Dini Bilgiler Altıncı Bölüm: Hazret Mesih-i Mevud’un (as) Dönemi - Müslüman Ahmediye Cemaati

Dini Bilgiler Altıncı Bölüm: Hazret Mesih-i Mevud’un (as) Dönemi

Soru 1: Hz. Resulüllah’ınsav gaybî haberine uygun olan Vadedilen Mesih kimdir?

Cevap: Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyanias. Kendisi Hicri 14 Şevval 1250’de Miladi 13 Şubat 1835’de Cuma günü Kadiyan’da doğdu.

Soru 2: Mesih-i Mevud’unas saygıdeğer babası ve annesinin isimleri nedir?

Cevap: Saygıdeğer babasının ismi, Kadiyan Reisi Hz. Mirza Gulam Murtaza; saygıdeğer annesinin ismi Hz. Çırağ Bibi Hanımefendidir.

Soru 3: Hz. Mesih-i Mevud’aas ilk vahiy ne zaman indi?

Cevap: Hazrete ilk vahiy takriben 1865’de indi.

Soru 4: Hz. Mesih-i Mevud’aas inen ilk vahyi söyleyiniz.

“Ömrün seksen olacak veya birkaç sene az veya birkaç sene fazla olacak. Sen o kadar yaşayacaksın ki uzak nesilleri bile göreceksin.”[1]

Soru 5: Mesih-i Mevud’aas Allahcc tarafından memur edildiği vahyi ilk ne zaman indi?

Cevap: Mart 1882’de vahiy indi.

“Söyle ki ben Allahcc tarafından memur edildim ve buna ilk iman eden benim.”

Soru 6: Mesih-i Nasırî’nin (Hz. İsa’nınas) irhası kimdi? Vadedilen Mesih’inas irhası kimdi? (İrhas, Allahcc tarafından görevlendirilen bir kişinin gelişinden önce alamet olarak gelen diğer şahsa denir)

Cevap: Mesih-i Nasırî’nin (Hz. İsa’nınas) irhası Hz. Yahyaas idi. Onun ismi İncil’de Yuhanna’dır. Vadedilen Mesih’inas irhası Hz. Seyyid Ahmed Barelevî Şehid’dirra.

Soru 7: Mesih-i Mevud’aas ilk olarak ne zaman ve kim dava açtı?

Cevap: 1877’de Rulya Ram isimli bir Hıristiyan dava açtı. Bu olay postahane davası olarak meşhur oldu.

Soru 8: Mesih-i Mevudas 10 Biat şartını ne zaman ilan etti?

Cevap: 12 Ocak 1889’da iştihar (duyuru) Tekmil-i Tebliğ vasıtasıyla ilan etti.

Soru 9: Mesih-i Mevudas ilk biatı ne zaman ve nerede aldı?

Cevap: 23 Mart 1889’da Ludhiyana’da Sufi Ahmed Can’ın evinde ilk biatı aldı.

Soru 10: İlk gün kaç kişiden biat aldı ve ilk biat eden kimdi?

Cevap: İlk gün 40 kişi biat etti. İlk olarak Hz. Hekim Mevlana Nuriddinra (Vadedilen Mesih’inas ilk halifesi) biat etti.

Soru 11: Cemaatin ismi “Ahmediye Cemaati” olarak ne zaman konuldu?

Cevap: Mart 1901’deki nüfus sayımında konuldu.

Soru 12: Hz. Mesih-i Mevud’unas kaç kitabı vardır? İlk ve son kitabının ismini ve yılını söyleyiniz.

Cevap: 85 Kitabı vardır. İlk kitabı Berahin-i Ahmediye’nin birinci ve ikinci cüzü, 1880’de yayınlandı. Son kitabı Peygam-ı Sulh, 1908’de yayınlandı.

Soru 13: Hz. Mesih-i Mevud’unas ikinci evliliği hangi aileden ve kiminle oldu?

Cevap: Kasım 1884’de Dehli’nin meşhur sufisi Hazret Haca Mir Derd’in ailesinden Hz. Seyyide Nusret Cihan Begüm Hanımefendi ile oldu ve Allahcc tarafından müjdelenen evlat ondan oldu.

Soru 14: Hz. Mesih-i Mevud’unas Huşyarpur seferi Ahmediyet tarihinde neden meşhurdur?

Cevap: Hz. Mesih-i Mevud’unas bu seferi Ocak 1886’da oldu. Kendisi, 40 gün çile’ye girdi ve o günlerde Muslih-i Mevud’unra doğacağı müjdesi verildi.

Soru 15: Hz. Mesih-i Mevud’unas müjdelenen evlatlarının isimlerini doğum tarihleriyle söyleyiniz.

Cevap:

 1. Sahibzadi İsmet Hanımefendi: Mayıs 1886’da doğdu Temmuz 1891’de vefat etti.
 2. Sahipzade Beşir-i Evvel: 7 Ağustos 1887’de doğdu, 4 Kasım 1888’de vefat etti.
 3. Hz. Sahipzade Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed Halife-tül Mesih-is Sani (Muslih-i Mevud): 12 Ocak 1889’da doğdu, 8 Kasım 1965’de vefat etti.
 4. Sahipzadi Şevket Hanımefendi: 1891’de doğdu, 1892’de vefat etti.
 5. Hz. Sahipzade Mirza Beşir Ahmed MA: 20 Nisan 1893’de doğdu, 2 Eylül 1963’de vefat etti.
 6. Hz. Sahipzade Mirza Şerif Ahmed: 24 Mayıs 1895’de doğdu, 26 Aralık 1961’de vefat etti.
 7. Hz. Sahipzadi Nüvvab Mübareke Begüm Hanımefendi: 2 Mart 1897’de doğdu, 23 mayıs 1977’de vefat etti.
 8. Hz. Sahipzade Mirza Mübarek Ahmed: 14 Haziran 1899’da doğdu, 16 Eylül 1907’de vefat etti.
 9. Sahipzadi Emetü’n Nasîr Hanımefendi: 28 Ocak 1903’de doğdu, 3 Aralık 1903’de vefat etti.
 10. Hz. Sahipzadi Emtü’l Hafîz Begüm Hanımefendi: 25 Haziran 1907’de doğdu, 6 Mayıs 1987’de vefat etti.

Soru 16: Mesih-i Mevudas Mesih olduğu iddiasını ne zaman yaptı?

Cevap: 1890’da.

Not: İlahi memuriyet vahyine binaen 23 Mart 1889’da biat almaya başladı.

Soru 17: Ahmediye Cemaati’nin ilk Calsa Salana’sı (Yıllık toplantı) ne zaman ve nerede yapıldı?

Cevap: 27 Aralık 1891’de Mescid-i Aksa Kadiyan’da yapıldı.

Soru 18: Ay ve güneş tutulması alameti ne zaman oldu?

Cevap: Hz. Resulüllah’ınsav verdiği gaybî habere uygun olarak, Hindistan’da yani dünyanın doğu bölgelerinde Hicri 13 Ramazan 1311, Miladi 21 Mart 1894’de ay tutuldu. Hicri 28 Ramazan 1311, Miladi 6 nisan 1894’de güneş tutuldu.

Amerika yani dünyanın batı bölgelerinde Miladi 11 mart 1895’de ay tutuldu, ve 26 Mart 1895’de güneş tutuldu.

Soru 18: Kadiyan’da Ziyaü’l İslam matbaası ve kütüphanesi ne zaman kuruldu?

Cevap: 1895’de.

Soru 19: Uluslararası büyük dinlerin toplantısı ne zaman ve nerede yapıldı?

Cevap: 26-29 Aralık 1896’da Lahor’da yapıldı.

Soru 20: Uluslararası büyük dinlerin toplantısında hangi mucize zuhur etti?

Cevap: Bu toplantı için Mesih-i Mevudas bir yazı yazdı ve Allahcc tarafından haber alarak şöyle ilan etti:

“Yüce Allahcc bana, benim yazımın diğer bütün yazılardan üstün çıkacağını haber verdi.”

Nitekim aynen böyle oldu. Hz. Molvî Abdulkerim Siyalkoti Sahip, Mesih-i Mevud’unas yazdığı yazıyı okuyunca, herkes ittifakla, Mesih-i Mevud’unas yazısının hepsinden üstün olduğunu kabul ettiler. Bu yazı daha sonra “İslamî Usul Ki Filasafi” (İslami Talimatların Felsefesi)  ismiyle yayınlandı.

Soru 21: Mesih-i Mevud’aas inen

“İki keçi boğazlanacak” vahyinden kastedilen nedir?

Cevap: Bu vahiyde Hazret Molvi Abdurrahman Sahip ve Hazret Sahipzade Seyyid Abdullatif Şehid’in acı veren şehadetlerine işaret vardır. Her iki ermiş insan Afganistan’da Ahmedi oldukları için şehit edildiler.

Soru 22: Hz. Mesih-i Mevud’aas inen

“Şüphesiz Ben senin evindeki herkesi koruyacağım”

Vahyi neyle ilgiliydi?

Cevap: Hz. Mesih-i Mevud’unas evi Darü’l Mesih’teki bütün insanların ve ihlas sahibi Ahmedilerin Taun’dan (veba) korunacağı ile ilgilidir.

Soru 23: Hz. Mesih-i Mevudas verdiği gaybi haberlere uygun olarak helak olan 5 muhalifin isimlerini, helak olduğu yıl ile söyleyiniz.

Cevap:

 1. Papaz Abdullah Ethem – 1896
 2. Pandit Lekram Peşaverî – 1897
 3. Münşî İlahi Bahş Lahor Muhasibi – 1907
 4. Sadullah Ludhiyavenî – 1907
 5. Amerikalı Dr. Alexander Dowie – 1907

Soru 24: Hz. Mesih-i Mevud’aas Arapça, Farsça, İngilizce, Urduca ve Pencap’ça inen birer vahiy söyleyiniz.

Cevap:

Arapça:

“Acaba Allahcc kendi kulu için yeterli değil mi?”

Farsça:

“Bu istikrarsız ömre hiç güvenme.”

İngilizce:

“I shall give you a large party of Islam.”

“Ben sana çok büyük bir İslamî cemaat vereceğim.”

Urduca:

 

“Dünyaya bir uyarıcı geldi fakat dünya onu kabul etmedi. Fakat Hüda onu kabul edecek ve çok güçlü saldırılarla onun doğruluğunu gösterecektir.”

Pencapca:

“Eğer sen Ben’im olursan bütün dünya senin olur.”

Soru 25: Hz. Mesih-i Mevud’unas Hz. Resulüllah’asav olan aşkıyla ilgili Arapça, Farsça ve Urduca birer şiir yazınız.

Cevap:

Arapça:

“ Ey Muhammedsav! Benim bedenim senin sevgi ve aşkından sana doğru uçmaktadır. Keşke bende uçma kuvveti olsaydı.”

Farsça:

“ Allah’ıncc aşkından sonra ben Muhammed’insav aşkıyla sarhoşum,

Eğer bu kafirlik ise, Allahcc adına yemin ederim ki ben koyu bir kafirim.”

Urduca:

“Benim ruhum Muhammed’insav ruhu ile temas içindedir.

Biz kalbimize onun aşkının dopdolu kadehinden içirdik.”

Soru 26: Hz. Mesih-i Mevud’unas Kuran aşkıyla alakalı bir şiirini söyleyiniz.

Cevap:

“Benim kalbimde her zaman şu düşünce var; Senin sayfanı öpeyim

Kuran’ın etrafında tavaf edeyim ki benim Kabe’m Kuran’dır.”

Soru 27: Hz. Mesih-i Mevud’ınas sık sık okunmasını tavsiye ettiği ilhamî bir duasını söyleyiniz.

Cevap:

“Ey Rabbim! Her şey Senin Hizmetçindir. Ey Rabbim! Şerlilerin şerrinden beni koru, bana yardım et, bana merhamet et.”

Soru 28:

“Nebilerin elbisesinde Allah’ıncc pehlivanı” kimdir? Ve neden?

Cevap: Bu lakabı Yüce Allahcc vahiy vasıtasıyla Hz. Mesih-i Mevud’aas verdi. Çünkü Hz. Resulüllah’ınsav hizmetçisi olarak, kendisi geçmiş bütün peygamberlerin temsilcisidir.

Soru 29: Hz. Mesih-i Mevud’unas şu şiiri kiminle ilgilidir ve nasıl gerçekleşti?

“Ey akılsız ve yolunu şaşırmış düşman sakın!

Hz. Resulüllah’ınsav keskin kılıcından kork!”

Cevap: Yüce Allah’ıncc bir meleği tarafından Muhammed’insav kılıcının avı olan, Hindu Pandit (din adamı) Lekram Peşaverî ile ilgilidir.

Soru 30: Hz. Mesih-i Mevudas hangi şehri ikinci vatanı olarak bildirdi?

Cevap: Siyalkot

Soru 31: Hz. Mesih-i Mevudas Kupurtala ve Kupurtala Cemaati hakkında ne buyurdu?

Cevap: Buyurdu ki; “Kupurtala Kadiyan’ın bir mahallesidir.” Ve Kupurtala’daki ahbaplarına şöyle yazdı: “Ümit ederim ki sizler Kıyamet de bile benimle birlikte olacaksınız çünkü sizler dünyada da benimle birlik oldunuz.”

Soru 32:  Hz. Mesih-i Mevud’unas beş sahabesinin ismini söyleyiniz.

Cevap:

1-       Hz. Müfti Muhammed Sadıkra

2-       Hz. Mevlana Şee’r Alira

3-       Hz. Şeyh Yakup Ali İrfanîra

4-       Hz. Mevlana Seyyid Muhammed Server Şahra

5-       Hz. Hafız Rûşen Alira

Soru 33: Hz. Mesih-i Mevud’unas içinde, Kadiyan’dan hicret ve geri dönmekten bahsedilen iki ilhamını söyleyiniz.

Cevap:

“Hicret üzüntüsü”

“Kuran’a hizmet etmeyi sana farz kılan seni, senin yerine (Kadiyan’a) geri getirecektir.”

Soru 34: Hz. Mesih-i Mevud’unas herhangi 10 kitabının ismini söyleyiniz.

Cevap:

1-       Sürme-yi Çeşmi Arya

2-       Feth-i İslam

3-       Tavzih-i Meram

4-       İzale-i Evham

5-       Ayna-i Kemalat-ı İslam

6-       Hakikatü’l Vahiy

7-       İcazü’l Mesih

8-       Mesih Hindustan me

9-       Tuhve-i Golaraviyye

10-   Kişti-i Nuh

Soru 35: Hz. Mesih-i Mevudas Berekatü’d Dua’yı kimin görüşlerini düzeltmek için yazdı?

Cevap: Nisan 1893’de Sir Seyyid Ahmed Han’ın görüşlerini düzeltmek için yazdı.

Soru 36: Ceng-i Mukaddes’ten ne kastediliyor?

Cevap: Hz. Mesih-i Mevudas ve Papaz Ethem arasında 1893’de Amritsar’da yazılı ve sözlü mübahale oldu. Bu Ceng-i Mukaddes olarak isimlendirildi.

Soru 37: Ahmediye Cemaati’nin, hakkında Hz. Mesih-i Mevud’unas Cemaatin iki kolu olarak belirlediği ilk iki gazete hangisidir?

Cevap: El-Hakem ve El-Bedir

Soru 38: Review of Religions’ın Urduca ve İngilizce baskısı ne zaman başladı?

Cevap: Ocak 1902’de.

Soru 39: Minaretü’l Mesih ve Beytü’d Dua’nın temel taşı kim tarafından ve ne zaman konuldu?

Cevap: Hz. Mesih-i Mevudas 13 mart 1903’de temel taşını koydu.

Soru 40: Hz. Mesih-i Mevudas kendi Farsça şiirinde “Şeyhül Acem” lakabını kime verdi?

Cevap: Hz. Sahipzade Abdullatif Şehid’era verdi. Kendisi 14 Temmuz 1903’te Kabil’de (Afganistan) şehit edildi.

Soru 41: Hz. Mevlana Abdulkerim Siyalkotîra ve Hz. Molvî Burhanüddin Cehlümîra ne zaman vefat ettiler?

Cevap: . Mevlana Abdulkerim Siyalkotîra 11 Ekim 1905’te, Hz. Molvî Burhanüddin Cehlümîra 3 Aralık 1905’te vefat ettiler.

Soru 42: Sadr Encümen Ahmediye ne zaman kuruldu?

Cevap: 29 Ocak 1906’da kuruldu.

Soru 43: Vakfe Zindigî (hayatını İslam için vakfetmek) resmi olarak ne zaman başladı?

Cevap: Eylül 1907’de

Soru 44: Behişti Makbara’nın[2] temeli hangi yıl atıldı?

Cevap: 1905’te atıldı.

Soru 45: Hz. Mesih-i Mevud’unas vefat tarihini söyleyiniz.

Cevap: Hz. Mesih-i Mevudas 26 Mayıs 1908’de Lahor’da vefat etti. 27 Mayıs 1908’de Hz. Halifetü’l Mesihi’l Evvel tarafından Behişti Makbara Kadiyan’da cenaze namazı kıldırıldı ve aynı yerde defnedildi.

Soru 46: Hz. Mesih-i Mevud’unas son sözleri ne idi?

Cevap: “Allah’ım! Benim sevgili Allah’ım!”

 


[1] Tezkire, Sayfa 7, 1969 baskısı

[2] Vasiyet nizamına katılan ve İslamiyet’e hizmet edenler için Kadiyan’da kurulan mezarlık. Bu fikir Hz. Mesih-i Mevud’aas Yüce Allahcc tarafından ilham edildi.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Dini Bilgiler Beşinci Bölüm: İslam Tarihi

Bir Sonrakini Oku

20.12.2019 – Hz. Utbe bin Gazvan