Ramazan'da Edilebilecek Dualar - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ramazan’da Edilebilecek Dualar

Ramazan süresince faydalı olacak dualar aşağıdadır:

Oruca Başlarken

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

Orucu Bozarken (İftar Ederken)

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah’ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

Yemeğe Başlarken

Okunuşu: Bismillahi ve alâ bereketillahi

Manası: Allah’ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah’ın bereketi (olsun).

Yemekten Sonra

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.

Yemek Davetinden Sonra

Okunuşu: Allâhümme bârik lehüm fîhâ mâ razaktehüm.

Manası: Ey Allah’ım! Onların rızkını bereketlendir.

Kadir Gecesinde

Okunuşu: Allâhümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu annî.

Manası: Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.

Namazda Secde Duası

Okunuşu: Yâ men hüve ehabbü min külli mahbûbin iğfirlî ve tüb aleyye vedhılnî fî ıbâdikel-muhlisîn.

Manası: Ey Rabbim! Sen bana benim sevdiklerimden daha değerlisin (daha çok sevilmeye layıksın). Beni bağışla, bana rahmet eyle, beni sana tabi (bağlı) olan kullarından eyle.(Vadedilen Mehdi Hazretlerinin Rüstem Ali Beye yazdığı mektuptan, Şubat 1888)

Aile üyeleri için

Okunuşu: Rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ gurrete eğyuniv vec’alnâ lil müttegîne imâmâ

Manası: Ey Rabbimiz! Hanımlarımız ve evlatlarımız tarafından gözümüzü aydın eyle, sakınanlara bizi önder kıl.

Allahcc’nun Sevgisini Kazanmak İçin

Okunuşu: Allahümme inni eseluke hubbeke ve hubbe min yuhibbuke vel amelellezi yübelliğuni hubbeke allahümmecal hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel mail barid

Manası: Allahım! Senin sevgini isterim; seni sevenlerin sevgisini isterim; seni sevmeye götürecek ameli isterim. Allahım! Senin sevgini canımdan, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Diliyle Düzeltmek (Nasihat) Nasıl Olmalı?

Bir Sonrakini Oku

Ramazan Hakkında Bilinmesi Gerekenler