Ahmedilerin Hatm-i Nübüvvet Akidesine İnancı - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ahmedilerin Hatm-i Nübüvvet Akidesine İnancı

Ahmediler’i tanımayan zümreden bazı kimseler, Ahmedi’lerin “Hatm-i Nübüvvet” akidesini kabul etmeyip, Yüce Peygamber (s.a.v.)’in “Hâtemen-nebiyyîn olduğuna da inanmadıklarını zannederler. Böyle bir düşünce aldanma ve bilgisizlikten ileri gelir. Ahmediler, kendilerine Müslüman dedikten sonra, kelime-i şahadete gönülden inandıktan sonra ”Hatm-i Nübüvvet” akidesini inkar etmeleri ve Yüce Peygamber (s.a.v.)’in “Hâtemen-nebiyyîn” olduğuna inanmamaları nasıl mümkün olabilir?

Halbuki Cenab-ı Hak, Kurân-ı Kerim’de açıkça buyuruyor; “Muhammed (s.a.v.) aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat Allah’ın peygamberi ve Hâtemen-nebiyyîn’dir.” Yüce Kuran’a inanan bir kimse bu ayeti nasıl inkar edebilir? Onun için Ahmediler Hz. Peygamber Efendimizin Hâtemen-nebiyyîn  olmadığına asla inanmazlar. Hâşâ! Ahmedi’lerin söyledikleri ancak şundan ibarettir: Bugün Müslümanların arasında yaygın olan Hâtemen-nebiyyîn ayetinin manaları ne Kuran-ı Kerim’in kast ettiği mefhûma uyar, ne de Hz. Peygamberin şanını yüceltir. Ahmediye Cemaati, Hâtemen-nebiyyîn kelimesini Arapça sözlüklerde genelde kullanıldığı gibi tercüme eder. Bu tercüme ve mefhûmu Hz. Ayşe, Hz. Ali ve bazı sahabeler de teyit ederler. Bu cemaat adı geçen ayeti Hz. Peygamberin büyüklüğü ve şanını yücelten bir şekilde, O’nun erdeminin bütün insanlardan üstün olduğunu gösteren bir anlamla tercüme eder.

Onun için Ahmediler Hâtm-i Nübüvvet akidesini inkâr etmezler. Ancak bugünkü Müslümanlar arasında yanlışlıkla yaygın olan Hatm-i Nübüvvet mefhûmu ve manalarını inkâr ederler. Yoksa Hatm-i Nübüvvet’i inkar etmek küfürdür ve Ahmediler hamdolsun müslümandırlar. Onlara göre kurtuluş yalnız ve yalnız İslâm yolunu tutmakla nâsip olur.         

Bizleri tanımayanların bazıları Ahmedi’lerin bütün Kuran-ı Kerim’e değil de birkaç cüze inandıklarını zannederler. Nitekim geçen günlerde Kueta şehrinde bulunduğum sırada, birçok kimseler bana “Bizim âlimlerimiz, Ahmedi’lerin bütün Kuran’a inanmadıklarını söylerler” diye ifade ettiler. Bu da Ahmediye düşmanları tarafından tezgâhlanan iftiralardan biridir. Ahmediyet’e göre Kurân-ı Kerim asla değişmez ve mensûh olunmaz kutsal bir kitaptır. Ahmediyet, Besmelenin “b”’sinden Vennâs Suresinin “s”’sine kadar olan her harf ve kelimesi Cenab-ı Hak tarafından olup, ona fiilen uymanın gerekli olduğuna gönülden inanır.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İsa (as) Tabii Bir Ölümle Öldü

Bir Sonrakini Oku

Melekler Hakkında Ahmedilerin İnançları