslam ve Kuran’ın doğru talimatları ve Resulüllah’ın (sav) güzel ahlakını anlatma fırsatı oldu. Çoğunluğu açıkça dedi ki, bugün biz İslam’ın doğru öğretisini öğrendik. Resepsiyona ülkenin önemli şahsiyetleri katılmıştı. Misafirler izlenimlerinde şöyle dediler: Halife hazretlerinin konuşmasını dinleyince kalbimiz son derece teskin ve mutlu oldu, bu devirde böyle mesajlar son derece gereklidir. Yüzbinlerce Ahmedinin hiçbir korku duymadan, sırf dünyada barış yaymak için parlak bir minare gibi dikildiklerini görünce çok mutlu olduk. Bu konferansı, hayat boyu hatırlanacak bir anı olarak daima hatırlayacağız. Halife hazretlerinin bütün sözleri, sevgi, muhabbet ve birbirimize saygı göstermekle ilgili idi ve işte bunlar barışın anahtarıdır. İslam, bütün dinlere özgürlük vermektedir. Halife hazretleri, Brüksel ve Paris’te meydana gelen terör olaylarının İslam ile hiçbir alakası olmadığını, İslam’ın ise barış mesajı verdiğini açıklığa kavuşturdu. İslam ve terör birbirinden apayrıdır. Halifenin konuşmalarından, Hz. Resulüllah’ın (sav) Hıristiyan ve Yahudilere iyi davrandığı anlaşıldı. Huzur’un konuşmaları tam yerindeydi.

Huzur-i Enver şöyle dedi: İsveç Malmö’de de 140’dan fazla İsveçli misafir caminin açılışına katıldı. Ülkenin önemli kişileri bu toplantıya katılmıştı. Toplantıya katılan misafirler kendi izlenimlerini şöyle açıkladılar: İslam hakkında biz bugün çok şey öğrendik. İslam hakkında dünyada bir çok olumsuz düşünceler bulunur, fakat biz bugün Ahmediye Cemaati Başkanının sadece ve sadece sevgi mesajını dinleyince çok şaşırdık.  Bir bayan misafir şöyle dedi: Avrupa insanları İslam, camiler ve terör olaylarından korku duymaktadır fakat Halife hazretleri barış ile ilgili ve insanların sorumluluklarıyla alakalı çok önemli sözler söyledi. Ben ümit ediyorum ki diğerlerini bu amaçlarla ilgili ikna etmekte başarılı olacaksınız. O, kendi konuşmasında, İslam, insanlığa hizmet dinidir, dedi. Malmö belediye başkanı şöyle dedi: Biz, bu bölgede inşa edilen camiyi, barışın tesis edilmesinin yolu olarak görüyoruz. Halife hazretlerinin konuşması ispat etti ki Nebi-yi Kerim (sav) son derece barışçı idi. Huzur şöyle dedi: İsveç’in başkentinde de bir resepsiyon oldu, orada da önemli insanlar katıldılar, orada da insanlar çok güzel izlenimler açıkladılar. Danimarka ve İsveç’te elektronik ve yazılı medya vasıtasıyla toplamda yaklaşık olarak 8 milyon insana İslam’ın mesajı ulaştı. Gerçek Hilafet sadece kendi bağlılarının korkularını emniyete çevirmekle kalmaz, yabancıların korkularını bile emniyetli hale dönüştürür. Ve misafirlerin çoğunluğunun edindikleri intiba da işte buydu. Onların korkulu durumları, burada bizim programımıza gelmeleriyle emniyete dönüştü. Hz. Mesih-i Mevud’dan (as) ayrı durarak eğer birisi bu çağda hilafet kurmak isterse başarısız olacak ve barışı tesis edemeyecek. Velhasıl Hz. Mesih-i Mevud’un (as) cemaatinin kurulması ve hilafet sözü, İlahî bir vaattir ve bu hilafet ve nizam Allah’ın lütfu ile ilelebet devam etmek içindir. Müslüman Ahmediye Cemaatinin bu ilerlemelerini hiç kimse durduramayacak. Bizim şöyle dua etmemiz lazım: Allah-u Teala her Ahmedi Müslüman’ı daima vefa ile hilafete bağlı tutsun.

Huzur-i Enver hutbenin sonunda, muhterem çodri Fazıl Ahmed beyin hazır cenaze namazını ve Karaçi’den şehid mükerrem Davud Ahmed bey ile muhterem Muhammed Ağzam İksir beyin gaip cenaze namazlarını kıldıracağını bildirdi.

Kaynak: Roznama Alfazl, 31 Mayıs 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

20.05.2016 – Mehdi (a.s.)’ın öğretisi

Bir Sonrakini Oku

03.06.2016 – Mübarek Ramazan Ay’ı geldi