Dinden dönmenin (mürtedlik) cezası ölüm müdür? - Müslüman Ahmediye Cemaati

Dinden dönmenin (mürtedlik) cezası ölüm müdür?

SORU: İnançlarını terk eden veya ayrılan Müslüman’ın öldürülmesi doğru mudur?

CEVAP: Bu, medyada zaman zaman ve tekrardan bahsedilen cevap verilmesi gereken “din değiştirme” konusudur. Bu soruya kısaca verilecek cevap “hayır”dır. Şimdi daha ayrıntılı açıklayayım.

Din değiştirme veya birinin dininden dönmesi ne yazık ki bunu destekleyen tek bir ayet veya hadis olmamasına rağmen birçok İslam alimi tarafından cezalandırılacak bir suç olarak görülür. Gerçek şu ki İslam’dan vazgeçmek günah sayılsa da, İslam tarafından öne sürülen dünyevi anlamda kesinlikle bir cezası yoktur. İslam bilinç özgürlüğünü özellikle vurgulamaktadır. Bunu insan olmanın temel haklarından biri olarak görmektedir. Kuran açıkça şöyle der:

“Dinde kesinlikle zorlama yoktur”(Bakara-257) ve ayrıca,

“Bu gerçek Rabbiniz tarafından indirilmiştir. Artık isteyen buna inansın, isteyen inkâr etsin’’ (Kehf-30)

Bu ayetler ispat etmektedir ki insan kendini mutlu eden dini seçmekte özgürdür ve İslam’ı reddetmek suç değildir. Ne yazık ki bugün din değiştirmenin cezası ölüm olmuştur. Kaldı ki bu tehdit kavramı için bir tane bile Kuran ayetlerinden delil öne sürülememektedir. Aslında din değiştirme konusu Kuran’da birkaç yerde geçtiği halde hiçbirinde cezadan bahsedilmemiştir.

Al-i İmran 145. Ayette;

“Kim gerisin geriye dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez’’ denilerek din değiştirmeye ceza gerekmediği belirtilmiştir. Aynı şekilde Bakara 109. Ayette,

“İmanı küfür ile değişen kimse doğru yolu şaşırmış olur’’ denilir ve yine cezadan söz edilmez.

Hz. Muhammed’in(s.a.v.) yaşamında ve sünnetinde de bu tür cezalandırmanın izine rastlayamazsınız ki O’na Kuran indirilmiştir ve kendisi İslam öğretisinin en mükemmel örneğidir. Peygamber hiçkimsenin din değiştirdiği için öldürülmesini emretmemiştir. Onun zamanında birkaç tane devletle ilgili olarak ihanet ve düşmanla işbirliği için ağır ceza uygulanmıştır. Kuran’da söz edilen dinden dönmekle ilgili tek ceza Allah’a bırakılmıştır.

“Şüphesiz bir kere inandıktan sonra inkar edenler, tekrar inandıktan sonra inkar edenler, sonra küfürde daha da ileri gidenleri Allah affetmez. Onlara kurtuluş yolunu da göstermez.’’(Nisa -138)

Başka bir cezaya da gerek yoktur.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Ölümden sonra, kıyamete kadar ne olacağım?

Bir Sonrakini Oku

Dindar olmayanların, iyilikleri mükafatlandırılacak mı?