Peygamber Efendimizin Hayatı (sav) arşivleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Peygamber Efendimizin Hayatı (sav)

Hazreti Peygamberin (s.a.v.) siretine bir bakış

Hazreti Peygamberin (s.a.v.) siretine bir bakış

Mübarek doğum günü Günler birbiriyle aynıdır; güneş her gün doğar ve menziline ulaşıp batar ama bazı günler yanlarında getirdikleri olaylar yüzünden son derece muhterem ve yadigâr bir şekil alırlar. 12 RebiulEvvel İslam takviminde çok özel

Devamını Oku
Hz. Peygamberin (s.a.v.) dünyaya geldiği tarihte Arabistan’ın durumu

Hz. Peygamberin (s.a.v.) dünyaya geldiği tarihte Arabistan’ın durumu

Hz. Peygamber (S.A.V.) Milâdi 570 yılı Ağustosunda Mekke’de doğmuştu. Kendisine övülmüş, meth-ü sena olunmuş anlamına gelen Muhammed (S.A.V.) adı verilmişti. Onun hayatını ve karakterini anlayabilmek için, doğduğu tarihte Arabistan’da hüküm süren şartlara dair bir düşünceye

Devamını Oku
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlenmesi

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlenmesi

Hz. Peygamber (S.A.V.) yirmi beş yaşında bulunduğu sıralarda, bütün Mekke’de dürüst ve başkalarının derdine ortak olan şefkatli bir insan, diye şöhret kazanmıştı. Herkes ona takdirle bakar ve işte güvenilecek bir adam, derlerdi. Peygamber’in iyi şöhretini

Devamını Oku
Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ilk vahiy geliyor

Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ilk vahiy geliyor

Hz. Peygamber (S.A.V.) otuzunu geçtikten sonra, Allah aşkı ve Allah’a tapma aşkı gittikçe onun benliğini sarmaya başlamıştı. Mekkelilerin rezaletlerinden, putlara tapmalarından ve kötü âdetlerinden tiksinen Hz. Peygamber (S.A.V.) tefekkür ve murakabe amacıyla, iki üç kilometre

Devamını Oku
İlk Müminler

İlk Müminler

Varaka’nın Tesniye kitabındaki (18:18) kehaneti kastettiği belli idi. Hz. Peygamber (S.A.V.) ’in azatlısı Zeyd (R.A.) o zaman otuz ve yeğeni Ali (R.A.) onbir yaşında idiler. Her ikisi de haberi duyunca ona iman ettiklerini ilân eylediler.

Devamını Oku
Müminlere eza ve cefa ediliyor

Müminlere eza ve cefa ediliyor

Allah Muhammed’e “başka bir kelâm” söylemeye başladı. Memleketin gençleri meraka düştü. Hakikati arayanlar heyecanlandı. Hakaret ve alayın yerini takdir ve tasvip almaya başladı. Köleler, gençler, bahtsız kadınlar Peygamberin etrafında toplanmaya başladı. Onun tebliğinde düşkünler, itibarı

Devamını Oku
İslamiyet’in Tebliği

İslamiyet’in Tebliği

Hz. Peygamber (S.A.V.)’a karşı muhalefet gittikçe artıyordu. Bu arada Hz. Peygamber (S.A.V.) ve taraftarları İslâmiyet’in tebliğini Mekkelilere açıklamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu, çok taraflı bir tebliğdi ve nihaî ehemmiyeti, yalnız Araplar için değil bütün

Devamını Oku
Habeşistan’a göç

Habeşistan’a göç

Zulüm son haddini bulduğu zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) yandaşlarını bir araya topladı ve Batıyı göstererek onlara insanların din değiştirmek yüzünden öldürülmediği, rahatsız edilmeden Allah’a tapmanın mümkün olduğu ve âdil bir hükümdarın saltanat sürdüğü bir deniz-aşırı

Devamını Oku
Ömer İslamiyet’i kabul ediyor

Ömer İslamiyet’i kabul ediyor

Bu sıralarda pek önemli olan başka bir hadise de oldu. Sonraları İslâm’ın ikinci Halifesi olan Ömer, hâlâ en müthiş ve en korkunç Müslüman düşmanlarından biri idi. Yeni cereyana karşı henüz tesirli bir tedbir alınmadığına inanıyor

Devamını Oku
Müslümanlara yapılan zulüm ve işkenceler şiddetleniyor

Müslümanlara yapılan zulüm ve işkenceler şiddetleniyor

Zulüm ve işkenceler gittikçe daha ciddî ve daha tahammül edilmez bir hale gelmişti. Birçok Müslümanlar Mekke’den esasen ayrılmışlardı. Geride kalanlar eskisinden daha çok sıkıntı çekiyorlardı. Fakat, Müslümanlar seçtikleri yoldan zerre kadar sapmamışlardı. Kalpleri eskisi kadar

Devamını Oku