Hz. İsa (a.s.) Çarmıha Gerildi Ama Orada Ölmedi - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hz. İsa (a.s.) Çarmıha Gerildi Ama Orada Ölmedi

Daha önce başka bir yazımızda Hz. İsa’nın normal bir insan olarak öldüğünü ve 2000 yıldır gökte yaşayamayacağını deliller ile izah etmiştik. Bunun üzerine gelen bir soruda “İsa (a.s.) çarmıhta mı öldü?” diye sorulmuştu. Çünkü öyle ise Kuran bunun aksini söylemektedir.

Bir diğer konu ise genel olarak bu konu ile ilgili tartışmalarda, İsa (a.s.) çarmıha gerildi mi gerilmedi mi ve orada öldü mü yoksa oradan göğe mi yükseldi konularında ağırlık kazanmaktadır. Hayır, İsa (a.s.) çarmıhta öldürülememiştir. Bunun ile ilgili izahı aşağıda bulabileceksiniz.

Bir insanın bir olayı inkâr etmesiyle onun doğruluğu lekelenmez. Bilindiği gibi iki düşman millet çarmıh olayına şahit olmuştu (Yahudiler ve Hıristiyanlar). Sonra bunların her nesli tevatür halinde bu tarihi hadisenin gerçekleştiğini kabul edip, “Çarmıh olayı gerçekleşti ve İsa orada öldürüldü” demiştir. Tarih ilmini inceleyenler bilirler ki, tarihi bir konuda iki düşman milletin ittifak halinde olması söz konusu olayın arkasında güçlü delillerin bulunduğunu gösterir. Çünkü her konuda birbirini reddeden, birbirini boğazlamaya çalışan iki milletin bir konuda ittifak etmiş olması, bu konuyu kabul ettiren güçlü etkenlerin olduğunu gösterir. Güçlü deliller onları mecbur etmeseydi, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da birbirini yenmeye çalışırlardı. Kısacası böyle bir tarihi olayın toptan reddedilip çöpe atılması mümkün değildir. Böyle bir tarihi olay toptan reddedilemeyeceği gibi bazı ayrıntılarında yanlışlık olabilir.

Bu gerçeği göz önünde bulundurarak çarmıh olayını inceleyecek olursak, böyle bir olayı gerçekleşmediği takdirde bunun ilk savunucuları Hz. İsa’ya iman edenler olacaktı. Çünkü çarmıhı kabul etmekle en çok zor durumda kalan Hıristiyanlar oldu. Peygamberlerinin doğruluğunu hiçbir şekilde savunamaz oldular. Büyük bir çaresizlik içinde kaldılar. Ama bu olayı öylesine gerçekleşti ki kabul etmekten başka çareleri yoktu. Peygamberlerinin doğrulunu şüpheye düşürecek kadar çaresizlik içinde kaldıkları halde, bu olayı kabul zorunda idiler. Hıristiyanlar her açıdan aleyhlerine olmasına rağmen Yahudiler tarafından gerçekleştiren bu olayı doğrulamak zorunda kaldılar. Çünkü bunu kabul etmedikleri takdirde gözlerinin önünde gerçekleşen bir gerçeği reddedeceklerdi. Onlar bir taraftan bu olayı kabul etmek zorunda kalıp diğer taraftan İsa’ya olan imanlarını kurtarmaya mecbur idiler. Nitekim bu olaya bir yorum getirdiler. Hâlbuki çarmıh olayını açıktan reddetmeleri, onları bütün zorluklardan kurtarıyordu. Her konuda birbirinin gırtlağına basmaya çalışan ve ellerine geçen her fırsatı değerlendiren iki  düşman milletin tarihi boyunca bir tek konuda ittifak vardır: “Çarmıh olayı gerçekleşti.” İttifak etmedikleri şey çarmıh olayı değil. Bu olayın sonuçlarıdır. Yahudiler çarmıhta ölmek suretiyle İsa’nın Tevrat’a göre lanetlenip Ruhun şeytana gittiğini söylediler. Hıristiyanlar: Çarmıh olayını kabul etmek zorunda kaldılar. Ama Ümmeti için İsa’nın kendisini feda ettiğini söylediler vs.

Unutmayalım ki; Kuran Kerim’de Kitap Ehli ile ilgili geçen olaylarla ilgili açık bir tavır var: Aralarında gerçekleşen bir tarihi olay ayrıntılarıyla doğru ise sadece ona temas edip geçer. Ama durum bunun tersineyse Kitap Ehli arasında geçen tarihi olayın yanlışlıklarını hakkıyla düzeltir.

Çarmıh olayına gelince, Kuran-ı Kerim çarmıh olayın gerçekleştiğini söylemekte ve böylelikle iki düşman (Yahudi ve Hıristiyanlar) milletin ittifak ettiği bir tarihi hadiseyi doğrulamaktadır. Bu konuda Kuran-ı Kerim önemli bir ayrıntıyı düzeltmektedir. O da İsa’nın orada ölüp ölmediği konusudur. Kuran-ı Kerim vurgulayarak İsa’nın çarmıhta öldürülmediğini beyan etmektedir. (Nisa Suresi ayet 156-158)

Her asrın Kuran tefsircileri bu ayetten çarmıh olayının gerçekleştiğini söylediler. Fakat onlarında anlayamadıkları: Çarmıhta kimin öldürülüp öldürülmediğidir.

Kısacası Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar gibi üç düşman millet çarmıh olayının gerçekleştiği konusunda ittifak halindedir. İttifak etmedikleri şey olayın ayrıntılarıdır. Hıristiyanlarla Yahudiler İsa’nın öldürüldüğünü söylerken, Kur’an-ı Kerim bu konudaki hatalarını düzeltip İsa’nın çarmıhta öldürülmediğini açık ve net ifadelerle beyan ediyor. Kuran-ı Kerimin hiçbir yerinde Çarmıh olayının gerçek olmadığını söylemedi. Tersine bu olayın gerçekleştiğini kabul edip onun ayrıntılarını düzelti ve İsa’nın orada öldürülmediğini söyledi.

Anlaşılacağı üzere kitap ehli ittifak halinde bu hadiseyi doğruluyor ve Kuran kerim bu hadisenin doğrulunu kabul edip sadece onunla ilgili bir ayrıntıyı düzelterek, İsa’nın orada öldürülmediğini söylüyor. Kuranı kerim böyle bir olayın hiç gerçekleşmedi demiyor.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İsa (a.s.) Çarmıhta Değil Tabi Bir ölümle Öldü

Bir Sonrakini Oku

Kur’an-ı Kerim ve İncil ışığında Hz. Isa (as)’nın çarmıha gerilmesi