"Kafirleri öldürün" emrinin anlamı nedir?

“Kafirleri öldürün” emrinin anlamı nedir?

Soru: Kuran kafirlerin neden öldürülmesi gerektiğini söylemektedir?

Cevap: Ayet kafirler dememektedir, putperestler demektedir.

Yasak aylar geçtiği zaman, putperestleri nerede bulursanız öldürün, hapsedin, abluka altına alın ve her tuzak kurduğunuz yerde onları bekleyin. Fakat pişman olurlar ve namaz kılıp zekat verirlerse onları serbest bırakın. Elbette, Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. (9:5)

Bu ayet, sıksık İslam’da gayri müslimlerin öldürülmesine izin verilmesine delil olarak öne sürülür fakat dikkate alınmayan şey bu ayetin dayandığı tarih ve şartlardır.

Bu ayetin tarihi, Hz.İbrahim ve Hz. İsa kadar Hz.Muhammed’in(s.a.v.) Allah’ın birliğini vaaz etmeye başlayarak 13 sene zülme maruz kaldığı dönemdir. Zülme uğrayan Müslümanlar düzensizlik yaratmaktansa, daha güvenli bölgelere gitmeleri için teşvik edildikleri için, Muhammed (s.a.v.) ve sahabeleri Medine’ye göç etmişlerdir. Göç ettikten sonra, Mekkeliler bu ayet vahiy edilene kadar 9 sene kadar onlara Medine’de saldırmışlardır. Bu ayetin belirttiği zamanın şartlarına bakılırsa, bu ayetin emri sadece hicret ettikten sonra bile Müslümanlara düşmanlığa devam eden kabilelere karşıdır. Özel olarak 5 kabile belirtilmiştir (Beni Kureyza, Beni Mudliç, Beni Bekr, Beni Demre, ve Beni Süleym). Bunlar da Müslümanlarla yaptıkları anlaşmalara uymamışlardır. Önceki ayetlerde bu insanlara düşmanlıklarından vazgeçmeleri ve davranışlarını gözden geçirmek için 4 ay mühlet verildiğini unutmamak gerekir. Ne yazık ki 4 ay geçtikten sonra İslam düşmanları Müslümanlara karşı husumetlerine devam ettiler. Sadece o zaman İslam dinini ve Müslümanları dövüşerek savunması için Muhammed’e (s.a.v.) Allah tarafından vahiy gelmiştir. Bu durumda bile Müslümanların, düşmanın davranışlarından pişman olup anlaşmalara uyacaklarına söz vermeleri halinde ,onları affetmeleri ve savaşı bitirmeleri zorunlu kılınmıştır. Maalesef bu özel ayeti ayıklayarak çıkaranlar, ayetin bulunduğu Tevbe suresinin öne sürdüğü ana fikrin pişmanlık ve bağışlayıcılık olduğunu görememektedirler.

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

Müslümanlarda Hilafet ihtiyacı var mıdır?

Sonraki Yazı

Ölümden sonra, kıyamete kadar ne olacağım?