Dini Bilgiler Üçüncü Bölüm: Hadisü’n Nebi - Müslüman Ahmediye Cemaati

Dini Bilgiler Üçüncü Bölüm: Hadisü’n Nebi

Soru 1: Hadis neye nedir?

Cevap: Resulullah’ınsav söyledikleri, yaptıkları ve O’nun halleri ile ilgili sözlü rivayetlerine hadis denir.

Soru 2: Kütüp-i Sitte hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Hadislerin sahih olması itibariyle, muhaddisler aşağıdaki altı hadis kitabının diğerlerine göre daha muteber ve güvenilir olduğuna karar vermişlerdir. Bu altı sahih kitaba “Siha Sitta” veya “Kütüb-i Sitte” denir. Bu altı kitap derecelerine göre şöyle tertip edilmişlerdir:

Sıra No

Kitabın ismi

Yazarı

Yazarın yaşadığı yıllar

1

Sahih Buhari

Hz. İmam Muhammed bin İsmail Buharira

Hicri 194-256

2

Sahih Müslim

Hz. İmam Müslim bin Haccacra

Hicri 209-261

3

Camii Tirmizi

Hz. İmam Ebu İsa Muhammed bin İsa Tirmizira

Hicri 204-279

4

Sünen Ebu Davut

Hz. İmam Ebu Davud Süleyman bin Eş’asra

Hicri 202-275

5

Sünen Nesai

Hz. İmam Hafiz Ahmed bin Şuayp an Nesaira

Hicri 215-306

6

Sünen İbni Mace

Hz. İmam Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid İbni Mace Kazvinira

Hicri 209-275

Soru 3: Ençok hangi sahabi (erkek sahabeler) ve sahabiyyalar (hanım sahabeler) hadis rivayet etmişlerdir?

Cevap: Hz Hureyrera ve Hz Ayşera

Soru 4: Resulullahsav’ın ümmeti Muhammed içinde her yüzyılda bir müceddid geleceği haberini içeren bir hadisini söyleyebilir misiniz?

Cevap:

“Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir” [1]

SORU 5: Nübüvvetin mümkün olduğuna dair herhangi bir hadis söyleyiniz.

Cevap:

“Eğer o (yani Hz. Resulüllah’ınsav oğlu İbrahimas) yaşasaydı mutlaka doğru peygamber olurdu.”[2]

SORU 6: Hz. Resulüllahsav Hz. İsa’nınas ne kadar yaşadığını söyledi?

Cevap:

“Meryemoğlu İsa 120 yaşına kadar yaşadı.”[3]

SORU 7: Hadis’te Mesih-i Musevî ve Mesih-i Muhammedi’nin siması nasıl anlatılmıştır?

Cevap: Mesih-i Musevînin teni al, saçları kıvırcık ve göğsü geniştir. Mesih-i Muhammedi’nin ise teni esmer ve güzel, saçları düz ve uzun olarak beyan edilmiştir.[4]

SORU 8: Mesih ve Mehdi’nin bir tek kişi olduğunu beyan eden hadisi söyleyiniz.

Cevap:

“İsa’dan başka bir mehdi yoktur.”[5]

SORU 9: Hz. Resulüllah’ınsav, Mehdiye selamımı iletiniz emri hangi hadiste beyan edilmiştir?

Cevap:

“İyi dinleyiniz! Kim onunla görüşürse benim selamımı iletsin.”[6]

SORU 10: Vadedilen Mesih’in Farisi bir sülaleden olacağı hangi hadiste beyan edilmiştir?

Cevap:

“Eğer iman Süreyya’ya çıkarsa bunlardan (Farisilerden) bir adam onu elde edecektir.”[7]

SORU 11: Hadiste Vadedilen Mesihin hangi işlerle görevlendirildiğinden bahsedilmektedir?

Cevap:

 • Haçı kırmak,
 • Domuzu öldürmek,
 • İslam’ı galip kılmak,
 • İslam dinini canlandırmak,
 • Şeriatı ikame etmek,
 • Tüm iç ve dış ihtilaflar için adil bir hakem olmak,
 • Kaybolmuş imanı dünyaya geri getirmek,
 • Bol bol (manevî) mal dağıtmak.

SORU 12: Mescide girerken ve çıkarken hangi dualar okunmalıdır?

Cevap:

Mescide girerken okunacak dua:

“Allah’ıncc adıyla (camiye giriyorum). Allah’ıncc resulüne salât ve selam olsun. Ey Allahım! Benim günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.”

Mescitten çıkarken de aynı dua okumalıyız. Sadece “ebvabe rahmetike” yerine “ebvabe fazlıke” okunacaktır. Bunun anlamı, “Bana fazıl kapılarını aç” demektir.

SORU 13: Fıkhın dört temel kaynağını söyleyiniz.

Cevap:

 1. Kuran-ı Kerim
 2. Sünnet ve hadis
 3. İcma
 4. Kıyas

SORU 14: Sünnet neye denir?

Cevap: Hz. Resulüllahsav fiilen yaptıkları ve davranış tarzına sünnet denir.


[1] Sünen Ebu Davut, Kitabü’l Melahim, Cilt 2, Sayfa 241, Matba Müçtebai Basımevi, Delhi

[2] İbni Mace, Cilt 1, Kitabü’l Cenaiz

[3] Kenzü’l Ümmal, Cilt 2, sayfa 160

[4] Sahih-i Buhari, cilt 2, Kitap Bet’ul Halk, sayfa 165, Mısır

[5] İbni Mace, Kitabü’l Fiten, Şiddetü’z Zaman

[6] Taberanî, El-evset vessağır

[7] Buhari, Kitabü’t Tefsir

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Dini Bilgiler Dördüncü Bölüm: Sahabeler ve İslam Büyükleri

Bir Sonrakini Oku

Dini Bilgiler İkinci Bölüm: Hz. Resulüllah (sav)