Hz. Ahmed'e (as) İndirilen Vahiyler - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hz. Ahmed’e (as) İndirilen Vahiyler

Hz. Ahmed (as) çok erken yaşlarda doğru rüyalar görmeye başladı. Ayrıca Yüce Rabbi (cc) tarafından mukaleme ve muhatebe şerefine nail oldu. Babasının ölüm haberi kendisine vahyedildi ve Yüce Allah (cc) kendisini koruyacağını ve ihtiyaçlarını karşılayacağını kendisine vahyetti. Hz. Ahmed’e gelen vahiylerden bazıları şöyledir:

“O, seni çok bereketlendirecek. Öyle ki padişahlar (krallar) dahi senin elbiselerinden bereket arayacaklar.” [1]

“Allah Tebareke ve Teala pak ve her eksiklikten uzaktır. O, senin şanını çok çoğaltacaktır. Senin atalarının nesli sona erdirilecek ve yeni nesil senden başlayacaktır.” [2]

“Bütün peygamberlerin elbiselerinde, Allah’ın er kişisi. (Bütün peygamberlerin özelliklerini taşımakta olan Allah’ın kuvvetli bir elçisi)” [3]

“Dünyaya bir uyarıcı geldi. Ancak dünya (insanları) onu kabul etmedi(ler). Fakat (Yüce) Allah onu kabul edecek ve çok şiddetli saldırılar vasıtasıyla onun doğruluğunu açığa vuracaktır.” [4]

“Ben senin yardımcın olacağım. Ben senin koruyucun olacağım. Ben seni bütün insanların imamı (önderi) yapacağım.” [5]

“Hak Teala (cc) senin bütün işlerini düzeltecek ve senin bütün isteklerini sana bahşeyleyecek.” [6]

“Çok geniş ve (yürüyenlerin yürüyüşlerinden dolayı) aşınmış ve çukurlaşmış yollardan sana (mal) gelecektir. Keza çok geniş ve (yürüyenlerin yürümelerinden dolayı) aşınmış (ve) içinde çukurlar oluşmuş yollardan sana (ziyaretçiler) geleceklerdir. [7]

“Senin tebliğini dünyanın dört bucağına ben ulaştıracağım.” [8]


[1] Berahin-i Ahmediye; C.4; Ruhani Hazain; C.1; S.622; Dipnot no:2; Urducadan tercüme

[2] Kitab-ül Beriye; Ruhani Hazain; C.13; S.179; Dipnot

[3] Berahin-i Ahmediye; Ruhani Hazain; C.1; S.601; Dipnot

[4] Berahin-i Ahmediye; Ruhani Hazain; C.1; S.665; Dipnot

[5] Berahin-i Ahmediye; Ruhani Hazain; C.1; S.604; Dipnot

[6] Berahin-i Ahmediye; Ruhani Hazain; C.1; S.623; Dipnot

[7] Berahin-i Ahmediye;C.3;  Ruhani Hazain; C.1; S.267; Dipnot

[8] El-Hakem Gazetesi; C.2; No:24-25; 20-27 Ağustos 1998; Tezkire; s.312, Urducadan tercüme

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Mehdi (a.s.)’ın Eserleri ve Uyandırdığı Yankılar

Bir Sonrakini Oku

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kısaca Hayatı