26.08.2016 - Allah'ın nimetlerinin ilanı - Müslüman Ahmediye Cemaati

26.08.2016 – Allah’ın nimetlerinin ilanı

Ahmediyetin terakkisi bizim çabalarımızla ve imkanlarla değil, Allah’ın lütfuyla olmaktadır.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 26 Ağustos2016’da Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: İngiltere calsasının ikinci gününde Allah’ın lütuf yağmurlarından bahsedilir ve çeşitli şubelerin raporları sunulur,  Cemaatin ilerlemelerinden bahsedilir. O sayılarla birlikte ben, onlarla ilgili olayları da anlatırım. Ancak detaylı olarak beyan edilemez, ne sayılar, ne olaylar, ne notlar. Tahrik-e Cedid, bu sayıları kitap şeklinde her sene yayınlamaya başladı. Olayları, değişik zamanlarda anlatmaya ise devam ediyorum. Bugün de bazı olaylar anlatacağım.

Bu olaylardan, Allah-u Teala’nın değişik ülkelerde yaşayanların kalbinde Ahmediyet’in doğruluğunu nasıl aşikar ettiği anlaşılmaktadır. Rüyalar, kitaplar, muhalefet ve Ahmedi Müslümanların ahlakı da Ahmediyet’e ilgi çekmektedir. Bu olaylar arasında öyleleri de vardır ki uzaklarda yaşayan Ahmedi Müslümanların iman ve yakininin hayret verici manzaralarını gösterir. Çocukların terbiyesi ve Ahmedi Müslümanların sohbetinde kalmakla çocuklarda pak değişiklik meydana gelir ki bunu diğerleri de hisseder. Şüphesiz bizler bir nizam altında mesaj iletmek için çabalarız. Ancak Allah-u Teala’nın kendi diktiği fidanlar, çabalardan daha fazladır. Her Ahmedi Müslüman, Ahmediyetin terakkisinin bizim çabalarımızla ve imkanlarla değil, Allah’ın lütfuyla olduğunu idrak eder.

Huzur-i Enver, iyi yaratılışlı, takva sahibi insanların gerçeği kabul edişiyle ilgili olaylar anlattı. Huzur-i Enver bunlara ilaveten şöyle dedi: Broşürler bir vasıtadır ama asıl, Allah-u Teala öncesinde kalpleri hazırlar. Allah-u Teala bizzat Kendisi bir hava estirir ve insanlar ilgi gösterirler. Yüce Allah, iyi düşünceler yaratıyor ve müşrik insanlar muvahhid oluyorlar.  Tanzanyadaki bir cemaatten bahsederek Huzur-i Enver dedi ki, fakir bir cemaat olmasına rağmen çanda biriktirerek merkezî şuraya temsilci gönderdi. Huzur, camilerin inşasıyla ilgili iman verici olaylar anlattı. Bir beyefendinin başına, biat ettikten sonra çocuğunun vefat etmesi ibtilası geldi. Bunun üzerine müşrikler uğursuzluk belirtince o bey dedi ki, ben doğruluğu kabul ettim, mal ve evlatları ise Hüda Teala verir.

Huzur-i Enver, rüyalar vasıtasıyla hakkın kabul edilişiyle ilgili çeşitli olaylar anlatarak şöyle dedi: Bakınız, Allah-u Teala Afrika’nın uzak uzak ükelerinde de kalpleri açıyor, Avrupa’da da kalpleri açıyor. MTA’yı seyrederek Fransa’dan bir bey, hz. Mesih-i Mevud’un dualarını okuyunca Allah-u Teala kendisini evlat sahibi yaptı ve o cemaate katıldı. Sierra Leone’dan bir muallim, Ahmedi ve gayri Ahmedi çocuklara ders vermeye başladı. Bir çocuğun anne-babası çocuğun terbiyesinden etkilenerek muallim beye teşekkür etti. Bütün Ahmedi ebeveynler, Cemaat nizamı, mürebbi ve muallimler, çocukların yetiştirilmesine özel bir ilgi göstermeyi unutmamalılar. Birincisi bu, gelecek nesle sahip çıkma sorumluluğudur ve bu bizim üzerimize yüklenmiş büyük bir görevdir. İkincisi de çocuklar vasıtasıyla dinin yayılmasının ve ilmi ve ahlaki gelişmenin yolu açılır.

Huzur-i Enver bir olay anlatarak şöyle dedi: Komşulara iyi bakmak gerekir ki bu konuda bize emir de verilmiştir. Muhalifler nasıl muhalefette ilerliyorlarsa Allah-u Teala aynı şekilde onların ağzını kapatmanın imkanlarını da yaratmaya devam etmektedir. Allah, yeni Ahmedilerin imanda ilerlemelerinin de imkanlarını yaratıyor. Huzur-i Enver, kısmetsiz birisinin sonundan ve onun çocuğunun ihlasından bahsetti. Huzur, son olarak Allah’ın lütuflarının sayısız olayları var, buyurdu. Allah lutfetsin ki biz O’nun lütuflarını daima cezbedenler olalım. Allah-u Teala bize sebat bahşetsin ve iman ve yakinde ilerletmeye devam etsin. Amin

Kaynak: Roznama Alfazl, 30 Ağustos 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

19.08.2016 – Jalsa Salana İzlenimleri

Bir Sonrakini Oku

09.09.2016 – Jalsa Salana Almanya 2016