İtirazlara Cevaplar arşivleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: İtirazlara Cevaplar

Mehdi İmam’a inanmak gereklidir

Mehdi İmam’a inanmak gereklidir

Her ne zaman Allah-u Teala tarafından bir memur veya imam gelirse onu kabul etmek ve iman etmek zorunlu olur. Çünkü bütün bereketler ona bağlanmak neticesinde olur ve o olmaksızın her tarafta karanlık ve cehalet vardır.

Devamını Oku
Vadedilen Mesih neden Meryem Oğlu Isa diye adlandırıldı?

Vadedilen Mesih neden Meryem Oğlu Isa diye adlandırıldı?

Mesih’in ikinci gelişiyle ilgili kehanet hakkında üçüncü bir itiraz ortaya atılmıştır. Hadislerde Vâdedilen kişi Meryem Oğlu İsa diye isimlendirilmiştir. Nitekim, gaybi haber görünüşte birinci Mesih hakkındadır. Yani tarihin kaydettiği İsa’nın cismani olarak zuhuru vasıtasıyla gerçekleşmesi

Devamını Oku
Mehdilik Düşüncesini İnkâr Edenler

Mehdilik Düşüncesini İnkâr Edenler

Günümüzün bir takım sözde din bilginleri, Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıkacağı inancının asılsız olduğunu savunuyorlar. “Tulu’-i İslâm” adlı dergisinin Yazı İşleri Müdürü G.A. Perviz, Mehdilik düşüncesini çok cahilâne buluyor ve böyle bir inancın, Hz. Muhammed

Devamını Oku
Ahmediler Kılıçla Cihadı Kaldırdığından Kafir Olmuş

Ahmediler Kılıçla Cihadı Kaldırdığından Kafir Olmuş

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı Mirza Tahir Ahmed Hazretleri’nin 15 Şubat 1985 Cuma günü Londra'nın Fazl Camiin’de verdiği Cuma hutbesi metnidir. Pakistan  Sıkıyönetim Hükümeti'nin yayınladığı resmi dergide Vadedilen Mesih'e (A.S.) atfedilen önemli suçlamalardan birisi de, el-iyazü-billah,

Devamını Oku
Ahmediye Cemaati İngilizlerin Diktiği Bir Fidanmış-1

Ahmediye Cemaati İngilizlerin Diktiği Bir Fidanmış-1

(Müslüman Ahmediye Cemaati İmamı Mirza Tahir Ahmed Hazretleri’nin 1 Şubat, 1985’ de Londra’nın Fazl Camii’nde verdiği Cuma hutbesi metnidir.) Kelime-i Şahâdet, istiâze ve Fatiha Suresi’ni okuduktan sonra, kendileri Furkan Suresi, Ayet 5-7'yi okudular: Ondan sonra şöyle

Devamını Oku
Ahmediye Cemaati İngilizlerin Diktiği Bir Fidanmış-2

Ahmediye Cemaati İngilizlerin Diktiği Bir Fidanmış-2

İngilizler Hz. Ahmed’in Ailesine Neler Bahşettiler? İngilizlerin Hz. Ahmed’in ilişkilerini kestiği Sünnî ailesine karşı olan muamelelerine de  bir göz atalım. Hz. Ahmed (A.S.),aile büyüklerinin İngiliz Hükümetine yaptıkları hizmetleri belirtip İngilizlerin ailesine verdiği şeref diplomalarından bahsederek

Devamını Oku
Pakistan Hükümetince hazırlanan 26 Nisan 1984 tarihli Ahmediye Cemiyeti Aleyhtarı Kanun hakkında

Pakistan Hükümetince hazırlanan 26 Nisan 1984 tarihli Ahmediye Cemiyeti Aleyhtarı Kanun hakkında

Bismillahir-rahmanir-rahim Allaha Hamd-ü-sena ve Resul-i-Ekremine Salât ve Selâm Önsöz Bu bröşürü halka niçin sunduğumuzu aşağıda kısaca açıklıyoruz:Son iki senedir, Mollalar, yani Pakistan'ın gelenekçi din adamları, Ahmediye İslam Cemaati'nin kurucusuna, önderlerine, ve mensuplarına karşı enerjik bir

Devamını Oku
İsa Mesih Gökten İnmeyecektir

İsa Mesih Gökten İnmeyecektir

İslâm dinine en iyi bir şekilde hizmet etmekte olan Müslüman Ahmediye Cemaati  bugün, değişik gerçek dışı ve yalan suçlamalara hedef tutulmuştur. Böylece bütün dünyada Allah’ın tek oluşunu üstün kılmak için cihad etmekte olan bu Cemaat

Devamını Oku
Kur’an-ı Kerim ve İncil ışığında Hz. Isa (as)’nın çarmıha gerilmesi

Kur’an-ı Kerim ve İncil ışığında Hz. Isa (as)’nın çarmıha gerilmesi

Sn. Abdul Basit Tarık'ın bir konuşmasından alıntıdır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Onu hamd ederek mübarek elçisi için rahmet istirham ederiz. Sayın yönetmen, saygıdeğer bayanlar baylar, sevgili din kardeşlerim! Bugünkü konum “Kur'an-ı Kerim ve

Devamını Oku
Hz. İsa (a.s.) Çarmıha Gerildi Ama Orada Ölmedi

Hz. İsa (a.s.) Çarmıha Gerildi Ama Orada Ölmedi

Daha önce başka bir yazımızda Hz. İsa'nın normal bir insan olarak öldüğünü ve 2000 yıldır gökte yaşayamayacağını deliller ile izah etmiştik. Bunun üzerine gelen bir soruda "İsa (a.s.) çarmıhta mı öldü?" diye sorulmuştu. Çünkü öyle

Devamını Oku