Yüce Allah'ın Verdiği Biat Alma Emri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Yüce Allah’ın Verdiği Biat Alma Emri

Nihayet altı yahut yedi sene sonra, 1888 senesinin ilk çeyreğinde kendisine yüce Allah tarafından biat alması konusunda emir verildi. Bu ilahi buyruk şöyle idi:

“Azmettikten sonra Yüce Allah’a güven. Bizim gözlerimiz önünde ve vahyimize göre bir gemi hazırla. Sana biat olanlar şüphesiz Allah’a biat olurlar. Yüce Allah’ın eli onların elleri üzerinde olacaktır.”[1]

Hz.Mirza Gulam Ahmed tabiat itibarıyla herçeşit sıradan insanları toplamaktan hoşlanmayan biri idi. Gönlü, huylarında vefa bulunan ve çiğ olmayan kimselerin bu mübarek cemaate katılmalarını istiyordu. Onun için ihlas sahipleri ile münafıklar arasında ayırım yapacak bir hadisenin ortaya çıkmasını bekledi. Yüce Allah’ın üstün hikmeti ve rahmetiyle aynı yıl Kasım 1888’de ülke çapında kendisi aleyhinde büyük bir muhalefet kasırgası kopuverdi. Ham olan kimseler kötü zanda bulunarak kendisinden ayrıldılar. Kendi gözünde bu mübarek cemaatin başlangıcı için en uygun zaman da işte o hadise zamanıydı. Bir Aralık 1888 günü, bir duyuru vasıtasıyla biat konusunda genel bir bildiri yayınladı. vaat edilen Mesih Hz.leri, biat olmak isteyenlerin sünnet-i seniyyeye uygun olarak istihare duasından sonra biat için kendisine gelmelerini duyurdu.[2]

Yani önce dua etsinler ve istihare duasını yaptıktan sonra biat etsinler. Bu duyurudan sonra vadedilen Mesih Hz.leri Kadiyan’dan Ludhiyan’a giderek, Hz.Sufi Ahmet Can’ın yeni mahallede bulunan evine yerleşti.[3] Buna göre vaat edilen Mesih Hz.leri 1889 tarihinde Sufi Ahmet Can’ın yeni mahallede bulunan evinde biat aldı. Hz.Münşi Abdullah Sanori’nin rivayetine göre, biatin tarihi kelimeleri için bir defter hazırlandı. O defterin adı da: Takva ve iç Temizliği için tövbe biatı” olarak konuldu. O dönemde vaat edilen Mesih hz.leri biat almak üzere her birisini ayrı ayrı olarak odaya çağırıp ondan biat alırdı. İlk olarak Mevlana Nurettin hazretlerinden biat aldı. Cenab-ı Hak hepimize biat sözlerimizi yerine getirme gücü versin. Biatın on şartı daima hatırımızda olsun ve dünya meşguliyetleri yahut gaflet ya da öfkeli tabiatımız bize o şartları unutturmasın.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Mehdi (a.s.) dan Biat’a Dair

Bir Sonrakini Oku

Biat Nedir?