Ahmedi veya Ahmediyet İsimleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ahmedi veya Ahmediyet İsimleri

Öncelikle Ahmedi ve Ahmediyet isimlerinin, yeni bir dine delalet olmadığını çok kesin olarak belirtmek isterim. Ahmediler, Müslümandır ve dinleri İslam’dır. Keza onlar, İslam dininden en küçük şekli ile bile yüz çevirmeyi, yanlış ve yakışıksız sayarlar. Gerçi onlar Ahmediyet, Ahmediye Cemaati gibi isimleri kullanmaktadırlar. Ancak böylesi bir ismi kullanmak, yeni bir din kabul etmek değildir. Ahmediyet, Kuran-ı Kerim’in asıl tefsirine ve gerçek açıklamasına verilen isimdir. Bu, Ahmediye Cemaati’nin kurucusunun, İlâhi emre uyarak sunduğu bir tefsirdir. Ahmedi ve Ahmediyet isimleri, sadece Ahmedi Müslümanları diğer Müslümanlardan, Ahmedi tefsiri ise diğer İslami akımların tefsirlerinden ayırt etmek amacıyla konmuştur.

İslam ismi, Allah’ıncc bizzat kendisi tarafından Peygamber Efendimizinsav ümmetine verilen ve Efendimizden çok daha önceki peygamberlerin gelecekle ilgili gaybi haberlerinde şerefli bir yer tutan isimdir. Nitekim Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا

“Size daha önce de, bu kitapta da, Müslüman adını verdi.[1]

Kitab-ı Mukaddes’te ise şöyle denilmektedir:

“Ve Rab’binin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın.[2]

Hiçbir isim, Allah’ıncc kendi kulları için bizzat seçtiği ve diğer peygamberlere bu hususta gaybi haberler söyleterek önem kazandırdığı bir isimden, daha mübarek olamaz. Böyle bir isimden kim vazgeçebilir. O, bizim için canımızdan daha azizdir. O ismin ifade ettiği din, bizim için tek dindir, yegâne manevi hayat kaynağıdır.

Ancak zamanımızda muhtelif Müslüman gruplar kendilerine özgü inançlarına ve görüşlerine göre muhtelif isimler kabul ettiklerinden, bizim de başkalarından kendimizi ayırt etmek üzere bir isim kabul etmemiz gerekiyordu. Kabul edebileceğimiz en iyi isim Ahmedi veya Ahmediyet idi. Bu ismin zamanımız için bir manası ve önemi vardır. Bu, Allah’acc mahsus hamd-ü senanın yayılma, Yüce Peygamber’insav getirdiği mesajının yaygınlaşma ve onun “Ahmedi” sıfatının ortaya çıkma zamanıdır. Bundan dolayı da “Ahmedi” isminden daha imtiyazlı bir isim almamız söz konusu değildi.

Müslüman Ahmediye Cemaati

Biz tüm kalbimizle Müslümanız. Gerçek bir Müslümanın kabul etmesi gereken inançları kabul eder, gerçek bir Müslümanın reddetmesi gereken inançları da reddederiz. Ancak İslam’ın gerçeklerine samimiyetle bağlı olmamıza ve Allah’ıncc emirlerine uymamıza rağmen, herhangi biri bizi kâfir, bidat ehli veya yeni bir dine uyanlar diye nitelendirirse, o kötü kalpli ve zâlimdir ve bundan ötürü de Allahcc indinde sorumlu tutulacaktır. İnsan söylediği şeylerden dolayı suçlanır, kalbinde taşıdığı şey için değil. Zira insanın kalbinde olanı kim bilebilir? Bir insan başkasını, “Söylediği ve inandığı birbirinin aynı değil,” diye suçlarsa, kendini (haşâ) Allah mertebesine yükseltmiş olur. İnsanların kalplerindekini ancak Allahcc bilir. Bir insanın ne düşündüğünü ve içinden neye inandığını da yalnız Allahcc söyleyebilir. Hz. Resulullah Efendimizsav, bu konuda insan yeteneğinin çok sınırlı ve yetersiz olduğunu belirtmiştir. O halde, insan kalbini ondan daha iyi kim bilebilir ki? Peygamber Efendimizsav şöyle buyuruyor:

اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اِلَىَّ وَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ اَنْ يكُونَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاِنْ قَضَيْتُ لِاَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ حَقِّ اَخِيهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَاْخُذْ مِنْهُ شَيئًا

“Aranızda çıkan ihtilaf ve münakaşaları bana getiriyorsunuz. Fakat ben de sizin gibi bir insanım. Bazılarınız davalarını başkalarından daha iyi anlatabilirler ve daha iyi müdafaa edebilirler. Bundan ötürü, içinizden birinin hakkını başka birine verirsem, ona ateşten bir parça vermiş olurum. O, bunu almamalı.[3]

Hadis kitaplarında okuduğumuza göre, Usame bin Zeydra, Hz. Resulullahsav tarafından bir askeri birliğe komutan tayin edilmişti. O, savaş sırasında karşılaştığı bir kâfire saldırdı. Kâfir, öldürüleceği esnada kelime-i şahadet getirdi. Buna rağmen Usamera onu öldürdü. Peygamber Efendimizsav bunu öğrenince, kendisini azarladı. Usamera kendini savunmak için “Ya Resulullah! O, korkudan kelime-i şahadet getirmişti,” dediğinde, Peygamber Efendimizsav: “Sen onun kalbini yarıp, içindekini gördün mü[4]?” dedi. İnsanın kalbinde bulunan, diğerinden daima gizlidir.

Bunun içindir ki fetva, kalplerimizde bulunduğu farz edilenlerden değil, beyan ettiklerimizden dolayı verilir. Kalplerimizdekini ancak Allahcc bilir. Başkaları hakkında kalplerinde taşıdıklarından dolayı fetva veren biri, haddini aşmıştır ve Allahcc indinde de ceza görecektir.

Bundan dolayı, Ahmediye Cemaati mensupları olarak bizler Müslüman olduğumuzu ilan ettiğimiz halde, Müslümanlığı sırf gösteriş için kullandığımızı, kalben İslam’ı ve Peygamber Efendimizisav inkâr ettiğimizi, yeni bir iman akidesi kabul ettiğimizi yahut namazlarda yeni bir kıbleye döndüğümüzü söylemek, kimsenin hakkı değildir. Böyle şeyleri bize isnat etmeye başkalarının hakkı varsa, aynı şeyleri başkalarına atfetmeye de bizim hakkımız vardır. Biz de, onların Müslümanlıklarının bir gösterişten ibaret olduğunu, İslam’ı ve Peygamber Efendimizisav inkâr ettiklerini iddia edebiliriz. Lakin, düşmanlarımız bizi böyle bir delalete sevk edemez. Bizler, hiç kimse hakkında, “Sözü başka inancı başka,” demeyiz. İslam Şeriatına hürmeten, başkaları hakkında vereceğimiz fetva, ancak onların açıkça kabul ve reddettiklerine dayanır.


[1] Hac Suresi, ayet 79

[2] İşaya, b.62, ayet 2

[3] Tirmizi, Ebvabü’l Ahkam

[4] Müsned Ahmed bin Hanbel, Cilt 5, S.207

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

17.10.2014 “Dini dünyadan üstün tutacağım” sözü

Bir Sonrakini Oku

Ahmedi Müslümanlar’ın inançları