Allah (cc) arşivleri - Sayfa 2 / 4 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Allah (cc)

Allah’ın Varlığının 3. Delili: “Evrim Teorisi”

Allah’ın Varlığının 3. Delili: “Evrim Teorisi”

Allah’ın varlığını reddetmek için en çok öne sürülen mesele evrim teorisidir. İçinde yaşadığımız bu dünya hep böyle değildi. İlk başta küçük parçalar vardı. Sonra bunlar yavaş yavaş birden iki, ikiden üç, üçten dört olup hacim

Devamını Oku
Allah’ın varlığının 4. Delili: “Etki-Tepki Kavramı”

Allah’ın varlığının 4. Delili: “Etki-Tepki Kavramı”

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Bir hikâyeye göre bir felsefe adamı bedevi olan cahil bir çiftçiye “Sen Allah’a inanıyor musun?” diye sordu. O da evet

Devamını Oku
Allah’ın varlığının 5. Delili: “İntizam”

Allah’ın varlığının 5. Delili: “İntizam”

Şimdi beşinci delili alacağım. Bu delil “düzenlilik delili” olarak isimlendirilebilir. Aslında bu dördüncü delilin gelişmiş halidir. Dördüncü delilde dünyanın var olmasından yola çıkarak bir yaratan fikrine doğru gidiliyor. Bu delildeyse var olmasından değil, içindeki düzeni

Devamını Oku
Allah’ın varlığının 6. Delili: “Ahlaklar”

Allah’ın varlığının 6. Delili: “Ahlaklar”

Altıncı olarak ahlaki delili ele alacağım. Bu delilin esası şudur ki insanın içinde olan ahlaklar bir Yaratana işaret etmektedirler. İnsan içgüdüsel olarak iyilik yapmak istiyor ve buna meyillidir. Ayrıca kendisini iyi görmek istiyor. Kûr’ân-ı Kerîm

Devamını Oku
Allah’ın varlığının 7. Delili: “Şehadet”

Allah’ın varlığının 7. Delili: “Şehadet”

Yedinci delil şehadet [1] delilidir. Bütün hipotezler eninde sonunda şehadetle kesinlik kazanırlar. Zannedersem kararların yüzde doksan dokuzu bu şekilde verilir. Sadece mahkemelerde değil, bilimde bile bir şeyi kesinleştirmenin son aşaması şehadettir. Dünyada herkes neyin doğru

Devamını Oku
Allah’ın varlığının 8. Delili: “Allah’ın Sıfatları”

Allah’ın varlığının 8. Delili: “Allah’ın Sıfatları”

Şimdi sekizinci delili beyan edeyim. Bu delil şimdiye kadar anlattığım delillerden farklı olup apayrı bir deliller silsilesini doğurmaktadır. Diğer delillerde Allah’ın varlığı sadece aklen ispatlanmıştır ama insan aklı verdiği kararlarda yanılabilir. Bu delil ise bizzat

Devamını Oku
“Tekellüm” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

“Tekellüm” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

İkinci olarak sunmak istediğim sıfat tekellüm sıfatıdır. Eğer bir varlık konuşarak kendi iradesini insana bildiriyorsa o varlığın mevcudiyeti nasıl tartışılabilir. Her şeye hüküm süren üstün bir varlık yoktur nasıl denebilir? Kûr’ân-ı Kerîm Allah’ın bu sıfatıyla

Devamını Oku
“Mücib” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

“Mücib” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

Üçüncü olarak Allah’ın “Mücib” sıfatını anlatacağım. Elçisi olduğunu iddia edenlerin hepsi aynı zamanda Onun Mücib yani duaları kabul eden birisi olduğunu da söylemişlerdir. Eğer hakikaten duaları kabul eden bir varlık bulunursa Allah’ın varlığı da ispatlanmış

Devamını Oku
“Hafîz” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

“Hafîz” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

Yine bütün peygamberler Allah’ın “Hafîz” (Koruyan) olduğunu söylemişlerdir. Şimdi gelin inceleyelim. Olayların doğal akışının sağlayabileceği korumanın ötesinde ve dışında ayrıca koruyan bir zat var mıdır? Eğer böyle bir zat’ın varlığı ispatlanırsa Allah’ın varlığı da ispatlanmış

Devamını Oku
“Hâlik” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

“Hâlik” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

Beşinci olarak Allah’ın “Hâlik” (Yaratan) sıfatını ele alacağım. İlk başta yarattığı bu kâinatın dışında daha önceden var olmayan yeni maddenin yaratılışını ispat edebilirsek kudreti her şeye yeten bir Allah’ın varlığına dair inanılmaz bir delil bulmuş

Devamını Oku