Namaz - Müslüman Ahmediye Cemaati

Namaz

İslam, bütün dini emirler arasında namaza çok fazla önem vermektedir. Beş vakit namaz kılmak her yetişkin ve aklı başında Müslüman’a farzdır. Namazın nafile (isteğe bağlı) olan bazı kısımları da vardır.

Oturuş, salat, selam

İmam daha sonra yine Allahu Ekber der. Bunun üzerine hem imam hem de onun arkasındaki cemaat kendi baş ve ellerini yerden kaldırırlar ve “cilse” denilen oturuş durumunu alırlar. Burada sol ayaklarını yatay olarak koyar ve onun üzerinde otururlar. Sağ ayaklarını ise dik tutarlar. Ancak sağ ayağın parmakları Kıble istikametini göstermelidir. Eller uyluklar üzerine konur ve el

Tek başına kılınan namaz

Bir namaz, cemaatle birlikte değil de kişisel olarak tek başına kılınırsa, aynen bir imamın arkasında kılındığı gibi kılınır. Yalnız imamın yüksek sesle okuduğu kısımlar, kişisel namazlarda yüksek sesle okunmaz. Tek başına namaz kılan, bütün namazı sessizce kılar. Kişi, Fatiha suresini, Allahu Ekber, Semiallahu limen hamideh ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah vb. yi sessizce okuyarak namazını

Cemaatle birlikte kılınan namaz

Her Müslüman, namazın farzlarını cemaat ile birlikte kılmalıdır ve elinden geldiğince buna dikkat etmelidir. Camiler, cemaatle birlikte namaz kılmak için inşa edilir. Bir hadisin bildirdiğine göre cemaatle birlikte kılınan namazın sevabı, tek başına kılınan namazın sevabından yirmi yedi kat fazladır.[1] İmam mümkün olduğu kadar takva sahibi ve Kuran-ı Kerim bilgisine sahip olmalıdır ve cemaat tarafından

Namazdan sonra Zikr-i İlâhi

Kuran-ı Kerim’in bir ayet-i kerimesinden de anlaşıldığına göre, namazdan sonra “tesbih ve tahmid” ile Allah’ı anmalıyız. Yani Rabbimiz’in yüceliğini beyan ederek O’na hamdetmeli ve böylece Yüce Rabbimiz’i zikretmeliyiz. Hak Tealacc Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: Okunuşu: Fe iza gazaytümüssalate fezkürullaheMeali: “Namazı tamamladıktan sonra Allah’ı zikredin.”[1]Namazdan sonra zikr-i ilahi yapmak, yani Rabbimizi anmak, Hz. Resulüllah’ınsav sünnet-i seniyesinden de sabittir. Hz. Ayşera,

Farz namazlar

Namazlar dört çeşittir: 1-     Farz 2-     Vacip 3-     Sünnet 4-     Nafile Farz, Arapça bir kelime olup yapılması gerekli olan iş demektir. Günde beş vakit farz namazı vardır. İsimleri ve rekat sayıları şöyledir: Namazın ismi                                   Farz rekat sayısı Sabah namazı                              

Vacib Namazlar

Aşağıdaki namazlar vaciptir: 1-     Üç rekat Vitir namazı 2-     Ramazan ve Kurban Bayramlarının ikişer rekatı 3-     Kabe’yi (Beytullah) tavaf ederken eda edilen iki rekat namaz. Eğer bir kimse bilerek bu namazları kılmazsa günah işlemiş olur. Ancak istemeyerek bu namazlardan birisini kaçırırsa; mesela unutursa, kazası gerekmez.

Sünnet namazlar

Hz. Resulüllahsav farz namazları dışında bazı namazları da eda ederdi. Bunlar “Sünnet Namazları” olarak adlandırılır. Sünnet namazlarını eda etmek bütün fukeha (din bilginleri) tarafından gerekli kabul edilir. Sünnet namazları bilerek kaçırmak Yüce Allahcc katında çok suç olarak tenkit edilen bir iş sayılmaktadır. Sünnet namazları aşağıdadır: 1-     Sabah namazının farzından önce iki rekat Sünnet namazı eda edilir. Ancak

Nafile (müstehab) namazlar

Müslümanlar farz yahut sünnetlerden başka gönüllü olarak bazı namazları eda ederler. Bunlara Nafile (müstehab) denir. Bunlar isteğe bağlı namazlardır. Herkim bunları eda ederse Yüce Allah’ıncc rızasına nail olur. Nafile yahut müstehab namazlar şunlardır: 1-     Teheccüd namazı. (Şafak sökmeden önce eda edilen namaza Teheccüd namazı denir) 2-     İşrak (kuşluk vakti) namazı. 3-     Öğle namazının son iki rekat

Cuma namazı ve kılınışı

Cuma Namazı daima cemaat halinde eda edilir. Cuma namazı, öğle namazı yerine eda edilir. Haftada bir defa yani Cuma günü Müslümanlar yıkanarak güzel ve temiz elbise giyerler. Mümkünse güzel koku (parfüm) kullanır ve camide toplanarak Cuma namazını hep birlikte eda ederler. Hak Tealacc Kuran-ı Kerim’de, Cuma namazının bereketlerini beyan etmiştir. Ayrıca Hz. Resulüllah’ınsav hadislerinde de bu konu

Ramazan ve Kurban bayram namazları ve kılınışı

Bir yılda iki tane dinî bayramımız vardır. Bunlardan biri “Ramazan Bayramı”dır. Ondan on hafta sonra ikinci bayramımız olan “Kurban Bayramı” gelir. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının bitiminde kutlanır. Müslümanlar kendilerine oruç tutma gücünü verdiğinden dolayı Rablerine şükrederek sevinirler. “Kurban Bayramı” ise “Zilhicce” ayının onunda kutlanır. Bunun amacı Hz. İbrahimas ile Hz. İsmail’inas Hak Teala’yacc nasıl boyun eğdiklerini hatırlamaktır. Allahcc her

Vitir namazı (Salatü’l vitir)

“Vitir” Arapça bir kelime olup, ikiye bölünmez ve tek, bütün anlamındadır. Vitir namazı üç rekâttır. Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Bu namazda A’lâ suresi, Kâfirûn suresi ve İhlas suresi okunursa daha evladır. Ancak bu surelerin okunması farz olmayıp diğer sureler yahut ayetler de okunabilir. Vitir namazının üçüncü rekatinde, rükûdan sonra “Kunut Duası” okunur. Bu

Namazın farzları

Namazın farzları en önemli kısımlarıdır. Bunlar eda edilmediği takdirde namaz eda edilmiş sayılmaz. O bakımdan bunlar namazın gerekli parçalarıdır. Eğer namazın farzları yerine getirilmezse o namaz hiç eda edilmemiş demektir. Ancak eğer namaz kılan bilmeyerek ve unutarak bunları yerine getirmezse, böyle birisinin namazı Yüce Allahcc katında makbul ve tam olarak eda edilmiş sayılacaktır. Ancak eğer namaz

Namazın vacipleri

Vacipler bir namazın gerekli olan ikinci kısmıdır. Eğer bilerek terk edilirse namaz geçerli sayılmayacaktır. Ancak eğer bilinmeyerek terk edilir ve bu hata daha sonra hatırlanırsa iki sehiv secdesi ile bu hata düzeltilebilir. Bu durumda iki sehiv secdesi yeterli sayılacak ve kaçırılmış olan vacibin tekrar edilmesi gerekli olmayacaktır. Namazın vacipleri şunlardır: 1-     Farz, sünnet veya nafile

Namazın sünnetleri

Farz ile vacipler dışında namazın diğer kısımları ya sünnet yahut da müstehap olarak isimlendirilir. Namaz kılanlar bütün sünnet ve müstehapları uygun bir şekilde eda etmeli ve belli bir sebep yokken bunları kaçırmamalıdır. Ancak eğer bunlardan biri yahut hepsi terk edilirse “sehiv secdesi” gerekmez. Namazın sünnetleri şunlardır: 1-     Tekbir-i Tahrime söylenirken elleri kulak memesi hizasına kaldırmak.

Namazın müstehapları

Namazın güzelliğini, yüceliğini ve mükemmelliğini oluşturan kısımlarına “Müstehaplar” denir. Müstehap kelimesi, tercih edilir, yeğlenir, sevilir anlamındadır. Şüphesiz bunlar farz, vacip yahut sünnet değildir. Müstehaplar şunlardır: 1-     Secde yerinden gözünü ayırmamak. 2-     Rükuda dizleri tutarken parmakları düz tutmak. 3-     “Kavme” durumunda elleri yanlardan aşağı doğru sarkıtmak. 4-     Secdeye kapanırken, önce dizleri, daha sonra elleri, burnu ve alnı yere değdirmek. 5-    

Namazın mekruhları

Bazı hareketler namazın ciddiyetine ve yüceliğine aykırı olurlar. Namaz kılan, sanki Rabbi’nin huzurunda olup O’nunla konuşurcasına bir ciddiyetle namaz kılmalıdır. Namazın mekruhları şunlardır: 1-     Elbise ile oynamak, 2-     Yanlarına yahut yukarıya doğru bakmak 3-     Gözleri kapalı tutmak, 4-     Başı örtmeden namaz kılmak, 5-     Secdede başparmağını Kıbleyi gösterir şekilde tutmamak veya secdeden kalkarken de ayak başparmaklarını

Namazı geçersiz kılan iş ve hareketler

Bazı iş ve hareketler namazı geçersiz kılarlar. Bunlar vaki olursa namaz bozulur: 1-     Abdestin bozulması 2-     Namazda bir şeyler yemek yahut içmek 3-     Namazda birisiyle konuşmak yahut ona cevap vermek 4-     Namazda gülmek 5-     Namazdayken yüzü sağa yahut sola çevirmek

Sehiv secdeleri

Eğer birisi namazda bir hata yaparsa; mesela rekâtları sayısına göre tam olarak kılıp kılmadığı konusunda şüpheye düşerse, böyle bir hata neticesinde onun namazının geçerliliği etkilenmiş olacaktır. Onun için böyle bir hata yapmış olan birisinin iki sehiv secdesi yapması gerekir. Namazda hata yapmış olan birisi Kade-i Ahirede teşehhüd, salavat ve diğer duaları okuduktan sonraselam vermeden önce

Hastalık esnasında namaz

Namaz, İslam dininin beş temel şartındandır. Hasta olan birisi ayakta namaz kılamıyorsa oturarak namaz kılmalıdır. Eğer oturarak bile namaz kılması mümkün değilse yatarak namaz kılması gereklidir. Eğer rüku yahut secde durumuna varamazsa işaretler vasıtasıyla namaz kılacaktır. Eğer işaret bile yapamayacak kadar hastaysa ve başını ya da elini dahi kıpırdatamazsa, bu durumda o, zihninde oluşturduğu işaretler

Seferi iken namaz

Eğer birisi bir araba, otobüs, tren, uçak vb. vasıtalarla yolculuk ediyorsa ve ayakta durarak namaz kılması mümkün değilse, ayrıca bindiği vasıtadan inerek namaz kılması da mümkün olmazsa, bu durumda o, koltuğunda oturarak namaz kılacak ve yüzünü Kıbleye çevirmesi gerekli olmayacaktır. Eğer mümkünse o, bindiği araba, tren, uçak vb. nin gittiği yöne doğru yüzünü çevirecektir. İslamiyet’in

Salatü’l havf (tehlike ve korku anındaki namaz)

Birisi hayatî tehlike ile karşı karşıya bulunduğu zaman namazını kısaltabilir. Mesela savaş anında namaz kısaltılabilir. “Kasr”yani namazı kısaltma, Kuran-ı Kerim ile Hz. Resûlüllah’ınsav belirttiği onbir değişik şekilde uygulanabilir. Kısacası, savaş meydanında şiddetli savaşın başladığı, düşmanın ani bir saldırısının beklendiği yahut askerlerin siperlerde yer almaya mecbur olduğu anlarda namazlar kısaltılabilir. Eğer iki rekât namaz kılmak mümkünse iki

Kaza Namazları

Eğer birisi vakit namazlarından birisini kaçırırsa; mesela unutursa, uykuya dalmış olduğundan yahut baygın düşmesinden dolayı namazı kaçırırsa, böyle bir namaz vaktinden sonra kılındığı zaman kaza namazı olarak isimlendirilecektir. Kaçırılmış olan namazların farzları mutlaka kılınacaktır. Bir kimse her ne zaman bir yahut daha fazla namazı kaçırdığını fark ederse o, kaçırılmış olan namazları sıralarına göre eda etmelidir.

Teheccüd Namazı

Gece yatağa erken girmek ve gecenin geç saatlerinde “Teheccüd Namazı” kılmak üzere yataktan kalkmak çok hayırlı bir iştir. Teheccüd namazı gecenin geç saatlerinde sabah namazının vaktinin başlamasından önce kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz farz değilse de Kuran-ı Kerim çok kuvvetli bir şekilde bunun önemini beyan etmiştir. Dinlerini candan seven ve gönülden ona bağlı olan

Teravih Namazı

Teravih namazı yalnız Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Bu namaz Ramazan boyunca her gece eda edilir. Aslında bu namaz teheccüd vaktinde kılınır. Belli bir sebepten dolayı teheccüd vaktinde kılamayan ve mazereti olanlara, bir kolaylık olarak Hz. Ömer’inra halifeliği zamanında yatsıdan hemen sonra bu namazı kılmalarına izin verildi. Mamafih bu namazın teheccüd vaktinde kılınması daha evladır. Hz.

Güneş ve Ay Tutulunca Kılınan Namazlar

Güneş tutulmasına “Küsûf”, ay tutulmasına ise “Husûf” denir. Gökyüzünde gerçekleşen bu tutulmalardan şu netice çıkarılabilir: Tutulmalar neticesinde güneş ve ayın ışıkları nasıl büyük bir ölçüde kaybolup giderse, aynı şekilde değişik manevi hastalıklar da, bir mü’minin kalbini nurlandırmakta olan manevi ışıkları giderek azaltabilir. Ancak Yüce Allah’ıncc merhameti bir mümini böyle manevi bir tutulmadan koruyabilir. Onun için güneş

Salatü’l İstiska (Yağmur Duası ve Namazı)

Yağmurlar kesilince kıtlık baş gösterdiği zaman, Müslümanlar gündüz açık bir yerde toplanarak Yüce Allah’acc dua etmek gayesiyle namaz kılarlar. İmam üstüne bir çarşaf sarar ve iki rekat namaz kıldırır. Bu namazda yüksek sesle Kuran-ı Kerim okunur. Namazdan sonra imam cemaatle birlikte iki elini duaya kaldırır ve aşağıdaki duayı tekrarlar: Okunuşu: Allahümmeskına ğaysen muğîsen, murî’an, nafien ğayre zârrin,

İstihare Namazı

Birisi önemli bir işe başlamak isterse, mesela ticaret, yolculuk yahut evlenmek gibi bir iş söz konusu olursa Yüce Allah’tancc o işin hayırlı olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek için namaz kılıp dua edilir. İşte buna “Salat-ül İstihare” yahut istihare namazı denir. Bu, dini yahut dünya ile ilgili herhangi bir iş olabilir. Bu namazın gayesi ayrıca belli bir

Salatü’l hacet (Hacet namazı)

Birisi yardıma muhtaç ise, yahut zor bir durum ile karşı karşıya ise o zaman “Salatü’l Hacet” eda edilir. Hz. Resûlüllah’ınsav nasihatine göre herkim bir şeye muhtaç ise, abdest alarak iki rekat namaz kılmalıdır. Namazdan sonra o, sena ile Salavat-ı Şerife’yi okuduktan sonra aşağıdaki duayı tekrar eder. Bunun neticesinde Hak Tealacc o ihtiyacı giderecek ve onu

Salatü’l İşrak / Kuşluk Namazı

Bu namaz iki kısma ayrılır. Güneşin doğup bir miktar yükseldikten sonra iki rekât namaz kılınır. Buna “Salatü’l İşrak” denir. Daha sonra güneş iyice kızarınca yani gündüzün hemen hemen dörtte biri geçince yine dört yahut sekiz rekât namaz kılınır. Buna “Salatü’d Duha” denir. Bu namaza “Salatü’l Evvabin” de denir.Bazı hadislerde akşam ile yatsı namazları arasında kılınan

Cenaze Namazı ve Kılınışı

Birisinin ölümünün yaklaştığı belli olursa o an onun yanında Yasin Sûresi okunmalıdır. Bunun sebebi bu sûrenin konularının ölüm halindeki bir insanın ızdıraplarını dindirici olması, ona manevi bir teselli vermesidir. Böyle birisinin yanında ayrıca alçak fakat duyulur sesle Kelime-i Şehadet ile Tekbir okunmalıdır. Birisinin öldüğünü gören veyahut duyan kimseler:foto111111111111111111111111111111demelidirler.Okunuşu: İnna lillahi ve inna ileyhi raciunMeali: Şüphesiz biz Allah