Hristiyanlık - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hristiyanlık

İncil ve Tevrat
Işığında

İncil’e göre İsa’nın çarmıhtan sağ çıktığını gösteren beş delil

9 Nisan 2021 Seyid Maşhud Ahmad, MA İncil Araştırmaları, İngiltere Bu makalede, İncil’de (Kitab-ı Mukaddes) yer alan Gospel açıklamalarına göre İsa’nınas çarmıhtan kurtulmasının beş büyük delilini sunacağım. Bu konuda birçok makale ve hatta kitap yazılmış olup, bu makalede yazılanların çoğu da daha öncesinde kayıt altına alınmıştır. Ancak ben, Vadedilen Mesih

İncil ve Tevrat’a göre “Hz İsa (a.s.) İlah Olamaz”

Hıristiyanlık sadece iddialar üzerinde kurulmuş olan bir dindir ve her iddia delile muhtaçtır. Yoksa herkes kalkıp “efendim ben ilahım”, “benim inandığım şey ilah” diyebilir. Bunların hepsi iddia! İddia delile muhtaçtır ve bu devirde Vâdedilen Mesih-i Mevud (a.s.) Hıristiyanlarla, Hindularla ve diğer dinlerle tartışırken onlara dediği bir şey vardı: O dedi

Hz. İsa Çarmıha Gerildi Mi?

Daha önce başka bir yazımızda Hz. İsa'nın normal bir insan olarak öldüğünü ve 2000 yıldır gökte yaşayamıyacağını deliller ile izah etmiştik. Bunun üzerine gelen bir soruda "İsa (a.s.) çarmıhta mı öldü?" diye sorulmuştu. Çünkü öyle ise Kuran bunun aksini söylemektedir. Bir diğer konu ise genel olarak bu konu ile ilgili

Hz İsa 2000 Yıldır Gökte Yaşıyor Mu?

https://www.youtube.com/watch?v=yXIouATr5Lg

İncil’e Göre Çarmıh Hadisesi-2

Pavlos, İsa’nına s neden Cuma günü asılmasını sağlıyor? Yeni Ahitten Luka 23. Bölüm ayet 20-21; “İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise, «O'nu çarmıha ger, çarmıha ger!» diye bağrışıp durdular.” Platus’un böyle bir ikna etme çabasına girmesine ihtiyacı yoktur ama kendisi onun salih bir insan olduğunu kabul ediyor. Diğer

İncil’e Göre Çarmıh Hadisesi

Hz. Yunus’unas alameti Hz. İsaas tarafından nasıl gösterildi? Hıristiyanlar Hz. İsa’nınas kabre, toprağın bağrına ölü olarak girdiğini, ölü olarak toprağın altında kaldığını ve sonra canlanarak oradan çıkıp göklere gittiğini söylüyorlar. Hıristiyanların inanışı budur. Geçen sayıda Hz. Yunus’unas başına gelenleri Eski Ahit’ten gösterdik. O, kitabın dediğine göre, Hz.Yunusas balığın karnına canlı olarak girdi, canlı olarak orada

Adem’in (as) günahından kurtulmak için İsa’ya (as) tabi olmak fikri!

Hıristiyanların iddia ettiklerine göre “Hz. Ademas haşa! günah işlemiş ve o günah miras şeklinde nesilden nesile geçmiş ve geçmeye de devam ediyormuş. İnsanoğlunu o günahın cezasından kurtarmak için Allahcc hâşâ oğlunu yani Hz. İsa’yıas göndermiş ve ancak ona iman eden kurtulup ebedi olarak cennette kalacakmış! Şimdi bu bir iddiadır. Kurtulur diyorlar ama kimse

Hz. İsa (as) Çarmıhta Ölmemiştir

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın, ona iman edenlerin günahlarını üstlenmek suretiyle çarmıhta ölüp kefaret olduğuna inanırlar. Bundan dolayı Hz.İsa’nın çarmıhta ölüp ölmediğini incelememiz gerekir. Eğer o, kefaret olmaya razı idiyse ve seve seve çarmıhta ölmeyi kabul ettiyse kendisinin buna istekli olduğunu İncil’de görmemiz gerekir. Ama Yeni Ahit’i incelediğimizde o çarmıha gerilmeye istekli

İsa (as) ilah mı, insan mı? Kefaret inancı doğrumu?

İncil’e göre İsaas sadece bir insandır Hz. İsa’nınas havarileri Hz. İsa’yıas nasıl tanıyorlardı? Onu bir ilah olarak mı, yoksa Allah’ın elçisi olarak mı tanıyıp kabul ediyorlardı? Bir insanın nesebi, onun sık sık vurguladığı kendisini isnat ettiği neseptir. Biz onun nesebini değiştirmeye kalkarsak bu haksızlıktır. İncili incelediğimiz zaman orada sık sık rastladığımız bir ifade

İsa (as) ölüleri diriltmiş mi? Diriltmişse ilah değilmidir?

Hıristiyanlar, Hz. İsa as ölüleri diriltmiştir ve bu onun ilah olduğuna dair bir delildir derler. Eğer Eski ve Yeni Ahit’e göre sadece Hz. İsa as bu işi yapmış ise o zaman onun ilah olduğunu kabul ederiz. Ama eğer hem eski Ahit’te hem Yeni Ahit’te Hz. İsa as’ın haricinde diğer peygamberlerin, diğer kutsal kişilerinde bu işi

Vadedilen Mesih neden Meryem Oğlu Isa diye adlandırıldı?

Mesih’in ikinci gelişiyle ilgili kehanet hakkında üçüncü bir itiraz ortaya atılmıştır. Hadislerde Vâdedilen kişi Meryem Oğlu İsa diye isimlendirilmiştir. Nitekim, gaybi haber görünüşte birinci Mesih hakkındadır. Yani tarihin kaydettiği İsa’nın cismani olarak zuhuru vasıtasıyla gerçekleşmesi lazımdır. Ancak bütün lisanların mecazlarla dolu olduğu unutuluyor. İsa ismi İsa’dan gayrı şahıslar hakkında sık

İsa Mesih Gökten İnmeyecektir

İslâm dinine en iyi bir şekilde hizmet etmekte olan Müslüman Ahmediye Cemaati  bugün, değişik gerçek dışı ve yalan suçlamalara hedef tutulmuştur. Böylece bütün dünyada Allah’ın tek oluşunu üstün kılmak için cihad etmekte olan bu Cemaat yenilgiye uğratılmak; Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yüceliğini ispat etmek için gece gündüz uğraşmakta olan bu Cemaat

Kur’an-ı Kerim ve İncil ışığında Hz. Isa (as)’nın çarmıha gerilmesi

Sn. Abdul Basit Tarık'ın bir konuşmasından alıntıdır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Onu hamd ederek mübarek elçisi için rahmet istirham ederiz. Sayın yönetmen, saygıdeğer bayanlar baylar, sevgili din kardeşlerim! Bugünkü konum “Kur'an-ı Kerim ve İncil ışığında Hz. Isa (as)’nın çarmıha gerilmesi”’dir. Konuya girmeden önce şunu ilan edeyim: Hz. Isa

İncil ve Tevrat’a göre “Hz İsa (a.s.) İlah Olamaz!”

Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.)’ın konumu nedir?Hıristiyanlık sadece iddialar üzerinde kurulmuş olan bir dindir ve her iddia delile muhtaçtır. Yoksa herkes kalkıp “efendim ben ilahım”, “benim inandığım şey ilah” diyebilir.Bunların hepsi iddia! İddia delile muhtaçtır. Bu devirde Vâdedilen Mesih (a.s) Hıristiyanlarla, Hindularla ve diğer dinlerle tartışırken onlara dediği bir şey