fbpx

Kur'an-ı Kerim

Vâdedilen Mesih’in (a.s.) Kur’an’la ilgili meydan okuması

Sonra günümüze bakalım. Zahiri ulemalar yine pes edip “evet Kur’an-ı Kerim’de bazı hatalar olabilir” dediler. “Aslında Kur’an diğer insanların inançlarını…

Kur’an-ı Kerim tüm semavi kitaplardan üstündür

Denilebilir ki bu deliller Kur’an’ın membasının üstün olduğunu gösterir (Yani membasının Allah olması) ama diğer semavi kitaplardan üstün olduğunu göstermez.…

Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-1

Kur’an’ın dış güzelliğine itiraz etmek için batı dört yöntem kullanmıştır. 1) Önce diyorlar ki hâşâ Kur’an-ı Kerim’in tarzı çok çirkindir.…

Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-2

İtiraz: Arapça olmayan kelimeler içermesi Kur’an-ı Kerim’in yabancı diller içerdiği itirazı da yersizdir. Bir kere hiçbir dil; ister eski olsun…

Hıristiyanların Kur’an’a dört itirazı-3

İtiraz: Bazı şeylerin tekrar tekrar söylendiği konusu. Buraya kadar Kur’an’ın zahiri güzelliğine yöneltilen itirazları cevaplamış oldum. Şimdi de Kur’an’ın bazı…

Kuran-ı Kerim hakkındaki Yanlış İnanışlar

İslamiyet’te üçüncü temel itikat, vahyolunmuş kitaplara inanmaktır. Bu inanç acayip değişikliklere uğramıştı. Müslümanlar vahyolunmuş kitaplar hakkında ve bilhassa Kuranı Kerim…

Nasih ve Mensuh Kavramlarının Gerçek Anlamı

Kur’an-ı Kerime göre dini nizamlar dahi belli bir müddet geçtikten sonra ya uygulanamaz hale gelir ya da insanlar tarafından yavaş…

Hz. İsmail’in Kurban Edilmesi

“İbrahim, “Ben, Rabbime gideceğim, bana başarı yolunu mutlaka gösterecektir” demişti. “Yarabbi! Bana iyi evlat ihsan et” (diye dua etmişti). Biz…

Kur’ân-ı Kerim İnsan Yaradılışına Uygun Olarak Onun Adım Adım İlerlemesini Sağlar

Kur’ân-ı Kerim insan fıtratına uygun bir şekilde onu adım adım ilerletmektedir. Ama İncil’e uymak isteyenin durumu, okula başlar başlamaz, en…

Kuran-ı Kerim’in Doğru Tefsirinin Yedi Prensibi

İslamiyet’in ilk devirlerinde, Kuran-ı Kerim’in tefsirinde Hz. Resulullahsav, sahabeler ve tabiinden gelen rivayetler dikkate alınıyordu. Sonraki devirlerde, tefsir için farklı…

Kur’ân-ı Kerim İnsan Yaradılışına Uygun Olarak Onun Adım Adım İlerlemesini Sağlar

Kur’ân-ı Kerim insan fıtratına uygun bir şekilde onu adım adım ilerletmektedir. Ama İncil’e uymak isteyenin durumu, okula başlar başlamaz, en…

Kuran-ı Kerim’de Bulunan Muhteşem Gaybi Haberler

Maalesef gayr-i Müslimler özellikle Hıristiyan doğubilimciler Kurân-ı Kerim’de hiçbir gaybi haber olmadığını savunurlar ve böylece bunun Yüce Allah tarafından indirilmediğini…

Nasih ve Mensuh Sorunu Çözüme Kavuştu

Vâdedilen Mesih as’in birinci halifesi Hz. Mevlevi Nureddin ra şöyle buyurmaktadır: Medine’de yaşayan bir Türk beni çok severdi.  Bir gün…

Kuran Tefsirinin Kuralları

İslamiyet’in ilk devirlerinde, Kuran-ı Kerim’in tefsirinde Hz. Resulullahsav, sahabeler ve tabiinden gelen rivayetler dikkate alınıyordu. Sonraki devirlerde, tefsir için farklı…