Ahmediye Cemaati Biat Şartları - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ahmediye Cemaati Biat Şartları

(Bu şartları kalben ve içtenlikle kabul eden herkes cemaatin bir üyesi kabul edilir.)

Bismillahirrahmanirrahim

İslam’da Ahmediye Hareketi’nin Biat Şartları

(Mirza Gulam Ahmed Hazretleri (Salat ve Selam üzerine olsun)  Tarafından Tespit Edilmiştir)

I-  Bi’at olan herkes bundan böyle mezara girinceye kadar Şirk’ten (Allah’a ortak koşma) uzak duracağına dair içtenlikle söz verecektir.

II- Yalan, zina, harama bakmak, her çeşit sapıklık, günah, zulüm, hiyanet, fesad ve isyan yollarından korunacak ve ihtirasları ne kadar kuvvetli olursa olsun bunlara yenilmeyecektir.

III- Allah’ın ve Peygamber’in emirlerine göre beş vakit namazı hiç aksatmadan eda edecek ve elinden geldiğince teheccüd namazı (şafak sökmeden önce kılınan nafile namaz) kılmaya, Yüce Peygambere (s.a.v.) salat ve selam okumaya ve her gün kendi günahlarının bağışlanması için tövbe ve istiğfara (bağışlanmak için yalvarmak) aksatmadan devam edecek ve öz sevgiyle Yüce Allah’ın nimetlerini hatırlayarak, hamd-ü senada bulunmayı günlük itiyad haline getirecektir.

IV- Genelde Allah’ın her yaratığına, özellikle Müslümanlara kendi ihtirasları uğruna ne diliyle, ne eliyle, ne de başka herhangi bir yolla caiz olmayan bir zarar vermeyecektir.

V- Hayatın bütün şartlarında; kederde ve mutlulukta, sıkıntıda ve refahta, nimette ve belada Allah’a bağlı kalacaktır ve bütün şartlarda kaza ve kadere rıza gösterecektir. O’nun yolunda her türlü zillete ve sıkıntıya katlanmaya hazır bulunacak, herhangi bir bela ile karşılaştığı zaman O’ndan yüz çevirmeyecek, aksine ileri gidecektir.

VI- İslami olmayan gelenek ile, şehvet ve heveslere uymaktan vazgeçecek ve kendini tamamen Kuran-ı Kerim’in hakimiyetine teslim edecektir. Allah’ın ve Peygamberin buyruklarını hayatının her döneminde kendisine rehber edinecektir.

VII- Gururu ve kibiri tamamen bırakacaktır. Hayatını alçak gönüllülükle, mütevazilikle, neşe ile, yumuşak huylulukla ve uysallıkla geçirecektir.

VIII- Dini inancı ve inancının itibarını, İslam sempatisini, kendi hayatından, malından, şerefinden, çocuklarından ve diğer sevdiklerinden daha üstün tutacaktır.

IX- Yalnızca Allah rızası için O’nun bütün yarattıklarına dert ortağı olmakla meşgul olacak ve elinden geldiğince Allah tarafından kendisine bağışlanan kuvvet ve nimetleri yine insanlığın yararı için kullanacaktır.

X- Allah’ın bu aciz kulu ile kardeşlik ilişkisine girecek ve Allah rızası için iyi olan herşeyde bana itaat edeceğine söz verecek ve ölünceye kadar bu sözüne sadık kalacaktır. Benimle kardeşlik bağında öyle yüce bir seviyeye varacaktır ki, benzeri ne dünyada bulunan hiç bir ilişkide ve bağda, ne de bütün bende ve kulluk durumlarının hiç birisinde bulunmayacaktır.(Iştihar Tekmil-i Tebliğ,  12 Ocak 1889)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Biatın amacı ve gayeleri

Bir Sonrakini Oku

Mehdi (a.s.) dan Biat’a Dair