4.08.2017 - Calsanın Bereketleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

4.08.2017 – Calsanın Bereketleri

Huzur-i Enver (Atba) 4 Ağustos 2017’de Londra’da Beyt-ül Futuh Camiinde Cuma hutbesi verdi. Kelime-yi şehadet ve Fatiha Suresini okuduktan sonra şöyle dedi:

Yüce Allah’ın çok büyük lütfudur ki İngiltere Ahmediye Cemaatinin yıllık toplantısı hayırlı bir şekilde gerçekleşti. Allah-u Teala’ya şükretmek bizim için şarttır ve gerçek şükür ancak, biz her an Allah’ın rızasını elde etmek için çaba sarfettiğimizde edilebilecektir. Çalışanlara da teşekkür etmek lazım, calsaya katılanlara da. Ta ki onların hayatlarında pak değişiklikler meydana gelsin.

Hz. Resulüllah (sav) şöyle buyurdu: İnsanlara teşekkür etmeyen Allah-u Teala’ya da şükretmez. Calsanın bir amacı da cemaat üyeleri arasında kardeşlik ve teşekkür etme duyguları meydana gelmesidir. Ve bu şeyler gelen misafirleri çok etkilemektedir. Misafirler de, gerçek İslam öğretisinin örneğini calsada gördüklerini itiraf ederler. Ve bu örnekler, gelenleri hayret içinde bırakır. Onlar derler ki, eğer İslam’ın öğretisi bu ise bu öğretiyi dünyaya yaymak şarttır.

Benin’den bir siyasetçi şöyle dedi: Ben bu calsa ile Cemaati tanıma fırsatı buldum. Calsada hiçbir eksiklik görmedim ve her türlü düzenleme çok iyiydi. Her tabakadan insan diğerlerinin rahat etmesini sağlıyordu. Ben bu manzarayı asla unutmayacağım. Her yerde kardeşlik manzaraları vardı ki bu vesileyle maneviyat artar. Ahmediye Cemaati İmamının kadınlara hitabı da son derece iman verici idi. Halife hazretleri konuşmasında onlara kadınların makamını ve sorumluluklarını anlattı.

Kostarika’dan bir profesör şöyle dedi: Ben calsa vasıtasıyla İslam’ın ve Müslümanların yeni bir yüzünü gördüm. Yine Kostarika’dan başka bir misafir şöyle dedi: Ahmediye Cemaati İmamının konuşmasını dinledim. Özellikle şu noktayı çok beğendim: Düşmanlarınız için dua etmek suretiyle kalbiniz pak olur. Bu, hz. Mesih-i Mevud’un (as) verdiği öğretidir.

Huzur-i Enver, diğer misafirlerin de, birçok duygularını belirttikleri izlenimlerini anlattı. Misal olarak: Eğer doğru bir din varsa o, İslam-Ahmediyet’tir. Eğer dünyada barış sağlanabilirse, bu ancak, Ahmediye Cemaati İmamı’nın söylediklerine göre amel etmekle olabilir. Filipinler’den bir siyasetçi şöyle dedi: Benim için en önemli şey şu idi ki Cemaat üyeleri büyük bir sevgi ve ihlas ile buluşuyorlar. Huzur-i Enver şöyle buyurdu: Bu sevgi ve ihlası hayatımızın devamlı bir parçası yapmalıyız, sadece calsa günlerine mahsus bir şey olmamalı.

Bir misafir şöyle dedi: Ben, hiçbir dinî toplantıda bu kadar genci asla görmedim. Gine’nin başkenti Konakri’den Müslüman bir siyasetçi şöyle dedi: Ben birçok programlara katıldım, Hacca da gittim fakat bu kadar güzel intizam hiçbir yerde görmedim. Ben kesin olarak inanıyorum ki sizin arkanızda Allah’ın desteği var. Yine bir başka misafir şöyle dedi: Âlemî biat töreni beni çok etkiledi, böylesine manevi bir manzara asla görmedim.

Birçok misafir ve haberci, bayanlar için yapılan düzenlemeyi  çok övdü ve dediler ki, kadınlara asıl makamını veren hakiki İslamî cemaat ancak Ahmediye Cemaatidir. Basın-yayının tahminine göre yaklaşık 127 milyon insana calsa vasıtasıyla cemaatin mesajı ulaştı. Bundan dolayı Allah’a şükretmemiz gerekir.

Allah-u Teala, İslam’ın bu sessiz tebliğinde hissedar olan bütün gönüllü çalışanlara mükafat versin. Onlar büyük bir gayretle çalıştılar. Huzur-i Enver, Kanada’dan gelen 350 Hüddam’ın ne kadar güzel çalıştıklarından da bahsetti. Yüce Allah bizi sorumluluklarımızı yerine getirmeye muvaffak kılsın ve bizler daima dini dünyadan üstün tutanlar olalım. Amin.

Huzur-i Enver, hutbenin sonunda bazı gaip cenaze namazlarını kıldıracağını da bildirdi.

Kaynak: https://www.alislam.org/friday-sermon/2017-08-04.html

https://www.youtube.com/watch?v=LPBKziOSih0
Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

28.07.2017 – Sorumluluklarımız

Bir Sonrakini Oku

11.08.2017 – Biat Şartlarına Uymak