Allah-u Teala masumları zulümden kurtarsın - Müslüman Ahmediye Cemaati

Allah-u Teala masumları zulümden kurtarsın

“Müslüman ülkeler bir olup savaşı sona erdirmeye çalışmadıkça hiçbir faydası yoktur.”

“Ahmedilerin, zulmü sona erdirmek için, zulme karşı ses yükseltmek için kendi etraflarındaki arkadaşlarının ve bölgenin siyasetçilerinin devamlı dikkatini çekmeleri lazım.”

Emir-ül Müminin hz. Mirza Masrur Ahmed, 5 Halifetü’l Mesih, 8 Aralık 2023 Cuma hutbesinde Filistinliler için duaya çağırdı. Kendisi şunları söyledi:

Filistinlilere dua edilmesi için ben sürekli hatırlatıyorum. Geçen günlerde, geçici ateşkes sona erer ermez, aynen tahmin edildiği gibi oldu ve İsrail hükümeti eskisinden daha şiddetli bir şekilde Gazze’nin her yerini bombalıyor, saldırı düzenliyor. Bunun neticesinde masum çocuklar ve vatandaşlar şehit oluyorlar. Artık buna karşı Amerikan Kongresinin bir üyesi de -galiba o Yahudi’dir- şöyle dedi: Artık yeter, Amerika’nın bunu durdurmak için devreye girmesi gerekir. Amerika Başkanı da üstü kapalı kelimelerle, saldırıların sona ermesi lazım, güneye de kuzeye de aynı şekilde yapılan bombalamanın son bulması lazım, diye artık beyanat veriyor. Amerika Başkanının bu sözleri herhangi bir insani acıma duygusu sebebiyle değildir. Bu bizi bir yanlış anlamaya götürmesin. Bu onların kendi menfaatleri sebebiyledir. Amerika’da seçim olmak üzeredir ve oradaki gençler artık bu savaş bitirilsin diye tepki gösteriyorlar. Aynı şekilde Amerikan vatandaşı Müslümanlar da seslerini yükseltiyorlar. Yani o her ne yapıyorsa oy alabilmek için yapıyor. Onun Filistinlilere ya da Müslümanlara hiçbir acıma duygusu yoktur.

Müslüman ülkelere gelince, onların seslerinde birazcık güç oluştu ama bir olup savaşı sona erdirmek için birlikte çaba sarfetmedikçe hiçbir faydası yoktur. Allah-u Teala Müslümanlar arasında birlik yaratsın. Gayri müslim dünya biliyor ki Müslümanlar arasında birlik yok. Hatta Müslüman Müslümana saldırıyor, öldürüyor. Yemen’de neler olmuyor ki? Aynı şekilde diğer ülkelerde de binlerce hatta bazı yerlerde yüz binlerce çocuk ve masum, Müslümanların eliyle ölüyor. İşte bu şeyler yabancıları cesaretlendiriyor ve “bunlara zulüm de yapılsa fark etmez, bunlar zaten kendi kendilerine zulmediyorlar” diye düşünüyorlar. Peki Müslüman, Müslümanın canını hiçe sayarken düşman neden umursasın ki? Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de, Müslümanın Müslümanı öldürmesi konusunda çok sert kelimelerle uyarı yaparak kim böyle yaparsa cehennemlik olacaktır buyurmuştur. Allah lütfetsin de Müslümanlar birlik olup dünyadan zulmü yok etmenin vesilesi olsunlar, aralarında savaşmanın vesilesi değil.

Birleşmiş milletler de seslerini biraz daha yükseltmek için çabalıyorlar ama onların sözünü kim dinler ki? Lafa gelince, şöyle yapacağız böyle yapacağız derler ama hiçbir şey yapamazlar. Onların sözünü kabul eden hiç kimse yok. Büyük güçler kendi (veto) haklarını kullanıyorlar. Allah-u Teala Müslümanlara merhamet etsin.

Ne olursa olsun, bu zulmü durdurmak için bizim dualara devam etmekle birlikte, daha önce cemaatler vasıtasıyla mesaj ilettiğim gibi, herkesin zulmü sona erdirmek için, zulme karşı ses yükseltmek için kendi etraflarındaki arkadaşlarının ve bölgenin siyasetçilerinin devamlı dikkatini çekmeleri lazım. Aynı şekilde, bu zulmü durdurmak için çaba sarf etmek gerektiğini tanıdıklarınız arasında da yayın. Allah-u Teala masumları zulümden kurtarsın.

٭…٭…٭

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

24.11.2023 – Hz. Mesih-i Mev’ud’un gelişinin amacı ve zamanın bir ıslahçıya duyduğu ihtiyaç

Bir Sonrakini Oku

8.12.2023 – Uhud Gazvesi için yola çıkarken meydana gelen olaylar ve masum Filistinliler için tekrar dua çağrısı