Ölümden Sonra Hayat Var Mıdır? - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ölümden Sonra Hayat Var Mıdır?

Soru: Ölümden sonraki hayata inanıyor musunuz? Öldükten sonraki hayat Hıristiyan inancının merkezidir. Manevi hayat ne şekilde olacaktır?

Cevap: Ölümden sonraki hayata inanmak bizim inancımızın vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçasıdır. Şayet biri ölümden sonraki hayata inanmazsa, o vakit o hiçbir şeye inanmıyordur. Bu böyle, çünkü ahiret hayatına inanmamak, insana bu dünyada ne istiyorsa yapabilme ehliyetini verir ve ölüm ise kurtuluş yolu olarak görülür. Biri, her ne suçu işlerse işlesin, eğer öteki hayata inanmazsa, kendisini birine hesap verecek durumda da hissetmez. Bir zanlı belki yüzlerce kişiyi öldürmüştür ve bombalar patlatıldığında bir kişi, binlerce masum insanın ölümüne sebep olmuştur. Asıldığında veya başka şekilde maddi bir ceza söz konusu olduğunda, bu sadece bir defada uygulanabilecektir. O insan yüzlerce veya binlerce defa asılamaz ki! Dolayısıyla o, hayatta iken verdiği zararlarla birlikte gitmiş olacaktır. İşte bu nedenle İslam’da ölümden sonraki hayata inanç üzerinde büyük bir vurgu bulunur. Bu sebeple daha önce de belirttiğim gibi, tüm ilahi dinler ölümden sonraki yaşam sorusuna, çok özel önem vermektedir.

Ancak farklı fikirler yine de olabilir ve fikirler büyük ölçüde bozulabilirler de. Bu öyle bir durumdur ki, hiç bir insan uzun süre cezalandırılmayı arzu etmez. Örneğin, birçok Yahudi insanın inanışına göre, onlar cezalandırılacak olsalar da, ancak 3 gün cezalandırılacaklardır ve hepsi de bu kadardır. Bu kendilerinin temennisidir, fakat Allah (c.c.) asla insanların arzularına göre hareket etmez.

Allah (c.c.) kimi bağışlayacağını ve kimi bağışlamayacağını en iyi bilendir. Ancak genel olarak ifade edilen şudur; Eğer bir insan bu dünyada günahları ile yaşadıysa, Allah (c.c.) tarafından affedilmediği sürece, yeryüzündeki bu hayatında cezasının bir uzantısını çekecektir. Bu öyle bir durumdur ki, bu tip insanlara hayatları süresince birçok şans ve seçenek, Allah’a dönmeleri ve kötülükleri terk etmeleri için verilmiştir. Bu fırsatlar birçok kez önlerine çıkar, fakat onlar vicdanlarının sesini dinlemeyi göz ardı ederler ve günahlarla dolu bir hayatı sürdürmeye devam etmek isterlerse, onların karşısında ne yapılmalıdır ki? Onlara bahşedilen sayısız şansa ve fırsata rağmen, onlar iyilik dolu bir yaşantıya dönmez ve bu durumda ölüm, onların bu kısır hayatlarını sonlandırır.

Bundan dolayı, ölümden sonraki hayata inanış benim görüşüm olarak büyük önem taşır ve onun anlamı da gerçekliktir. Bir gerçek olmasaydı, o vakit din de bir gerçek olmazdı ve anlamsızlık olurdu.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Cennet ve Cehennem Nerededir?

Bir Sonrakini Oku

Reenkarnasyon Hakkındaki İslami Görüş Nedir?