Kur'anı- Kerim arşivleri - Sayfa 2 / 3 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Kur’anı- Kerim

Kur’an-ı Kerim diğer semavi kitaplardan üstün olduğunu iddia ediyor mu?

Kur’an-ı Kerim diğer semavi kitaplardan üstün olduğunu iddia ediyor mu?

Kur’ân-ı Kerim’in kendi iddiasına da bakmalıyız. Acaba kendisi de diğer semavi kitaplardan üstün olduğunu iddia ediyor mu? Ancak böyle bir iddiası varsa O'nun üstünlüğü hakkında tartışabiliriz. Zaten böyle bir iddiası yoksa durum biraz kraldan çok

Devamını Oku
Tevrat ve İncil’de yeni bir şeriatın gönderileceğine dair gaybî haber

Tevrat ve İncil’de yeni bir şeriatın gönderileceğine dair gaybî haber

Kur’an eski kitapları iptal ettiği için ondan daha iyisini getirmek zorundaydı; ayrıca unutulanların da benzerini getirmek durumundaydı. Bu açıdan bakınca Kur’ân’ın bu iddiasının diğer semavi kitaplardan da desteklendiğini gördüm. Örneğin Tevrat şöyle der; Onlar için;

Devamını Oku
Kaynak veya memba açısından Kur’an’ın üstünlüğünün ispatı

Kaynak veya memba açısından Kur’an’ın üstünlüğünün ispatı

İlk söylediğim şey kaynak veya memba açısından üstünlüktü. Bir şeyin geldiği kaynak ve çıktığı memba da onu üstün kılabilir demiştim. Bir kral konuşuyorsa diğerleri susar çünkü kralın ağzından çıkan kelamın daha üstün olacağını düşünürler. Bir

Devamını Oku
Alimler vasıtasıyla Kur’an’ın zor ayetlerinin çözümü

Alimler vasıtasıyla Kur’an’ın zor ayetlerinin çözümü

Örneğin Kur’an-ı Kerim Hazreti Yunus (a.s.) hakkında şöyle der;  Hatırlayın o zamanı ki Yunus (a.s.) kızıp ayrılmıştı[1]. Bizim de onu zor duruma bırakmayacağımızı biliyordu. Bu ayet hakkında  bazı yorumcular hâşâ Hazreti Yunus’un (a.s.) Allah’ın (c.c.) onu

Devamını Oku
Vâdedilen Mesih’in (a.s.) Kur’an’la ilgili meydan okuması

Vâdedilen Mesih’in (a.s.) Kur’an’la ilgili meydan okuması

Sonra günümüze bakalım. Zahiri ulemalar yine pes edip “evet Kur’an-ı Kerim’de bazı hatalar olabilir” dediler. “Aslında Kur’an diğer insanların inançlarını anlatıyor; kendi fikrini değil” dediler ama Vâdedilen Mesih (a.s.) bu yaklaşımı ret etti ve asıl

Devamını Oku
Kur’an-ı Kerim tüm semavi kitaplardan üstündür

Kur’an-ı Kerim tüm semavi kitaplardan üstündür

Denilebilir ki bu deliller Kur’an’ın membasının üstün olduğunu gösterir (Yani membasının Allah olması) ama diğer semavi kitaplardan üstün olduğunu göstermez. Gerçek şudur ki Kur’an-ı Kerim tüm semavi kitaplardan üstündür. Sebebi de şudur ki her ne

Devamını Oku
Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-1

Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-1

Kur’an’ın dış güzelliğine itiraz etmek için batı dört yöntem kullanmıştır. 1) Önce diyorlar ki hâşâ Kur’an-ı Kerim’in tarzı çok çirkindir. 2) Arapça olmayan kelimeler içermektedir 3) “Gereksiz tekrar vardır; mantıksız bir şekilde aynı şeyi tekrar

Devamını Oku
Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-2

Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-2

İtiraz: Arapça olmayan kelimeler içermesi Kur’an-ı Kerim’in yabancı diller içerdiği itirazı da yersizdir. Bir kere hiçbir dil; ister eski olsun ister yeni, diğer dillerden tamamen arınmış olmaz. Eğer o dönemin Arapları “biz bu kelimeyi bilmiyoruz;

Devamını Oku
Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-3

Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-3

İtiraz: Bazı şeylerin tekrar tekrar söylendiği konusu. Buraya kadar Kur’an’ın zahiri güzelliğine yöneltilen itirazları cevaplamış oldum. Şimdi de Kur’an’ın bazı ayetleri tekrarladığı itirazını ele alacağım. Her şeyden önce bilinsin ki bu itirazın elebaşları Hıristiyanlar ve

Devamını Oku
Kuran-ı Kerim hakkındaki Yanlış İnanışlar

Kuran-ı Kerim hakkındaki Yanlış İnanışlar

İslamiyet’te üçüncü temel itikat, vahyolunmuş kitaplara inanmaktır. Bu inanç acayip değişikliklere uğramıştı. Müslümanlar vahyolunmuş kitaplar hakkında ve bilhassa Kuranı Kerim hakkında, ilginç fikirler beslemeye başlamışlardı. Zaten bir Müslüman için Kuran’a iman etmek esastır, öteki kitaplara

Devamını Oku