Gündem Konuları arşivleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Gündem Konuları

İbadet ve insanoğluna dert ortağı olmak

İbadet ve insanoğluna dert ortağı olmak

Hazret Mirza Tahir Ahmed (ar) Halifetü’l Mesih-ir Rabi, merkezi Hüdamü’l Ahmediye’nin yıllık içtimasında konuşma yaparak şöyle buyurdu: Hüda Teala’nın o kulları; Yani ibadetin hakkını veren ve insanoğluna rahmet ve şefkat ile yönelen ve onlar için

Devamını Oku
“La İlâhe İllallah”ın Anlamı

“La İlâhe İllallah”ın Anlamı

“La İlahe İllallah”ın anlamını inceleyin! “La İlahe İllallah” diyerek insan diliyle, “Kendisinin Allah’tan (c.c.) başka mabudunun olmadığını” ikrar eder ve kalben tasdik eyler. İlah; “mabud, mahbub ve gerçek maksut” anlamına gelen bir Arapça kelimedir. Müslümanlara

Devamını Oku
İnsanin Cismani, Ahlaki ve Ruhani Halleri

İnsanin Cismani, Ahlaki ve Ruhani Halleri

Yüce Kur'an insanın bu üç dereceli hali için üç kaynak tayin etmek suretiyle bu tasnife riayet eylemiştir. Başka bir deyimle Kur'an, içinden bu üç halin fışkırıp aktığı üç memba zikretmektedir. BİRİNCI HAL: Bunlardan insanın cismanî

Devamını Oku
İnsanın Her Fiili Ne Zaman Allah’ın (c.c.) İsteği Doğrultusunda Olur?

İnsanın Her Fiili Ne Zaman Allah’ın (c.c.) İsteği Doğrultusunda Olur?

Peygamber Efendimize (s.a.v.) Verilen Ruhanî Rızk Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmi (okuma yazması olmayan) olmasına rağmen bütün dünyaya meydan okudu. Meydan okuduğu insanlar arasında Kitap Ehli ve filozoflar dâhil olmak üzere her cinsten bilgin vardı. Ama

Devamını Oku
Mehdi’nin Doğruluğunun Delilleri

Mehdi’nin Doğruluğunun Delilleri

Mehdi Hz. Ahmed Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas iddiası şöyledir: Allahcc onu insanlara hidayet bulsunlar diye ve kendilerine rehberlik etmesi için göndermiştir. Hadislerde zikri geçen Mesih ve Peygamber Efendimizinsav dili ile vadedilen Mehdi, odur. Muhtelif dinlere ait kitaplarda yer

Devamını Oku
İsa Mesih Gökten İnmeyecektir

İsa Mesih Gökten İnmeyecektir

İslâm dinine en iyi bir şekilde hizmet etmekte olan Müslüman Ahmediye Cemaati  bugün, değişik gerçek dışı ve yalan suçlamalara hedef tutulmuştur. Böylece bütün dünyada Allah’ın tek oluşunu üstün kılmak için cihad etmekte olan bu Cemaat

Devamını Oku
Ahmediler de İslam ve iman şartlarına inanırlar

Ahmediler de İslam ve iman şartlarına inanırlar

Cemaatimizin inançlarını, anlaşılsın diye, tek tek sayacağım: Allah’ıncc varlığına inanırız. O’nun var olduğu inancına bağlanmak, en büyük ve en önemli hakikati kabul etmek olup, bir hayal veya batıl inanç peşinde koşmak değildir. Allah’ıncc tek olduğuna inanırız. O’nun

Devamını Oku
Deccal ve Yecüc-Mecüc

Deccal ve Yecüc-Mecüc

Hz. Mehdinin (as) zamanını gösteren alametlerden Kütüb-ü Sitte’de, Fiten ve Eşraat-üs saat bölümünde bahsedilmiştir. Deccal ile ilgili hadislerden bir kısmı aşağıdadır: Sünen-i İbn-i Maceh, Kitab-uü Fiten’de ayrıca: Yani: Hz. Enes B. Malik’in (ra) bildirdiğine göre,

Devamını Oku
Muhalifler Nasihat “İtiraz Edilemeyen Gerçekler”

Muhalifler Nasihat “İtiraz Edilemeyen Gerçekler”

Onlara: “İsa’nın maddi bedeniyle göğe kaldırıldığına dair deliliniz nedir?” diye sorulunca ne bir tek âyet, ne de bir tek Hadis gösterebilirler. Hadislerde “nüzul” kelimesi bulunmaktadır. Ama onlar, kendiliklerinden nüzul kelimesine “gök” kelimesini ilave ederler ve

Devamını Oku
İsa (a.s.) Vefat Etmiştir

İsa (a.s.) Vefat Etmiştir

İsa (a.s.)'ın vefatına dair delilleri bulacağınız bu makalede şu başlıkları inceleyeceğiz: MAİDE SURESİ 116 ve 117. AYETLERİNİN MANASI NEDİR?Teveffi Kelimesi ve Arap DiliTeveffinin Manasıyla İlgili Hodri MeydanTeveffi Kelimesi ve Resulüllah’ın Açıklaması:İmam Buhari ve Teveffi KelimesiNİSA

Devamını Oku