İmani Konular

Allah’ın desteğini görmek mi istiyorsunuz: Tebliğ edin!

Tebliğ, Allah tarafından O’nun en sevgili kullarına, yani peygamberlere yüklenmiş mukaddes bir farzdır. Allah’ın bu sünneti bir yandan tebliğ farzının önemini ve azametini ispat ederken diğer taraftan peygamberlerin bu yüce sorumluluğun gerçek bayraktarı ve bu emanetin güvenilir bekçileri olduklarının da ispatıdır. Onların mukaddes hayatlarının her anı bu farzı yerine getirerek ve bu yolda fedakarlıklarla geçer....

Mümin ve Müslim arasındaki fark

“Mümin” ve “Müslim” kelimeler görevlerinize işaret etmektedir ama siz bir türlü düşünmüyorsunuz. “Müslim” itaatkâr demektir. Öyle itaatkâr ki kendisini Allah’a havale etmiş olsun. “Mümin” ise Allah’a tam manasıyla inanan birisidir. Kendisi huzur içinde olup dünyaya huzur dağıtan birisidir. Kendinizi bir değerlendirin; durumunuz böyle midir? Bu sıfatları içinizde hissediyor musunuz?  Küçücük konular dahi sizi sarsmaktadır; ibtilaya sokmaktadır....

Allah’ı bulmanın da kuralları vardır

Birçok insan kendi kurallarına göre Allah’ı (c.c.) bulmak isterler. Kendileri kural koyarlar ve doğal olanını, Allah’ın kendisi tarafından belirtilmiş olanını terk ederler. Allah (c.c.) böyle bulunur mu hiç! İstediğiniz kadar tavanlardan asılın; tüm mallarınızı fakir fukaraya dağıtın; korku gösterin, eziyet veren ibadetler yapın; Allah’ın gösterdiği şekilde olmadıkça sadakalarınız ve ibadetleriniz hiç fayda vermeyecektir. Zekât verin;...

Kavl-i Sedid (Eğri Olmayan Söz)

Allahcc Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Ey inananlar! Allah’tan sakının ve kavl-i sedid (hem doğru hem de dolambaçlı olmayan bir söz) söyleyin. (Böyle yaparsanız) O, sizin için amellerinizi düzeltir, günahlarınızı bağışlar. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, şüphesiz o büyük başarıya ulaşır.[1]” Bugün dünya barış arayışındadır. Ama ne yazık ki, amacına diplomasi yollarıyla ulaşmaya çalışmaktadır.  Sözlük bakımından...

İstiğfar

Vâdedilen Mesih Hazretleri, “(Kur’ân-ı Kerîm’de) “Rabbinizden mağfiret dileyerek O’na tövbe edin”[1] diye emir vardır. Bu ümmete iki şeyin ihsan edildiğini iyi biliniz. Biri, gücü elde etmek için, diğeri ise, elde edilen gücü fiilen ortaya koymak için. Gücü elde etmek için istiğfar vardır. Başka bir ifadeyle, buna yardım ve medet dilemek de derler. Sufiler, nasıl ki,...

Ahmedilerin itaate verdikleri önem

İnsan, Allah’ın (c.c.) yarattıkları arasında çok özel bir yere sahiptir. Yalnız insana kendi iradesi ile seçim yapma yeteneği bahşedilmiştir. Bu Allah’ın (c.c.) insana ihsan ettiği şuur sonucudur. Bu şuur doğru ve yanlış arasında tercihte bulunabilmeyi, doğru olarak kabul edilenin takipçisi olmayı ya da yanlış olarak görüleni reddetmeyi mümkün kılan özelliktir. Allah (c.c.) tarafından ilk yaratılışından...

Kaza ve Kadere İman

Daha önceki haftalarda İslamın üstün özelliklere haiz olduğundan biraz bahsetmiş ve sormuştuk; Böylesine mükemmel bir inanç sistemine sahip olduğumuz halde neden böyle bozuk ve geri kaldık demiştik. Ve geçen hafta her Müslümanın doğru sözlü, dürüst ve her bakımdan güvenilir olması gerektiğini ayetlerle ve hadislerle izah etmeye çalışmıştık İslam’ın dürüst olunuz emrinden uzaklaşan Müslümanların ne kadar itibar...

Deccal Hakkında

Deccal ile ilgili bulunan kehanet hususunda çok defa itirazlar ileri sürülmektedir. Dediklerine göre Deccalın Vâdedilen Mesih’ten önce ortaya çıkması gerektiği beyan edilmektedir. Deccal ortaya çıkmadığına göre, Vâdedilen Mesih’in zamanı da henüz gelmemiştir. Deccal ile ilgili kehanetin, bütün diğer kehanetler gibi, tefsire tabi olduğunu hatırda tutmak gerekir. Kuran-ı Kerim’de şu ayetleri okuyoruz. “Güneşi ve ayı ve...

Sadıkların Sohbetinde Bulunmak

Sadıkların sohbetine sıkı sıkı sarılın. Ebu Hureyre peygamberimizin son zamanlarında Müslüman oldu. Geç Müslüman olmasına o kadar üzüldü ki, peygamberimizin sohbetini hiç kaçırmamak için hayatının kalanında O’nun mescidinden ayrılmadı. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de; “Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve doğru (sadık)larla birlikte olun”. (Tevbe 119) “(Allah) bu kitapta size şöyle bir emir indirdi: Allah’ın ayetlerinin...

Günümüzün sufilerinin zikri

Günümüzün sufilerini azarlamanın bir başka sebebi de tekkelerde babadan oğula geçen şeyhlik ortamında zikri bozup İslamiyet’in sunduğu zikirden eser bile bırakmadan bambaşka bir şey haline getirmiş olmalarıdır. Bugün zikir nedir? Yoğunlaşıp öyle korkunç sesler çıkartmak ki tüm mahallenin uykusu haram olsun ve etraftaki herkesin ibadetleri bozulsun! Buna (teknik olarak) kalbe darbe vurmak derler. Yani onlara...

Zikir, Dua, Namaz

Konunun önemi: Dün de anlattığım gibi bugünkü konuşmam, son derece önemli olduğuna inandığım bir konu hakkındadır ve bu düşüncem sadece fikir yürütme veya derin düşünmenin neticesinde oluşmamıştır; Kur’an-ı Kerim’in ayetleri de aynı şeyi söylemektedirler. Bazıları “Bu çok önemli bir konu değildir; biz zaten biliyorduk” diyebilirler ve insanların gerçek iç durumunu sadece Allah (c.c.) bilir ama...

Bizim tebliğimiz Allah’ın emrini yerine getirmek içindir

Yani herkes kendince bazı şeyleri önemli veya önemsiz sanabiliyor. Bu sebeple bu konu başka açıdan değerlendirilirse daha iyi olacaktır; belki aramızda anlaşma sağlanacaktır. Ahmedi öğretisinin tebliğine “çok sıradan” diyelim. Hatta “İnkılâp” gazetesinin sandığından binlerce kat daha da sıradan olsun. Ama bunu yine de büyük kılan başka bir şey vardır. O da şudur ki bizim iddiamız;...

Tebliğ konusunda cemaatin durumu

Cemaatimizin tarihinden haberdar olan herkes asıl misyonumuzun dinin tebliğ edilmesi ve uygulanır hale getirilmesi olduğunu bilir. Uygulamayla alakalı bazı dolaylı konulara da zaman zaman gireriz; girmek zorunda kalırız. Ama bu ilgimiz bir işin ortasında mecburen hacet gidermek için asıl işi bırakmaya benzer. Hacet gidermek bir eğlence değildir; mecburi bir durumdur ve Allah’ın kanunu mecbur edince...

Tebliğ Edeceklere Altın Tavsiyeler-1

Tebliğ yöntemleri hakkında sürekli düşünmek Diğer işlerimizin yanı sıra bütün dünyaya, her mezhebe, her millete ve fırkasına hidayeti yayma görevimiz de olduğu için tebliğ yapmanın yöntemlerini ve gereksinimlerini sürekli düşünmek zorundayız. Özellikle hangi yöntemlerin daha iyi netice vereceğini ve hangi yollara başvurmanın daha faydalı olacağını; daha üstün sonuçlar doğuracağına özellikle kafa yormak durumundayız. Yaklaşık otuz...

Tebliğ Edeceklere Altın Tavsiyeler-2

Bir mübelliğinin yardımcıları Denilebilir ki eğer bir mübelliğin işi gerçekten bu kadar zorsa bunda nasıl başarılı olabilir. Unutmayın ki bu işi size veren Allah (c.c.) sizi yardımcısız bırakmamıştır. Eğer yardımcıları olmasaydı mübelliğ bu çok büyük işleri kesinlikle yapamazdı. Ama Allah (c.c.) ona iki yardımcı bahşetmiştir ve bu yardımcıların yardımıyla işinde başarılı olmasını mümkün hale gelmiştir....

Tebliğ Edeceklere Altın Tavsiyeler-3

İlk talimat: Kişisel çıkar olmamalı Her şeyden önce şunu söyleyeceğim ki bir mübelliğin gizli çıkarları olmamalı; dinleyiciler de öyle bilmeli. Eğer mübelliğin kişisel çıkarları olursa isterse namaz konusunda konuşuyor olsun dinleyicilerin kulaklarına sadece “para ver para ver” sesleri gidiyor olacaktır. Müslüman vaaz verenlerde çok kötü bir huy oluşmuştur ki vaazdan sonra hep bir şey isterler....

Eğitim İçin Evden Ayrılana Nasihatler

Teheccüd kılmak için telkin Orası karanlıkların ülkesidir; karanlık ise nurun düşmanıdır. Ama mümin nurla hayat bulan bir varlıktır; karanlıkta yaşayamaz. Bu sebeple kendin için nur yaratmaya çalış. Bu nuru yaratmanın en güzel yollarından birisi Kur’ân-ı Kerim’in anlattığı Teheccüd yoludur. Eksiksiz; hiç kaçırmadan Teheccüd namazını kılmaya özen göster ama oranın şartlarına göre öyle bir vakitte kıl...

Günümüzde Zikre İlgisizliğin Nedenleri

Zikir nedir Kelime anlamı itibarıyla “zikir” anmak veya hatırlamak demektir. Bu açıdan İlahi zikrin anlamı Allah’ı (c.c.) anmak ve hatırlamak olacaktır ve dolayısıyla Allah’ı (c.c.) anmanın yöntemlerine zikir denir. Yani Allah’ın (c.c.) sıfatlarını zihnimizde hazır bulundurmak, dilimizde virt etmek, kalbimizin derinliklerinden ikrar etmek ve bu sıfatların işleyişini fark edip müşahede etmek zikirdir. Zikrin önemi Önemine...

Tüm ilimlerin membası

(6 Eylül 1934 tarihinde Hazret Muslih-e-Mev’ud tarafından Üçüncü Halife Hazretleri eğitim için İngiltere’ye giderken yazılan mektuptan alıntıdır.)  Nasir Ahmad azizim, Şehadet veriyorum ki Allah’tan başka İlah yoktur; O tektir; eşi benzeri de yoktur ve şehadet veriyorum ki Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve resulüdür. İşte kendi kulağımla duyduğum, kendi gözlerimle gördüğüm ve diğer tüm hislerimle hissettiğim büyük...

Allah’ın yardımını cezbeden değişiklik

Sözün özü Allah’ın yardımını cezbeden o değişikliği yaratmanız gerekir. Ama sadece hutbeleri dinleyip geldiğiniz gibi dönerseniz bu işe yaramaz. Gayrı Ahmedi’ler de hutbeleri kaçırmazlar. Ama netice eğer dinledikten sonra elbiselerinizi silkeleyip aynen eski hayata devam şeklinde olacaksa bunun ne faydası olur? Bize “vücudunuzu yağlayıp dünyaya gidin ki sizi yakalayamasın” denmişti ama bazılarımız dini toplantılara vücutlarını...

Çok büyük bir iş bize havale edilmiştir

Allah-u-Teâlâ (c.c.) bazı idrak edemeyeceğimiz sebeplerden dolayı cemaatimizi öyle bir iş için seçmiştir ki sayılarımıza bakarak, mali durumumuza bakarak, ilmi durumumuza bakarak, tecrübemize bakarak, ahlak ve terbiyemize bakarak değerlendirecek olursak her açıdan bu kadar zayıf bir cemaat için bırakın o yüce işi, onun onda birini hatta binde birini dahi yapmak mümkün görünmemektedir. Ama buna rağmen...

Gerçek sırat köprüsü: Cesaret

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cennete girmeden önce tüm müminlerin kılıçtan bile ince, daracık olan köprüden geçmesi gerekeceğini söylemiştir[1]. İlk bakışta bu insana garip geliyor; böyle bir temaşa yaratmanın ne gereği vardı diye şaşırıyoruz. Ama derin düşünecek olursak kılıç gibi keskin olması her müminin karşılaşması gereken zorluklara bir işarettir. Bakınız; her şeyin bir orta yolu varken bir...

Tevhidi Yaymanın Yolu

Avrupa veya Asya nerede olursa olsunlar, Allah (c.c.) yeryüzünde yaşayan temiz ruhların hepsini Tevhide çekip İslâmiyet üzerinde toplamayı hedef edinmiştir. Allah’ın (c.c.) bu isteğini gerçekleştirmek için dünyaya gönderildim. Siz de yumuşaklık, güzel ahlâk ve ısrarla duaya yönelmekle, bu hedefi gerçekleştirmeye uğraşın. İnsanların dertlerine ortak olmak ve nefislerinizi temizlemek suretiyle “ruh-ül kudüs[1]”den pay alınız. Çünkü gerçek...

Gaybe İnanmak

Yukarıda da belirttiğim gibi takva tekellüf ister. Bu yüzden Allah (c.c.) Kur’ân hakkında: “Bu kitap takva sahiplerine yol göstericidir. Onlar, gaybe inanırlar.”[1] buyurmaktadır. Şimdi burada (istenen imanda) bir tekellüf vardır. Çünkü müşahede karşısında gaybe inanmak tekellüf ister. Bu yüzden takva sahibi derecesindeki bir kul tekellüf içindedir. Ama takva sahibi salihlik derecesine ulaşınca onun için artık...

Bi’at, Tövbe ve Günah Arasındaki İlişki

Gelişinin Sebebi Nedir? 1897, Mevlevi Abdul Kerim Sayalkoti (r.a.) hatıra defterinde şöyle yazmıştır: “Bir kişi Calandır şehrinde: “Siz niye gönderildiniz?” diye sorunca, Mehdi (a.s.): “İnsanoğlu kuvvet-i yakînde ilerlesin diye gönderildim” cevabını verdi.” İman Kaç Çeşittir? Aynı kişi, Munşi Muhammed Arure (r.a.) Calandır şehrindeyken Vadedilen Mesih’e (a.s.): “İmanın kaç çeşidi vardır?” diye sorunca O da: “İman...

Muhaliflere Nasihat Ve Cemaatin Geleceği

(Mehdi (a.s.) bundan 100 yıl önce cemaat daha çok küçükken, aşağıdaki sözleri söylemiştir. Doğruyu arayanlar bu yazıyı bir kez okuyunuz ve şu an ki cemaatin durumuna bakınız. Allah şüphesiz doğruların yanındadır.) “Unutmayınız ki, bana beddua ede ede dilleriniz yaralanıp, secdelerde uzun uzun durmaktan burunlarınız aşınsa,  gözlerinizin etrafı çürüyüp, kirpikleriniz dökülse, fazlaca akmasından dolayı görme gücünüz azalıp...

İslam’da Kaza ve Kader Konusu

Hatırlıyorsunuz, bundan önceki haftalarda İslamın üstün özelliklere haiz olduğundan biraz bahsetmiş ve sormuştuk; böylesine mükemmel bir inanç sistemine sahip olduğumuz halde neden böyle bozuk ve geri kaldık demiştik. Ve geçen hafta her Müslümanın doğru sözlü, dürüst ve her bakımdan güvenilir olması gerektiğini ayetlerle ve hadislerle izah etmeye çalışmıştık İslamın dürüst olunuz emrinden uzaklaşan müslümanların ne...

Tövbenin Yedi Şartı

Tövbe etmek İrfan-ı İlahi elde etmenin ilk adımıdır. Kimse bunu basit bir şey sanmasın, “biz zaten her gün tövbe ederiz” demesin. Bu tövbe o tövbe değildir, başka bir şeydir ve birazdan anlatınca ne olduğu ortaya çıkacaktır. İrfan-ı İlahi elde etmenin ilk şartı tövbe etmektir ve tövbe boş ağızla “ya Rabbim tövbe ettim” demek değildir. Gerçek...

Münafıklık Alametleri

Kuranı Kerim’de münafıklarla ilgili olarak Allahü Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Onlar kendi akıllarınca Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Hâlbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değildirler.” (Bakara,9) Allahü Teâlâ (c.c.) onları kandırıyor demektir ki; onlar Allah (c.c.)’ı kandıramayacaklarına göre aslında böylece Allah onların  kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaza durdukları zaman tembellikle dururlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Onlar...

Gaybe İman

Bizlere çocukluğumuzdan beri bir şey öğretilmiştir ki, hepimiz, gaybe inanmanın imanın temel şartlarından olduğuna inanırız ve buna iman etmeden bir Müslüman olunamayacağını iddia ederiz. Bunun dille zikrinde hiçbirimizin problemi yoktur, ancak sorsak ve desek ki “Peki kendine gaybe inandığını ispatlayabiliyor musun” diye, acaba kaç kişi buna olumlu cevap verebilecektir. Gerçekten “Ahiret gününe inanıyorum” demek bir iddiadır...