İtirazlara Cevaplar arşivleri - Sayfa 2 / 3 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: İtirazlara Cevaplar

İsa (a.s.) Çarmıhta Değil Tabi Bir ölümle Öldü

İsa (a.s.) Çarmıhta Değil Tabi Bir ölümle Öldü

Düşmanlarımızın birinci ve en önemli itirazı, Hz. İsa’nın (A.S.) tabii bir ölümle ölmüş olduğu hakkındaki inancımıza karşı yöneltilmiştir. Hz. İsa’nın (A.S.) tabii bir ölümle öldüğüne inanmak, onlara göre, Hz. İsa’ya (.A.S.) hakaret, Kuran-ı Kerim’e tecavüz

Devamını Oku
Hz. İsa’nın Ölümü Ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Aile Efradı

Hz. İsa’nın Ölümü Ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Aile Efradı

Hazreti İsa'nın (A.S.) ölümü hakkında sahabelerden başka Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) aile efradı da fikir birliğine varmışlardı. Nitekim Hz. Ali'nin (R.A.) ölümü ile ilgili hadiseleri anlatırken, İmam Hasan'ın (R.A.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bugün ölen adam

Devamını Oku
Hz. İsa’nın Ölümü Ve Ashab-I Kiram

Hz. İsa’nın Ölümü Ve Ashab-I Kiram

Hz. İsa'nın (A.S.) ölümü hususundaki gerçek 1300 yıldır İslâmiyet'in bütün âlimlerine ve üstadlarına saklı kaldı da yalnız siz mi bunun farkına vardınız? Diyerek alay edenler var.  Bununla, ilk Müslümanların bizim bu konuda ileri sürdüğümüz görüşü

Devamını Oku
Hz. İsa’nın Ölümü Ve Resûlallah (S.A.V.)

Hz. İsa’nın Ölümü Ve Resûlallah (S.A.V.)

Her Müslüman Allah'tan (C.C.)  sonra yalnız Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i  (S.A.V.)  sever.  O,  bütün peygamberlerin, bütün velinimetlerin en büyüğüdür. Başka hiçbir peygamber, başka hiçbir insan, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) bize yaptığı iyiliklerin en küçüğünü bile yapmamıştır.

Devamını Oku
İsa (a.s.) Göğe Kaldırılmamıştır

İsa (a.s.) Göğe Kaldırılmamıştır

Nisa Suresi'nde (158-159) şöyle buyrulmaktadır. "Bir de inkârları yüzünden ve Meryem'e büyük bir iftira ettiklerinden ve Biz şüphesiz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük," demelerinden dolayı (böyle bir cezaya çarptırıldılar). Hâlbuki onu ne öldürdüler

Devamını Oku
İmam Buhari ve Teveffi Kelimesi

İmam Buhari ve Teveffi Kelimesi

İmam Buhari, kitabu’t tefsirde teveffi kelimesinin manasını vefat olarak ibn-i Abbas’tan açıkça yazmıştır. Nitekim o şöyle der: Hz.İbn Abbas diyor ki: “müteveffike” kelimesi “seni öldüreceğim” manasındadır.[34] İmam Buhari bu kadarla da yetinmeyip, şüpheye mahal vermeyecek

Devamını Oku
Teveffi Kelimesi ve Resulüllah’ın Açıklaması

Teveffi Kelimesi ve Resulüllah’ın Açıklaması

İmam Buhari Kitabu’t Tefsir’de, teveffi kelimesinin manasını açıklamak için Resulüllah’tan aşağıdaki hadis nakletmiştir: "Kıyamet gününde ümmetimden bir takım adamlar getirilir de onlar tutulup sol tarafa götürülürler. Ben hemen: Ya Rab! Onlar benim arkadaşlarımdır, derim. Bana:

Devamını Oku
Teveffinin Manasıyla İlgili Meydan Okumamız

Teveffinin Manasıyla İlgili Meydan Okumamız

Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Hazretleri muhaliflerine "teveffi" kelimesinin anlamı hususunda meydan okudu, hodri meydan dedi ve İzale-i Evham isimli kitabında şöyle seslendi: "Allah (C.C.) fail (özne) olup "teveffi" kelimesini insan için kullandığı takdirde, eğer bir

Devamını Oku
İsa (a.s.) Vefat Etmiştir

İsa (a.s.) Vefat Etmiştir

İÇİNDEKİLER  Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah’ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi Kelimesi Nisa Suresi 158 Ve 159. Ayetlerinin

Devamını Oku
Vâdedilen Mesih ve Mehdinin (a.s.) Geleceği Konusunda ki Hadisler Sahih Değilmiş

Vâdedilen Mesih ve Mehdinin (a.s.) Geleceği Konusunda ki Hadisler Sahih Değilmiş

Hadis’i inkâr eden kimse Kur’an-ı Kerim’in yarısına inanıp yarısına inanmamaktadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim Hadis’in geçerliliğini savunmakta ve ona niçin ihtiyacımız olduğunu ortaya koymaktadır. Aslında bu tür insanlara Kur’an-ı Kerim takdim edildiğinde ve Kur’an-ı Kerim ayetlerinden

Devamını Oku