Ölülere Karşı Muamele - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ölülere Karşı Muamele

Hz. Resulüllah (S.A.V.) “Her şahıs, vefatı halinde hısım ve  akrabalarının asgarî zahmet çekmesi için, ölümünden sonra işlerinin ne  suretle tanzim edileceğine dair bir vasiyetname hazırlamalıdır” diye emir  vermişti.Ölenin aleyhinde konuşulmamasını, ancak iyi bir tarafı varsa  belirtilmesini de emretmişti. Çünkü ölünün kusurlarını ve ayıplarını  söylemekten kimseye bir fayda gelmezdi. Fakat onun meziyetleri ve  faziletleri belirtilirse, her kes onun için dua etmeğe meyil gösterebilirdi  (Buhari).

Ölen bir kimsenin gömülmeden evvel borçlarının ödenmesi hususunda  Resulüllah (S.A.V.) ısrar ederdi. Ölen bir kimsenin borçlarını çok defa  bizzat kendisi karşılardı, Lâkin, bunu yapamayacak durumda olduğu  zaman, varisleri ve akrabaları veya sair kimseleri ölünün borçlarını ödemeye  teşvik eder, ve bu borçlar tesviye edilmeden cenaze namazını kıldırmazdı.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Komşulara Muamale

Bir Sonrakini Oku

Resulullah’ın (s.a.v.) Kadınlara Muamelesi