“Sabır Peygamberlerin Yöntemidir” – Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Başkanı, Müslüman Ahmedilerin Zulmün karşısında, Sabır ve Dua ile durmaya devam edeceklerini bildirdi - Müslüman Ahmediye Cemaati

“Sabır Peygamberlerin Yöntemidir” – Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Başkanı, Müslüman Ahmedilerin Zulmün karşısında, Sabır ve Dua ile durmaya devam edeceklerini bildirdi

ahmediye medya

BASIN AÇIKLAMASI

30 NİSAN 2023

“Muhaliflerimizin bize karşı saldırıları artarken, bizler Yüce Allah’a her zamankinden daha fazla yönelmeliyiz. Başarımızın yegâne anahtarı budur” – Mirza Masrur Ahmed Hazretleri

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Dünya Çapındaki Başkanı, Beşinci Halife, Mirza Masrur Ahmed Hazretleri Müslüman Ahmedilere, karşı karşıya kaldıkları şiddetli zulme sabırla göğüs germeleri ve her zamankinden daha çok Yaratanlarına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

28 Nisan 2023 günü, Tilford İslamabad’da bulunan Mübarek Camiinde verdiği Cuma Hutbesinde Mirza Masrur Ahmed Hazretleri, Müslüman Ahmedilerin zulüm gördükleri birçok ülkede karşı karşıya kaldıkları zorluklardan kısaca bahsetti. Huzur, Müslüman Ahmedilerin bağlı oldukları İslam’ın gerçek öğretilerine ışık tuttu, öyle ki bu sayede onlar asla öç almanın peşine düşmezler, keza nefrete hiçbir zaman intikamla karşılık vermezler.

Haftalık Cuma Hutbesinde konuşurken, Mirza Masrur Ahmed Hazretleri şöyle buyurdu:

“Vadedilen Mesihas ashabına, sabır göstermelerinin ve duaya yönelmelerinin her daim önemini belirtmiştir. O, zalimlerin zulmüne sabırla dayanamayacak birisi varsa, kendisini terk etmekte serbest olduğunu söylemiştir. Ancak bizim sabrımız, Müslüman Ahmediye Cemaati’ni dünyada benzersiz olarak öne çıkarandır.”

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri ayrıca şöyle buyurdu:

“Siyasetçiler ve basın bana neden bu kadar sabırlı olduğumuzu sorarlar ve ben de kendilerine çoğunlukla diyorum ki, biz Müslüman Ahmediler, bize zulmedenlerle aynı ulustan ve halktan gelmekteyiz… Biz, bize zulmedenlerle aynı yaradılış ve mizaca sahibiz. Bu nedenle bizler de, muhaliflerimiz gibi aynı tepkiyi gösterebiliriz. Hâlbuki biz, Allah’ın nimetlerini aramak ve barışı tesis etmek üzere sabretmek ve Allah’a tevekkül etmek gerektiğini bize öğreten Zamanın İmamını kabul ettik.”

Huzur buyurdu ki, Müslüman Ahmediler haklarını ararken yasaların sınırları içinde kalmalıdırlar.

Huzur buyurdu ki, Müslüman Ahmediye Cemaatinin tarihi, Allah’ın daima Müslüman Ahmedilerin yardımına geldiğini kanıtlamaktadır.

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri şöyle beyan etti:

“Sabır peygamberlerin yöntemidir ve işte Vadedilen Mesih’inas bize öğrettiği budur, bizler sabır göstermeliyiz.”

Huzur buyurdu ki, ‘sabır’ hiçbir şey yapmadan oturmamız anlamına gelmez. Aksine sabır, ibadetimizi artırmamızı ve Allah’a yönelmemizi gerekli kılar.

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri şöyle buyurdu:

“Sadece ‘sabır gösteriyoruz’  deyip, hiçbir eylemde bulunmamak, gerçek sabır ruhuna aykırıdır. Buna mukabil, iç benliğimizi incelememiz ve onu sürekli pak kılmamız gerekir. Bunu yapan kimseler, asla tahmin edemeyeceğimiz yollarla Allah’ın yardımına mazhar olanlardır. Muhaliflerimiz, amaçlarında başarılı olmak için sabır eşiğini terk etmemizi ve muhaliflerimiz gibi davranmaya başlamamızı isterler. Hâlbuki Yüce Allah bize buyurmaktadır ki, bizler Yüce Allah’ın emirlerine göre hareket edip etmediğimizi anlamak üzere aklımızı kullanmalıyız, keza kendimizi analiz etmeliyiz ve bizler O’nun emirlerine göre amel etmeliyiz.

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri haklı sebeplerle sabırlı olunması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle beyan etti:

“Daima hatırınızda bulundurunuz ki, sabrın bazı dünyevi korkuların neticesi olarak gösterilmemesi gerekir. Aksine o, sadece Yüce Allah’ın rızasını aramak için olmalıdır. Ancak o zaman amellerimizin gerçekten sabır diye nitelendirilmesi mümkündür ve ancak o zaman onlar Allah’ın nimetlerine neden olacaktır. Bir kimse, Allah’ın rızasını kazanmak için bir hükümdarın veya yüksek makamların önünde susarsa, işte bu gerçek sabırdır. Hal böyleyken eğer kişi o kimselere karşı hayret ve korku içinde susuyorsa, o zaman bu doğru bir yol değildir. Her ne zaman bizler sabrın önemini belirtiyorsak, bu onun Allah’ın emri olmasından dolayıdır.”

Huzur buyurdu ki, Müslüman Ahmediler isteseler karşı karşıya kaldıkları haksızlıklara, zalimlere ibret olacak şekilde tepki verebilirler, ancak Müslüman Ahmediler İslam’ın öğretilerine aykırı olduğu için bunu asla yapmayacaklardır.

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şöyle buyurdu:

“Müslüman Ahmediler olarak bizler, İslam’ın bize sabretmeyi emreden öğretilerine aykırı bir şekilde tepki vermeyi hiç sevmiyoruz. Böyle yapmakla, geçmiş peygamberlerin ümmetleri tarafından oluşturulmuş yolları, keza Vadedilen Mesih’eas biat yeminimizin bir parçası olarak da insanlığı her türlü zarardan koruyacağımıza dair verdiğimiz sözü ihlal etmiş oluruz.”

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri bundan başka şöyle buyurdu:

“Peygamberler ve ümmetlerinin sünnetleri öyledir ki, onlar daima sabra ve duaya yönelmişlerdir, çünkü bu, Yüce Allah’ın ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’insav emridir, keza bu Vadedilen Mesih’inas de bize sunduğu öğretidir. Bu nedenle Müslüman Ahmediye Cemaati’nin daha büyük ilerleme kaydetmesini güvence altına almak üzere, daha ufak ve geçici zorluklara sabırla katlanmamız gerektiğini daima hatırımızda tutmalıyız.”

Huzur, Vadedilen Mesih’denas bir alıntı yaptı:

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri şöyle beyan etti:

“[Vadedilen Mesihas buyurmuştur ki,] ‘Bana muhalefet edenler, durdurabilecekleri ümidiyle, hızla akan bir nehre ellerini uzatıyorlar.’ Ancak onun akışının durdurulamayacağı aşikârdır. Vadedilen Mesihas buyurmuştur ki, ‘Onlar, onun akışını istismarlarıyla durdurmak istiyorlar, ancak bunun asla durdurulamayacağını akıllarında tutmaları gerekir.’”

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri şöyle buyurdu:

“Vadedilen Mesihas açıklamıştır ki, zaferimizi elde edeceğimiz silahlar, muhaliflerimizin bize saldırmak için kullandıkları silahlar değildir. Aksine bizler ancak Allah’tan mağfiret dileyerek, iman ilmini isteyerek, Allah’ın kudret ve azametini aklımızda tutarak, keza günde beş vakit O’na ibadet ederek galip geleceğiz.”

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri şöyle devam etti:

“Muhaliflerimiz bize saldırmakta çoğaldıkça, bizlerin Yüce Allah’a her zamankinden daha fazla yönelmemiz gerekir. Başarımızın tek anahtarı budur. Başka bir tepki göstermek yerine, Vadedilen Mesih’inas bize tekrar tekrar izlememizi tavsiye ettiği yol, işte budur. Vadedilen Mesihas tarafından bildirilen gaybi haberlere göre, inşallah başarımız ve zaferimiz mutlaka kadere bağlanmıştır. Sabır gösterirken, işlerimizi de daima ferasetle sürdürmeye çalışmalıyız. Hikmetle çalışacak olursak, birçok görevin başarılması mümkündür. İşlerimizi ferasetle sürdürmek hayati önem taşımaktadır. Eğer her Müslüman Ahmedi kendi sorumluluğunu anlayacak olursa, o zaman barışçıl yöntemlerimiz, keza dualarımız ile birçok zorluğumuzun üstesinden gelmemiz mümkündür.”

 

SON

Daha fazla bilgi için: media@pressahmadiyya.com

Türkçe tercümesi: Mehmet Önder

Bir Öncekini Oku

19.05.2023 – Hz. Mesih-i Mev’ud’un doğruluğunu ve Cemaatin dünya çapındaki ilerlemesini gösteren bazı iman verici olaylar

Bir Sonrakini Oku

KAMUOYUNA DUYURU