Hristiyanlık

İncil ve Tevrat
Işığında

İncil ve Tevrat’a göre “Hz İsa (a.s.) İlah Olamaz”

Hıristiyanlık sadece iddialar üzerinde kurulmuş olan bir dindir ve her iddia delile muhtaçtır. Yoksa herkes kalkıp “efendim ben ilahım”, “benim inandığım şey ilah” diyebilir. Bunların hepsi iddia! İddia delile muhtaçtır ve bu devirde Vâdedilen Mesih-i Mevud (a.s.) Hıristiyanlarla, Hindularla ve diğer dinlerle tartışırken onlara dediği bir şey vardı: O dedi…

Hz. İsa Çarmıha Gerildi Mi?

Daha önce başka bir yazımızda Hz. İsa’nın normal bir insan olarak öldüğünü ve 2000 yıldır gökte yaşayamıyacağını deliller ile izah etmiştik. Bunun üzerine gelen bir soruda “İsa (a.s.) çarmıhta mı öldü?” diye sorulmuştu. Çünkü öyle ise Kuran bunun aksini söylemektedir. Bir diğer konu ise genel olarak bu konu ile ilgili…

İncil’e Göre Çarmıh Hadisesi

Hz. Yunus’unas alameti Hz. İsaas tarafından nasıl gösterildi? Hıristiyanlar Hz. İsa’nınas kabre, toprağın bağrına ölü olarak girdiğini, ölü olarak toprağın altında kaldığını ve sonra canlanarak oradan çıkıp göklere gittiğini söylüyorlar. Hıristiyanların inanışı budur. Geçen sayıda Hz. Yunus’unas başına gelenleri Eski Ahit’ten gösterdik. O, kitabın dediğine göre, Hz.Yunusas balığın karnına canlı olarak girdi, canlı olarak orada…

İncil’e Göre Çarmıh Hadisesi-2

Pavlos, İsa’nına s neden Cuma günü asılmasını sağlıyor? Yeni Ahitten Luka 23. Bölüm ayet 20-21; “İsa’yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise, «O’nu çarmıha ger, çarmıha ger!» diye bağrışıp durdular.” Platus’un böyle bir ikna etme çabasına girmesine ihtiyacı yoktur ama kendisi onun salih bir insan olduğunu kabul ediyor. Diğer…

Adem’in (as) günahından kurtulmak için İsa’ya (as) tabi olmak fikri!

Hıristiyanların iddia ettiklerine göre “Hz. Ademas haşa! günah işlemiş ve o günah miras şeklinde nesilden nesile geçmiş ve geçmeye de devam ediyormuş. İnsanoğlunu o günahın cezasından kurtarmak için Allahcc hâşâ oğlunu yani Hz. İsa’yıas göndermiş ve ancak ona iman eden kurtulup ebedi olarak cennette kalacakmış! Şimdi bu bir iddiadır. Kurtulur diyorlar ama kimse…

Hz. İsa (as) Çarmıhta Ölmemiştir

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın, ona iman edenlerin günahlarını üstlenmek suretiyle çarmıhta ölüp kefaret olduğuna inanırlar. Bundan dolayı Hz.İsa’nın çarmıhta ölüp ölmediğini incelememiz gerekir. Eğer o, kefaret olmaya razı idiyse ve seve seve çarmıhta ölmeyi kabul ettiyse kendisinin buna istekli olduğunu İncil’de görmemiz gerekir. Ama Yeni Ahit’i incelediğimizde o çarmıha gerilmeye istekli…

İsa (as) ilah mı, insan mı? Kefaret inancı doğrumu?

Hıristiyanlar Hz. İsa’yıas büyük bir itham altında ve çok zor bir durumda bırakıyorlar. Hem ona (hâşâ) lanetli diyorlar, hem de onu kurtarıcı olarak kabul ediyorlar. Lanetli olan biri başkalarını nasıl kurtarabilir ki?Hıristiyanlar Hz. İsa’yıas büyük bir itham altında ve çok zor bir durumda bırakıyorlar. Hem ona (hâşâ) lanetli diyorlar, hem…

İsa (as) ölüleri diriltmiş mi? Diriltmişse ilah değilmidir?

Eğer gerçekten Hz. İsa as ölüleri diriltip, hastaları iyileştiriyordu ise, Hz. İsa as bizzat dedi ki “sadece ben değil imanlıysanız sizlerde bunu yaparsınız. Eğer hardal tanesi kadar içinizde iman varsa.”

Vadedilen Mesih neden Meryem Oğlu Isa diye adlandırıldı?

Mesih’in ikinci gelişiyle ilgili kehanet hakkında üçüncü bir itiraz ortaya atılmıştır. Hadislerde Vâdedilen kişi Meryem Oğlu İsa diye isimlendirilmiştir. Nitekim, gaybi haber görünüşte birinci Mesih hakkındadır. Yani tarihin kaydettiği İsa’nın cismani olarak zuhuru vasıtasıyla gerçekleşmesi lazımdır. Ancak bütün lisanların mecazlarla dolu olduğu unutuluyor. İsa ismi İsa’dan gayrı şahıslar hakkında sık…

İsa Mesih Gökten İnmeyecektir

İslâm dinine en iyi bir şekilde hizmet etmekte olan Müslüman Ahmediye Cemaati  bugün, değişik gerçek dışı ve yalan suçlamalara hedef tutulmuştur. Böylece bütün dünyada Allah’ın tek oluşunu üstün kılmak için cihad etmekte olan bu Cemaat yenilgiye uğratılmak; Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yüceliğini ispat etmek için gece gündüz uğraşmakta olan bu Cemaat…

Kur’an-ı Kerim ve İncil ışığında Hz. Isa (as)’nın çarmıha gerilmesi

Sn. Abdul Basit Tarık’ın bir konuşmasından alıntıdır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Onu hamd ederek mübarek elçisi için rahmet istirham ederiz. Sayın yönetmen, saygıdeğer bayanlar baylar, sevgili din kardeşlerim! Bugünkü konum “Kur’an-ı Kerim ve İncil ışığında Hz. Isa (as)’nın çarmıha gerilmesi”’dir. Konuya girmeden önce şunu ilan edeyim: Hz. Isa…

İncil ve Tevrat’a göre “Hz İsa (a.s.) İlah Olamaz!”

Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.)’ın konumu nedir? Hıristiyanlık sadece iddialar üzerinde kurulmuş olan bir dindir ve her iddia delile muhtaçtır. Yoksa herkes kalkıp “efendim ben ilahım”, “benim inandığım şey ilah” diyebilir. Bunların hepsi iddia! İddia delile muhtaçtır. Bu devirde Vâdedilen Mesih (a.s) Hıristiyanlarla, Hindularla ve diğer dinlerle tartışırken onlara dediği…