Namaz

İslam, bütün dini emirler arasında namaza çok fazla önem vermektedir. Beş vakit namaz kılmak her yetişkin ve aklı başında Müslüman’a farzdır. Namazın nafile (isteğe bağlı) olan bazı kısımları da vardır.

Cuma namazı ve kılınışı

Cuma Namazı daima cemaat halinde eda edilir. Cuma namazı, öğle namazı yerine eda edilir. Haftada bir defa yani Cuma günü Müslümanlar yıkanarak güzel ve temiz…

Ramazan ve Kurban bayram namazları ve kılınışı

Bir yılda iki tane dinî bayramımız vardır. Bunlardan biri “Ramazan Bayramı”dır. Ondan on hafta sonra ikinci bayramımız olan “Kurban Bayramı” gelir. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının…

Vitir namazı (Salatü’l vitir)

“Vitir” Arapça bir kelime olup, ikiye bölünmez ve tek, bütün anlamındadır. Vitir namazı üç rekâttır. Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Bu namazda A’lâ suresi,…

Namazın farzları

Namazın farzları en önemli kısımlarıdır. Bunlar eda edilmediği takdirde namaz eda edilmiş sayılmaz. O bakımdan bunlar namazın gerekli parçalarıdır. Eğer namazın farzları yerine getirilmezse o…

Namazın vacipleri

Vacipler bir namazın gerekli olan ikinci kısmıdır. Eğer bilerek terk edilirse namaz geçerli sayılmayacaktır. Ancak eğer bilinmeyerek terk edilir ve bu hata daha sonra hatırlanırsa…

Namazın sünnetleri

Farz ile vacipler dışında namazın diğer kısımları ya sünnet yahut da müstehap olarak isimlendirilir. Namaz kılanlar bütün sünnet ve müstehapları uygun bir şekilde eda etmeli…

Namazın müstehapları

Namazın güzelliğini, yüceliğini ve mükemmelliğini oluşturan kısımlarına “Müstehaplar” denir. Müstehap kelimesi, tercih edilir, yeğlenir, sevilir anlamındadır. Şüphesiz bunlar farz, vacip yahut sünnet değildir. Müstehaplar şunlardır: 1-     Secde yerinden gözünü…

Namazın mekruhları

Bazı hareketler namazın ciddiyetine ve yüceliğine aykırı olurlar. Namaz kılan, sanki Rabbi’nin huzurunda olup O’nunla konuşurcasına bir ciddiyetle namaz kılmalıdır. Namazın mekruhları şunlardır: 1-     Elbise…

Namazı geçersiz kılan iş ve hareketler

Bazı iş ve hareketler namazı geçersiz kılarlar. Bunlar vaki olursa namaz bozulur: 1-     Abdestin bozulması 2-     Namazda bir şeyler yemek yahut içmek 3-     Namazda birisiyle…

Sehiv secdeleri

Eğer birisi namazda bir hata yaparsa; mesela rekâtları sayısına göre tam olarak kılıp kılmadığı konusunda şüpheye düşerse, böyle bir hata neticesinde onun namazının geçerliliği etkilenmiş…

Hastalık esnasında namaz

Namaz, İslam dininin beş temel şartındandır. Hasta olan birisi ayakta namaz kılamıyorsa oturarak namaz kılmalıdır. Eğer oturarak bile namaz kılması mümkün değilse yatarak namaz kılması…

Seferi iken namaz

Eğer birisi bir araba, otobüs, tren, uçak vb. vasıtalarla yolculuk ediyorsa ve ayakta durarak namaz kılması mümkün değilse, ayrıca bindiği vasıtadan inerek namaz kılması da…

Salatü’l havf (tehlike ve korku anındaki namaz)

Birisi hayatî tehlike ile karşı karşıya bulunduğu zaman namazını kısaltabilir. Mesela savaş anında namaz kısaltılabilir. “Kasr”yani namazı kısaltma, Kuran-ı Kerim ile Hz. Resûlüllah’ınsav belirttiği onbir değişik…

Kaza Namazları

Eğer birisi vakit namazlarından birisini kaçırırsa; mesela unutursa, uykuya dalmış olduğundan yahut baygın düşmesinden dolayı namazı kaçırırsa, böyle bir namaz vaktinden sonra kılındığı zaman kaza…

Teheccüd Namazı

Gece yatağa erken girmek ve gecenin geç saatlerinde “Teheccüd Namazı” kılmak üzere yataktan kalkmak çok hayırlı bir iştir. Teheccüd namazı gecenin geç saatlerinde sabah namazının…

Teravih Namazı

Teravih namazı yalnız Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Bu namaz Ramazan boyunca her gece eda edilir. Aslında bu namaz teheccüd vaktinde kılınır. Belli bir sebepten…

Güneş ve Ay Tutulunca Kılınan Namazlar

Güneş tutulmasına “Küsûf”, ay tutulmasına ise “Husûf” denir. Gökyüzünde gerçekleşen bu tutulmalardan şu netice çıkarılabilir: Tutulmalar neticesinde güneş ve ayın ışıkları nasıl büyük bir ölçüde…

Salatü’l İstiska (Yağmur Duası ve Namazı)

Yağmurlar kesilince kıtlık baş gösterdiği zaman, Müslümanlar gündüz açık bir yerde toplanarak Yüce Allah’acc dua etmek gayesiyle namaz kılarlar. İmam üstüne bir çarşaf sarar ve iki…

İstihare Namazı

Birisi önemli bir işe başlamak isterse, mesela ticaret, yolculuk yahut evlenmek gibi bir iş söz konusu olursa Yüce Allah’tancc o işin hayırlı olup olmayacağı konusunda bilgi…

Salatü’l hacet (Hacet namazı)

Birisi yardıma muhtaç ise, yahut zor bir durum ile karşı karşıya ise o zaman “Salatü’l Hacet” eda edilir. Hz. Resûlüllah’ınsav nasihatine göre herkim bir şeye…

Salatü’l İşrak / Kuşluk Namazı

Bu namaz iki kısma ayrılır. Güneşin doğup bir miktar yükseldikten sonra iki rekât namaz kılınır. Buna “Salatü’l İşrak” denir. Daha sonra güneş iyice kızarınca yani…

Cenaze Namazı ve Kılınışı

Birisinin ölümünün yaklaştığı belli olursa o an onun yanında Yasin Sûresi okunmalıdır. Bunun sebebi bu sûrenin konularının ölüm halindeki bir insanın ızdıraplarını dindirici olması, ona…