Mehdi (a.s.) ın Kısa Özgeçmişi - Müslüman Ahmediye Cemaati

Mehdi (a.s.) ın Kısa Özgeçmişi

VA’DEDİLEN MESİH (a.s.)’ IN KISA BİR ÖZGEÇMİŞİ

1835 Hindistan – Kadiyan’da doğdu.
1852 Hürmet Bibi Hanımefendi ile evlendi.
1854 Mirza Sultan Ahmed’in doğumu
1856 Mirza Fazıl Ahmed’in doğumu
1864 Hz. Muhammed (s.a.v.)’ı bir rüyasında gördü. Siyalkut’da bir hükümet memuriyetinde çalıştı (1864 – 1868)
1868 Aziz Annesi Çirağ Hanımefendi vefat etti. Şu vahyi aldı : “Krallar senin kıyafetlerinden inayet arayacaklar.”
1872 Ülkenin çeşitli gazetelerinde din üzerine yazılar yazmaya başladı.
1876 Babasının ahirete irtihalinden sonra “eleysallahu bi kâfin abduhu” -Allah kuluna yetmez mi? – şeklinde vahiy aldı.
1877 Reliya Ram adlı davasını başarıyla kazandı. 
Silyalkut’a seyahat etti.
1880 – 1884 Berahîn-i Ahmediye’nin ilk 4 cildi yayınlandı.

1884 Zahide Nusret Cihan (r.a.) Hanımefendi Hazretleriyle evlendi.
Ludhiyana’ya seyahat etti.
1885 Allah (c.c.) tarafından asrın “Müceddidi” tayin edildi.
Ludhiyana’ya seyahat etti.
1886 Huşyarpur’a seyahat etti.
Bir oğlunun doğacağını önceden müjdeledi.
1887 Anbala’ya seyahat etti.
“Dehh-i Hicret” – Hicret acısı – vahyini aldı.
1888 Allah (c.c.) yolcularının “Biat” ını takdir etti.
1889 Va’dedilen oğul ve va’dedilen ıslahcı Hz. Mirza Beşrüddîn Mahmud Ahmed (r.a.)’in doğumu.
İslâmda Ahmediyye Hareketi’nin kuruluşu ve ilk biat 
1890 Allah (c.c.)’dan İsa (a.s.)’nın tabii bir ölümle vefat ettiği vahyini aldı. 
Va’dedilen Mesih ve Mehdi olduğu iddiasını ilân etti.
1891 İlk Yıllık Calsa (toplantı) Kadiyan’da yapıldı.
1892 İkinci Yıllık Calsa yapıldı; 325 üye katıldı.
1893 “Ayna-i Kemalât-ı İslâm” adlı eserini yayınladı. 
Abdullah Ethem ile Tartışmalar
Pandit Lek Ram gaybî haberi
Kraliçe Viktorya’yı İslâm’a davet
Mirza Beşir Ahmed (r.a.) hazretlerinin doğumu 
1894 Ay ve güneş tutulması gaybî haberi gerçekleşti. 
“Nur-ül Hakk”ı (II cilt); “Itmam-ül Hücce”yi ve “Sırr-ül Hilâfet”i yayınladı. 
1895 Ziya-ül İslâm yayınevi Kadiyan’da açıldı.
Mirza Şerif Ahmed (r.a.) hazretleri doğdu.
Nur-ül Kur’an (I. Ve II. Bölüm)’ın yayınlanması.
Hz. İsa (a.s)’nın Srinagar’da medfun olduğunu ilân etti.
Be’î Abdurrahman Kadiyanî hazretleri Ahmediyet’i kabul etti.
1896 “Mezahîb-i Azam” Calsası yapıldı ve Huzur’un makalesi en iyi makale olarak açıklandı.
1897 Lek Ram gaybî haberinin gerçekleşmesi
“El Hakem” dergisinin ilk yayını
Dr. Henry Martin Clark mahkeme davasını kaybetti.
1898 Vebayı önceden haber verdi
Talim-ul İslâm okulunu kurdu.
1901 “Ahmediyet” ismi cemaat tarafından kabul edildi.
1902 “Review of Religions” dergisi ilk defa yayınlandı.
ABD’den Siyon (Zion)’lu Alexander Dowie’ye meydan okudu.
“El Bedr” dergisinin ilk yayını
1903 Mevlevi Muhammed Abdullatif Efendi Hz.’nin şehadeti
“Minare-tül Mesih” in temeli atıldı.
1904 Rus çarı hakkında gaybî haberi 
1905 “Berahin-i Ahmediyye” adlı eserin 5. cildi yayınlandı.
1908 Ahirete irtihal etti. (inna lillahi ve inna ileyhi raci’un)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Yüce Ahlakî Davranışları

Bir Sonrakini Oku

Mehdi (as) ve Allah’ın Zatı Hakkında Değerlendirmeleri