İtirazlara Cevaplar arşivleri - Sayfa 3 / 3 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: İtirazlara Cevaplar

Vahiy kapısı kapanmamıştır. Şimdi bile açıktır!

Vahiy kapısı kapanmamıştır. Şimdi bile açıktır!

Allah'ın (c.c.) vahyinin artık ilerde mümkün olmayacağını ve bunun ancak geçmişte kalmış olduğunu[1], Cebrail (as)’ın da artık inmeyeceğini zannetmeyiniz. Ben size doğru sunu söylüyorum ki her kapı kapanabilir fakat Cebrail (as)’ın iniş kapısı hiç kapanmaz.

Devamını Oku
Dilimi Desteklemek İçin Başka Bir Dil Konuşmaktadır

Dilimi Desteklemek İçin Başka Bir Dil Konuşmaktadır

Mehdi ve Mesih Mirza Gulam Ahmed (a.s.) diyor ki;Ben büyük bir iddia ve kararlılıkla size: Doğruluk üzerinde olduğumu ve Allah’ın (c.c.) lütfuyla bu cephede sadece benim muzaffer kılınacağımı” söylüyorum. Ben bütün dünyanın doğruluğumun ayakları altında

Devamını Oku
Muhalifler Nasihat “İtiraz Edilemeyen Gerçekler”

Muhalifler Nasihat “İtiraz Edilemeyen Gerçekler”

Onlara: “İsa’nın maddi bedeniyle göğe kaldırıldığına dair deliliniz nedir?” diye sorulunca ne bir tek âyet, ne de bir tek Hadis gösterebilirler. Hadislerde “nüzul” kelimesi bulunmaktadır. Ama onlar, kendiliklerinden nüzul kelimesine “gök” kelimesini ilave ederler ve

Devamını Oku
Muhaliflere Nasihat “Muhaliflere Karşı Bazen Sert Davranmanın Sebebi

Muhaliflere Nasihat “Muhaliflere Karşı Bazen Sert Davranmanın Sebebi

Biz yazılarımızda zaman zaman muhaliflerimize sert davrandık. Bu onların sertliğine bir karşılık değil, sadece acı bir reçete olup kibirlerini kırmak için gösterilmiş bir davranıştır. Doğru söz daima acı olur. Ama yazılarda böyle bir dil kullanmak

Devamını Oku
Bir Müslümana Kâfir Diyenler

Bir Müslümana Kâfir Diyenler

Hiçbir molla yahut başka bir muhalifimiz veyahut ta bir tekke şeyhi, benim onları öncelikle kâfir ilân ettiğimi ispat edebilir mi? Eğer onların bizi kâfir ilân etmelerinden önce, muhalifimiz olan Müslümanların kâfir olduğunu ilân eden bir

Devamını Oku