Kur’an-ı Kerim diğer semavi kitaplardan üstün olduğunu iddia ediyor mu?

Kur’an-ı Kerim diğer semavi kitaplardan üstün olduğunu iddia ediyor mu?

Kur’ân-ı Kerim’in kendi iddiasına da bakmalıyız. Acaba kendisi de diğer semavi kitaplardan üstün olduğunu iddia ediyor mu? Ancak böyle bir iddiası varsa O’nun üstünlüğü hakkında tartışabiliriz. Zaten böyle bir iddiası yoksa durum biraz kraldan çok kralcı olmaya benzeyecektir. İşte bu açıdan bakınca Kur’ân-ı Kerim’in çok net bir şekilde üstünlüğünü iddia ettiğini görüyoruz. [1]

Yani Allah (c.c.) büyük bir kuvvet ve şiddetle Ahsenel Hadis olan bu kitabı indirmiştir. “Ahsenel Hadis” tüm semavi kitaplardan üstün olduğunu gösterir.

Neden “semavi kitaplardan” üstün? Çünkü Kur’ân Allah’ın kelamıdır ve Allah’ın kelamı zaten insan kelamıyla kıyaslanamaz. Semavi kitaplar ise her ne kadar şu anda bozulmuş olsa da aslen Allah’ın gönderdiği kitaplardı. Nasıl ki bir pehlivan hiçbir zaman bir bebeğe meydan okumaz; aynı şekilde Allah (c.c.) da kendi kitabını insan kelamıyla kıyaslamaz. Ama haddini bilemeyip bir bebek kalkıp pehlivana meydan okursa hemen oturtulacaktır; “en iyisi sen sus yoksa zarar görürsün” denecektir.

Kur’ân-ı Kerim’in kendi iddiası

Bu ayette kullanılan “hadis” kelimesi eski semavi kitaplar için kullanılmıştır ve Kur’ân-ı Kerim’in başka ayetlerinde de bunun örnekleri vardır. Örneğin bir yerde şöyle buyurur;  [2]

Yani “Beni ve bu Kur’ân’ı yalanlayanı baş başa bırak.”

Başka bir yerdeyse şöyle buyurur; [3]

Allah (c.c.) tarafından yeni bir kitap gönderildiğinde hep yüz çevirirler.

Peygamberlerin getirdiği kelam hep yerli yerinde olur; hep yenilikler getirir; ister yeni bir şeriat olsun ister yeni açıklamalar. Bu sebeple adı “hadis” olur.

Kur’ân-ı Kerim ise bu getirilen mesajı “Ahsenel Hadis” demektedir; yani gelmiş geçmiş mesajların en iyisi. İşte bu sebeple  “Allah (c.c.) büyük bir kuvvet ve şiddetle Ahsenel Hadis olan bu kitabı indirmiştir” demiştir ve bariz bir şekilde en üstün olduğunu iddia etmiştir.Sonra Kur’ân’ın üstünlüğü şu ayetten de çıkartılabilir; [4]

“Biz daha iyisi göndermediğimiz müddetçe hiçbir kelamımızı iptal etmeyiz. İptal ettiğimizden daha iyisini göndeririz; uygulanabilir olmasına rağmen göz ardı edildiyse benzerini getiririz. ” Sonra  “sen neden şaşırıyorsun; Bu çok zor bir şey olabilir ama Allah’ın kudreti her şeye yeter” diyerek ayeti bitiriyor.

Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed

Fazail-ul Kur’an Adlı kitabından
 


[1] Zümer 24[2] Kalem 45[3] Şuara 6[4] Bakara 107

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

Tevrat ve İncil’de yeni bir şeriatın gönderileceğine dair gaybî haber

Sonraki Yazı

Kurân’ın üstünlüğünün yirmi altı sebebi