28.07.2017 - Sorumluluklarımız - Müslüman Ahmediye Cemaati

28.07.2017 – Sorumluluklarımız

Huzur-i Enver (Atba) 28 Temmuz 2017’de Londra’da Hadikat’ül Mehdi’de Calsagah’ta Cuma hutbesi verdi. Kelime-yi şehadet ve Fatiha Suresini okuduktan sonra şöyle dedi:

Allah-u Teala’nın lütfu ile bugün İngiltere’nin calsa salanası (Yıllık toplantı) başlıyor. Bugünlerde dualara sarılmak gerekir ki Yüce Allah bu calsayı bereketli kılsın ve düşmanın şerrinden korusun.

Misafirlerin İslam’da bir çok hakları vardır, fakat aynı zamanda sorumlulukları da vardır. Misafirlerin bu sorumlulukları daima hatırında tutması gerekir. Hem misafirler, hem de gönüllü çalışanlar kendi sorumluluklarını yerine getirdiğinde calsa başarılı olacaktır.

Unutmamak gerekir ki calsanın asıl maksadı takva, Allah-u Teala ile bağımızı güçlendirmek ve kardeşlerimiz için isar (yani başkasının iyiliği için kendi hakkından vazgeçmek) ve fedakarlık yapmaktır. İşte bu maksadın daima göz önünde tutulması gerekir. Cemaatten olmayan misafirlere gelince, herkim olursa olsun tam olarak ve imkanlarımıza göre onlara misafirperverlik yapmak gerekir.

Ancak calsaya katılmak için gelen Ahmedilerin kendilerini hem misafir hem de ev sahibi saymaları lazım. Calsa ancak bu şekilde başarı ile gerçekleşecektir. Unutmamak gerekir ki çalışanlar bizim hizmetçimiz değil, bilakis gönüllülerdir. Bu yüzden daima sevgi ile konuşun ve eğer talebiniz yerine getirilemediyse buna hoşnutlukla razı olun.

Görevlilerin her konuya dikkat etmeleri lazım.  Ancak Ahmedilerin ve misafirlerin küçük küçük şeylerden dolayı şikayet etmemeleri gerekir; Aksine zihinlerinde tutmaları gerekir ki biz hz. Mesih-i Mevud’un (as) dualarına varis olmak ve bereket için calsaya katıldık.

Huzur-i Enver, yemek, park, ulaşım, güvenlik vesair ile ilgili olarak hem calsaya katılanlara hem de görevlilere nasihatlerde bulundu. Calsanın başarısı için dualara sarılın, buyurdu. Calsa programlarını herkes dikkatle dinlesin ve bütün konuşmalardan en iyi şekilde istifade edin. Calsa konuşmalarına ilave olarak Review of Religion tarafından düzenlenen çeşitli sergiler ve ilmi makalelerden de kendi ilginize göre istifade edin.

Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurdu: Konuşmaların zahiri güzelliğine ilgi gösterilmesinden, kendi adıma da cemaat adına da hoşlanmıyorum.  Bilakis bize gereken, her ne söylersek Allah için söylemek ve her ne dinlersek amel etmek için dinlemektir. Müslümanların çöküşünün önemli bir sebebi de vaizleri ihlas ile dinlemeyip vaazın zahiri şekline önem vermeleridir.

Huzur-i Enver şöyle dedi: Ahmedi alimler birçok manevi ve ilmî konuyu konuşmalarında açıklamaktadırlar, herkesin bunlardan istifade etmesi lazım. Allah-u Teala hepimize calsanın gayelerini elde etmeyi nasip etsin.

Kaynak: https://www.alislam.org/friday-sermon/2017-07-28.html

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

21.07.2017 – Sorumluluklarımız

Bir Sonrakini Oku

4.08.2017 – Calsanın Bereketleri