Cennet ve Cehennem Nerededir?

Soru: Cennet ve Cehennem kavramlarını açıklar mısınız? Nerededirler ve özellikleri nedir?

Cevap: Etrafımızda bulunan radyo dalgalarını hangi kavramla açıklayabilirsiniz? Onları elle tutabilir misiniz? Onları koklayabilir misiniz? Yahut düşünün! Tüm oda böylesine binlerce dalga ile dopdolu olduğu halde ve bunlar televizyon veya radyo gibi cihazlarla yakalanabiliyor olmasına rağmen, onları herhangi bir şekilde hissedebilir misiniz? Buna rağmen varlıklarını inkâr edemeyiz. Aslında özel cihazlar olmaksızın, onları kimse fark edemez. Hal böyle olunca onlar, dünyada bildiğimiz dördüncü bir boyuta aittirler. Bilim adamları da, yeni yeni farklı boyutlarda olan şeylerin varlığına inanmaya ve anlamaya başlamışlardır.

1400 yıl önce nazil olan Kuran-ı Kerim’e göre, bu yolla Cennet ve Cehennemin kavramı açıklanmıştır. Şaşırtıcı olan ise, bir kitabın tüm evreni kaplayacak bir Cennetten, yani Cennet veya gökyüzünden bahsetmesidir. Bu kitapta şaşırtıcı olan, onun 1400 yıl önce göğün veya Cennetin her yerde bulunduğunu, insanlar dünya üzerinde yaşıyorlarken açıklanmış olmasıdır. Sınırlı bilgi ve anlayışa sahip olan o zamanın insanları için bu, öylesine olağanüstü bir açıklamaydı ki, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sahabelerinde biri ayağa kalkıp kendisine bir soru yöneltti: “Şayet Cennet tüm evrene yayılmış ise, o vakit Cehennem nerededir?” Yüce Peygamber (s.a.v.) Allah (c.c.) tarafından öyle güzel aydınlatılmıştı ki, farklı boyutlar kavramını başka türlü anlatması mümkün olmadığı halde o, cevabını verdi ve “Cehennem de aynı evrende mevcuttur, fakat siz bunu anlayamazsınız,” dedi. İnanın, o devirdeki insanlar gerçekten bu kavramı anlayacak bilgiye sahip değillerdi. Ancak günümüz insanı bunu bir dereceye kadar, yani farklı boyutlarda bazı şeylerin var olduğu şeklinde anlayabilirler. Onlar, uzay denilen bir yerde, her ikisinin bir arada bulunabileceğine kanaat getirebilirler. Her ikisi de birbirlerine karışmazlar ve birbirlerine de bağlı değillerdir. Sanki biri mevcut ve diğeri mevcut değilmiş gibi. Ancak gene de bir arada olabilirler. Kuran-ı Kerim’deki,  Cennet ve Cehennemi açıklayan bir fikirdir.

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

Takva’da İlerleme Yolları

Sonraki Yazı

Ölümden Sonra Hayat Var Mıdır?