Müslümanların Lideri Papa Benediktus’a Barış Mesajı Gönderdi - Müslüman Ahmediye Cemaati

Müslümanların Lideri Papa Benediktus’a Barış Mesajı Gönderdi

BASIN AÇIKLAMASI – 06.12.2011

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin lideri Hazret Mirza Masrur Ahmed, Papa 16. Benediktus’a, onu dünya genelinde dini hoşgörünün teşvik edilmesi ve insani değerlerin tesisi konularında nüfuzunu kullanmaya davet eden, doğrudan bir mesaj yolladı.

Söz konusu mesaj Papa’ya, kendisi ile görüşmek üzere ziyarette bulunan İsrail’in tanınmış din âlimlerinden oluşmuş bir delegasyonda yer alan, Hayfa – Kababir Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı Muhammed Şerif Ode tarafından bizzat iletildi.

Hazret Mirza Masrur Ahmed mesajında, dünyanın vahim durumundan bahsederek, şöyle buyurmaktadır:

“Üzücü olan, dünyanın içinde bulunduğu mevcut şartlara yakından ve dikkatle baktığımızda, bir başka dünya savaşının temellerinin çoktan atılmış olduğunu görmektir. Bunun sonucu olarak, pek çok ülkede nükleer silahlar, garezler ve düşmanlıklar artmakta ve dünya yıkım uçurumunun kıyısında oturmaktadır. Dünyayı bu yıkımdan kurtarmak üzere acilen çabalarımızı arttırmamız, kanımca artık şarttır. İnsanın, beşeriyetin kurtuluşunun yegâne garantörü olan Yaratanı’nıcc acilen tanımaya ihtiyacı vardır.”

Öte yandan Hazret Mirza Masrur Ahmed, dünyanın dinleri, kişiler ve grupların sapkın eylemlerine göre değil, gerçek öğretilerine göre değerlendirmesi gerektiğini belirterek şöyle açıklamaktadır:

“Eğer bir kimse tabi olduğunu iddia ettiği halde, belli bir öğretiye uymuyorsa, bu durumda hatalı olan öğreti değil, bizzat o kimsedir. Kuran-ı Kerim baştan sona, sevgi, şefkat, barış, uzlaşı ve fedakârlık öğretileri ile doludur. Bundan dolayı, eğer bir kimse İslam’ı kan akıtma öğretileri ile dopdolu bir aşırılık ve zorbalık dini olarak resmedecek olursa, bilinsin ki böylesi bir tasvirin gerçek İslam ile hiçbir alakası yoktur.”

Hazret Mirza Masrur Ahmed, Müslüman Ahmediye Cemaatinin rolü hakkında da şunları ifade etmektedir:

“Müslüman Ahmediye Cemaati, yalnızca gerçek İslam’ın uygulayıcısıdır ve bütünüyle Allah rızası için çalışmaktadır. Eğer bir kilise yahut da başka bir ibadethanenin korunmaya ihtiyacı varsa, onlar bizleri kendileri ile birlikte omuz omuza durur halde bulacaklardır. Bizim camilerimizden yankılanacak tek bir mesaj varsa, o da ancak, – Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu – dur.”

Mesajını tamamlarken Huzur, dünya barışı için duada bulunarak tüm taraflara bu önemli uğraşla ilgili kendi saygın rollerini oynamakta ellerini çabuk tutmaları konusunda çağrı yapmaktadır. O, sözlerini şöyle tamamlamaktadır:

“Duam, hepimizin sorumluluklarımızı anlayıp, barış ile sevginin tesisi ve de Yaratanımız’ın yeryüzünde tanınması adına üzerimize düşenleri yapmamız içindir. Bizler bizzat dualarımızla,  yeryüzünün bu helâkten korunması için daima Allah’acc yalvarmaktayız. Ben, bizleri bekleyen bu yıkımdan korunmak üzere dua ediyorum.”

Bu basın açıklaması ile ilgili İngilizce olarak daha fazla bilgi edinmek için e-posta adresimiz: press@ahmadiyya.org.uk

 

LONDRA 06.12.2011

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Mehdi İmam’a inanmak gereklidir

Bir Sonrakini Oku

10.12.2011, www.haberayna.com, “Ahmediye Cemaati’nden Papa’ya mektup”